2017. április 18., kedd

[KATALIST] tanulmányok keresése

Kedves Kollégák!

Az alábbi két tanulmányt keresem, nagyon hálásak lennénk, ha valaki tudná szkennelve küldeni:

1. Petőfi S. János: Megjegyzések a koreferencia elemzéséhez. Illyés Gyula: Ady örökségéről. 
(Részlet). In: A köznyelviség problémái a magyarban. szerk. Bolla Kálmán. Budapest, ELTE Fonetikai Tanszék, 1993, 143-149. (Egyetemi Fonetikai Füzetek 8.)

2. É. KISS Katalin:  A mondatátszövődésről. In: Szathmári István – Várkonyi Imre (szerk.): A szövegtan a kutatásban és az oktatásban, Kaposvár, MNyT, 1979,  93-104. (MNYTK. 154.)


Köszönettel,
Szántó Annamária
könyvtáros

___________________________
SZIE AGK Békéscsabai Könyvtára
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.