2014. október 1., szerda

[KATALIST] Gödöllői konferencia

Kedves Kollégák!

Köszönjük a jelentkezéseket a Könyvtárak és a digitális kihívás nemzetközi és testvérvárosi konferenciára.

A regisztrációt lezártuk. Az érdeklődők honlapunkon keresztül (www.gvkik.hu) élő közvetítés keretében nyomon követhetik majd az előadásokat!

Részletes program: ITT megtekinthető

Jelentkezettek névsora: ITT megtekinthető

A konferenciára érkezőknek mellékelve csatolok segítséget az utazáshoz!


Üdvözlettel:

Soldevila Katalin
könyvtáros
Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 8.
Tel.: 28/515-280/106
http://www.gvkik.hu2014. szeptember 30., kedd

[KATALIST] EISZ 2014 - Gruyter előadás a 2015. évi előfizetésekről

Kedves Kollégák,


A Gruyter kiadó képviseletében Aline Beller megtartotta előadását az EISZ tagintézmények számára a 2015. évi előfizetési lehetőségekről.

A helyszín az MTA Könyvtár és Információs Központ volt.

 

Az alábbiakban közreadjuk a prezentáció dokumentumait (ajánlatok, brosúrák, előadás anyagok stb.) becsomagolva egy közös .zip kiterjesztésű csomagba.

Az anyagok letölthetőek az EISZ hivatalos honlapjáról, az -ALÁBBI- linken kattintva.


Az előadásról a hír az EISZ hivatalos Facebook oldalán is megjelent: http://www.facebook.com/eisz.mtakik 

 

Üdvözlettel,

EISZ Titkárság

2014-09-30

Re: [KATALIST] Játék diákoknak és iskolai könyvtárosoknak

Tisztelt Németh Péter!

    Köszönjük az elismerést, a kedves szavakat.
Mint írtam, tegnap de.már leültünk a KELLO képviselőjével és sok dolgot tisztáztunk a pályázattal és a partnerséggel kapcsolatban is.
Reméljük a változást és teszünk is érte. Erről a katalist olvasóit is fogjuk értesíteni.

Köszönöm a támogatását, a felajánlását, élni fogunk a lehetőségekkel.
Üdvözlettel: Szakmári Klára

2014. szeptember 29. 19:29 Németh Péter írta, <npeter@npsoft.hu>:
Tisztelt Szakmári Klára!

Nagyon köszönöm a részletes választ! A magam részéről nagyon sokat tanultam belőle.
Bízom abban, hogy a válaszlevél hasznossága nem merül ki az én "oktatásomban" :-), és a benne lévő tudás bővebb körben is hasznosul.
Még egyszer nagyon köszönöm a levélbe fektetett munkát, és sikert kívánok a szakmai érdekek érvényesítéséhez!

Ha a jövőben egy csipetnyit hozzá tudok járulni az iskolai könyvtárügy előmozdításához, akkor azt szívesen megteszem. Ehhez a TehetségSáv felületeit tudom felajánlani. A Facebook oldalunk követői és a levelezési listánkra feliratkozottak (szülők, pedagógusok)  között szívesen megosztok olyan információkat, ami segítheti az ügyet.


Üdvözlettel,
Németh Péter
Könyvtári informatikus
és
TehetségSáv alapító
http://www.tehetsegsav.hu?src=katalist

Tisztelt Németh Péter, KELLO és kedves Kollégák!
   Azt hiszem, úgy követhetőbb, ha beleírok az Ön levelébe, hogy követhetőbb legyen mindenki számára:

2014. szeptember 24. 18:34 Németh Péter írta, <npeter@npsoft.hu>:
Tisztelt Szakmári Klára,
tisztelt  Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége,
tisztelt KELLO!

Azt hiszem mindnyájan tanulhatnánk abból, ha a szakmai szempontú kritika egy kicsit konkrétabban, cizelláltabban lenne a nyilvánosság elé tárva.
Ebben egyetértek Önnel. Eredetileg egy sokkal keményebb és konkrétabb megfogalmazást írtam, azonban az elnökség úgy határozott, hogy fogalmazzunk finomabban, ne ajtóstul rohanjunk a házba.  
Nem vagyok birtokában a korszerű könyvtárpedagógiai ismereteknek, azonban gondolkodó emberként az alábbi dolgok jutottak eszembe:

Megpróbáltam a KELLO szóban forgó felhívásában azonosítani a lényegi, pedagógiailag, szakmailag érdemben vizsgálható elemeket.
- általános és középiskolai korosztály megcélzása
Igen, ez rendben van. De konkrétabban megvizsgálva mégsem. Ugyanis egy 6-8 éves gyereknek egészen mások az olvasási és könyvtárhasználati szokásai,lélektani igényei mint mondjuk egy 10-12 évesnek. Ugyanez igaz a középiskolásokra is. 
- beiratkozásra ösztönzés (pontszerzési jutalommal)
Az iskolai könyvtárak jó részében azzal, hogy a tanuló beiratkozik az iskolába, egyben a könyvtár tagja is lesz. Ez azért is indokolt és nem "csak" statisztikai fogás, mivel könyvtári órákon vesz részt, ami az órarendi órák keretében zajlik, tehát használja a könyvtárat és annak szolgáltatásait.- ezért nem jár pont,nem jutalmazható.Pusztán csak a beiratkozás tényének statisztikai adata nem igazán releváns a könyvtár használatáról. Az elmúlt évek statisztikai adatai és a tapasztalat is azt mutatják, hogy a helyben használat, távhasználat jelentősen meghaladja az iskolai könyvtárakban is a kölcsönzések számát.
- kölcsönzésre ösztönzés (pontszerzési jutalommal)
Pusztán a kölcsönzés tényére való ösztönzés szakmaiatlan és egyáltalán nem az elképzelt célt támogatja. A pont hasonló az érdemjegyhez- ez külső motiváció. Több pedagógiai megközelítés vitatja is. Az olvasóvá nevelésnek pedig egyik alapvető célja az olvasás és információszerzés belső igényének kialakítása, növelése.
Az olvasásra és az olvasottak feldolgozására ösztönzés értékelhető lenne, de a kölcsönzés puszta ténye nem.
A kölcsönzés önmagában nem nevel olvasóvá: gyakorló könyvtárostanárok tapasztalata az, hogy alsó tagozatos tanulók (1-3. osztályosok) örömüket lelik a kölcsönzési adminisztrációban, „felnőtteset" játszanak. E szerepjátéknak fejlődéspszichológiai okai vannak ebben az életkorban. Egy nap többször is cserélik a kikölcsönzött könyvet, ha módjuk van rá, minden szünetben játszanak ilyet. Természetesen ez azt jelenti, hogy nem hogy nem olvassák el, még csak át sem lapozzák, a címére sem emlékeznek a kikölcsönzött műnek- ezért ez nem honorálandó.
A gimnazista korosztály tanulmányaihoz és érdeklődési köréhez választ olvasni valót. Ez pontgyűjtéssel nem ösztönözhető- sőt nevetségessé tesszük magunkat, ők már nem dedósok.... (A szaktanárnak van módja ösztönözni, ha gyűjtőmunkát ad feladatul és nyomtatott dokumentumot is kér és fogad el forrásként, megfelelő bibliográfiával és hivatkozással. – melyet mi, könyvtárostanárok megtanítottunk.
Azt a tényt is kiemelném, ha egy könyvet kölcsönöz- 1 pont, ha hármat 2 pont- de mi lehet ennek a magyarázata?
A kölcsönzött könyvek határidőn belüli visszaviteléért sem jár jutalom. A könyvtári SZMSZ alapján ez kötelessége a könyvtárat használóknak.
.
- könyvtári rendezvényen való részvétel ösztönzése (pontszerzési jutalommal)
  Tisztázatlan, hogy mit értünk rendezvényeken, milyen azok színvonala, mi a témája, enélkül üres, formális a kategória.
Az iskolák és azon belül az iskolai könyvtárosok munkaterv alapján dolgoznak, amelyet  legkésőbb szeptember első hetében elfogad a nevelőtestület. Természetesen nem kizárt terven kívüli program is, de azt is kiemelném, hogy olyan mértékben leterheltek a diákok, olyan sok tanrendi órájuk van, pl. egy 9. évfolyamosnak heti 36 óra!!!, hogy az a tapasztalatunk: inkább kevesebb rendezvény, de az jól megszervezett, a gyerekek számára érdekes és vonzó legyen. Egy középiskolás már biztos nem jön egy pecsét-pont miatt könyvtári rendezvényre!!!
Ugyanakkor azt is kiemelem: a KELLO úgy szervez a tanulónak versenyt, hogy a könyvtárostanárnak ad feladatot, ráadásul kissé lekezelő módon fogalmazza meg mindezt (egy kis kreativitás kell csupán) - Ennél azért jóval többről van szó egy rendezvény esetén!!!

- olvasónapló írása (pontszerzési jutalommal)
 Olvasónaplót általában szépirodalmi művekből szoktak írni a diákok, nem tudományos műből.Természetesen lehet újítani, de akkor adjanak meg szempontokat. De azt is figyelembe kellene venni- hogy különösen általános iskolában a gyerekek még nem olvasnak tudományos műveket, hanem ismeretterjesztő művekkel találkoznak elsősorban.A pályázatban az olvasónaplóhoz nincsenek szempontok.Így teljesen elavult pedagógiai szemléletet tükröz, csak formalitás, inkább elidegenít az olvasástól. Ellenőrizetlen ki készíti el azt és milyen forrásokat használ hozzá. Az, hogy a KELLO mit ért az olvasónapló fogalma alatt nem derül ki a felhívásból. Csak adatokat kér, vagy véleményt, tartalmat esetleg illusztrációt? A feltöltést hogyan gondolja? A könyvtárostanár szkennelje be a diák által elkészült műveket? Vagy a diák eleve elektronikusan készítse el? 1-2. osztályos tanulók ezt hogyan oldják meg? Ha már az olvasónapló készítésének módszeréhez folyamodunk, akkor szempontokat, esetleg kérdéseket kell megadni. Ma inkább egy részlet közös feldolgozásával lehet ösztönözni, kíváncsivá tenni a diákokat és úgy elvárni az olvasónapló írását.

- a pontszerzés rendszere (azaz kinek, miért mennyi pont jár)
Önmagában nem a pontozással van a baj, hanem annak aránytalanságával, végig nem gondoltságával. A ráfordított idő, energia és szellemi munka egyáltalán nincs arányban, így igazságtalan.Ezen kívül a pontokkal csalni is lehet, nem ellenőrizhető a dolog. 
 
- a pontszerzők jutalmazása (korosztályok szerint, és intézményi szinten)

Az egész jutalmazási rendszer és maguk a felajánlott jutalmak nem veszik figyelembe a gyerekek életkori sajátosságait és  és a korosztályok jellemzőinek nem ismeretén alapulnak.Az alsó tagozatosoknak a Radosza-gyűrű nem motiváló, azt önállóan nem tudja használni a gyerek, addig, amíg meg nem tanítják a használatát.Lehet, hogy még nem is látott ilyet, még a tanítója is csak olvasott róla...Az alsó tagozatos diák egy szép könyvnek örül vagy valami játéknak, amit esetleg ő választhat ki.A felső tagozatos diákok nem használják a Függvénytáblázatot, a középiskolásoknak szerepel a tankönyvjegyzékben, ez így nem motiváló.Ezzel az erővel bármely középiskolás tankönyvet kaphatná. De a gyerekeknek nem vonzó a tankönyv, mint jutalom...A középiskolásoknak szánt KELLO vásárlási utalvány önmagában jó jutalom, mert ezért olyan dokumentumot választ,ami őt érdekli. De KELLO infópontok csak a nagyvárosokban találhatók, sok esetben problémás lehet az odajutás( az anyagi ráfordításról nem is beszélve) Arról nem ír a pályázat, hogy on-line rendelés esetén is felhasználható....


Nézzük, hol lehet elvileg tetten érni az életkori sajátosságokat figyelmen kívül hagyó elemeket és a szakmai pontatlanságok vélhető tartózkodási helyét!

Talán az általános és középiskolai korosztály megcélzása a probléma? Nem hinném, hiszen ugyan ezt a korosztályt célozza az irodalom óra is. A cél pedig ugyan az: olvasóvá nevelni. Az igaz, hogy az irodalom óra a szépirodalomról szól, de talán nem árt meg néhány reál ismeretterjesztő könyv sem ennek a korosztálynak.
Ez igaz, de ha megnézi a kiírást, már az is pontatlan, szakmaiatlan: tudományos könyvek világa..Ennek könyvtári szakkifejezése, amit a diákok is tanulnak: Ismeretközlő irodalom- ezen belül ismeretterjesztő és tudományos könyvek
 
Talán az a probléma, hogy pontokkal próbál ösztönözni, ami külső motiváció? Tudjuk, hogy a külső motivációnál sokkal erősebb a belső motiváció. De ha a pontokkal ösztönzés szakmai hiba, akkor az érdemjegyes ösztönzés is az (mint szintén külső motivátor), csak azt sokkal nagyobb volumenben űzzük az iskolarendszerben.
Talán az olvasónapló írása a szakmai hiba? Ha igen, akkor mindhárom gyermekemet borzasztó szakmaiatlan módon tanítják az iskolában.
 Az olvasónapló önmagában nem szakmai hiba, mert az sokféle tartalmi elvárást és követelményt jelenthet. A jelenlegi oktatási gyakorlatban sajnos elterjedtebb a tartalmat visszakérő, a szerző életrajzi adataira koncentráló, sablonos kérdésekkel dolgozó megvalósítás. Így sajnos előfordulhat, hogy gyermekeket az olvasónaplóval nem viszik közelebb az olvasás élményéhez. Sőt akár még távolítják is attól.
Talán a könyvtári rendezvényen való részvétel ösztönzése a szakmai hiba? Ha ez így lenne, akkor némileg inkonzisztensnek érzem ezt azzal, hogy rengeteg, könyvtárak által benyújtott pályázat szakmailag indokoltnak mondott eleme a rendezvények tartása.
 Nyilván lehetne vitatkoznia rendezvény dömping hatékonyságáról, értelméről. Itt is főleg a tartalom, a forma és a részvétel motiválása a fő kérdés.
Így én - laikusként, pusztán a feltételezett szakmai konzisztencia talajába kapaszkodva - a fenti elemeket kizárnám, mint a szakmai hibák lakhelyét.
Tehát - szerintem - marad a pontszerzés rendszere és a jutalmazás módja, ahol a "számtalan" szakmai pontatlanság lakhat.
 
Ezeknek az elemeknek a  "korszerű könyvtárpedagógiai elveknek" való meg nem feleléséről a szívesen olvasnék bővebben.

Ami pedig saját a nem szakmai(!) véleményem a KELLO kezdeményezéséről:
- maga a cél nemes és jó
 Igen, ezzel egyetértünk
- kb. ilyen áttételesen érvényesülő pozitív hatásmechanizmusokkal operálnak a könyvtárak által benyújtott pályázatok is
- a feljánlott jutalmak a célhoz mérten, és a szükséges könyvtárosi munkabefektetéséhez mérten: pitiáner nagyságrendűnek látszanak.
Ezzel is egyetértünk. 

A KELLO marketingesei számára javaslom tanulmányozásra Dan Ariely: Kiszámíthatóan irracionális című könyvtét, annak is a "Társadalmi normák költsége" fejezetét.
Vagy Dan Ariely ingyenesen elérhető online kurzusát a Coursera-n: https://www.coursera.org/course/behavioralecon

A viselkedésközgazdaságtani lényeg a dolgok mögött: a "szivességek" közgazdaságtana és a "piaci normák" közgazdaságtana nagyon más logika szerint működik. Az egyik elveinek alkalmazása a másik térfélen katasztofális, kontraproduktiv eredménnyel járhat. Jelen esetben van egy piaci norma szerinti jutalom (max 30000 Ft). Ami viszont az eléréséhez szükséges energiához képest egy nagyobb iskolában elhanyagolható (ráadásul nem is garantált). A klasszikus logika szerint mondhatnánk, hogy a könyvtáros úgyis "szerelemből" végzi ezeket a dolgokat, miért lenne hiba, ha ezért még akár jutalmat is kaphatna. A viselkedésközgazdaságtan szerint vagy-vagy jellegű a játék. Vagy tisztán szivesség alapú a dolog, akkor a jutalom társadalmi értékben, elismerésben nyilvánul meg. Vagy piaci alapú, akkor pedig egy tulzóan alacsonyra tett fizetség hatásában egyenlő lehet a szembeköpéssel.
 
Erről csak annyit írnék Önnek-Önöknek, hogy a könyvtárostanárokra jórészt "rásózott" tankönyvfelelősségért tavaly BRUTTÓ 100 FT-t fizetek tanulónként, és a mai napig nem minden kolléga kapta meg a neki járó összeget- de ez  már egy más történet, de szintén a KELLO-hoz köthető. De a legnagyobb probléma a "díjazáson túl" a rossz tankönyvterjesztés és a legrosszabb ügyfélkezelés- amikor lekezeljük az ügyfelet, semmi bevesszük. Tulajdonképpen még csak nem is ügyfél, nem is partner- végrehajtó rabszolga...Sem érdekeit, sem szempontjait, sem észrevételeit nem vesszik figyelembe, sőt esetenként még meg is fenyegetjük. Ez ugyan egy másik problémakör, de ugyanazokat az embereket érinti többnyire: az iskolai könyvtárosokat és a KELLO-t! Ezek után tőlünk várják az együttműködést, a lelkesedést. 

A továbbiakban pedig rátérek olyan szempontokra, melyeket nem Németh Péter vetett fel, de talán indokolja és árnyalja, hogy miért nem fejtettük ki nyilvánosan és még részletesen  a szakmaiatlanságot.Terveink szerint ezzel elsősorban a KELLO-t kerestük volna meg, de most a nyilvánossággal is megosztjuk, mivel "megszólíttattunk".
A következőkről van szó: 
  

1- Iskolai Könyvtárak Világnapja (2014. október 27.) alkalmából

      2009-tól az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezetének javaslatára a világnapot világhónappá változtatták. Így minden év októbere Nemzetközi Iskolai Könyvtári Hónap."  Ha valamivel kapcsolatban pályázatot hirdetek meg, illik jobban tájékozódni a dologról.


2. IDŐTARTAM: 2014. október 1. - 2014. október 24.

      Kétségtelen, hogy nem lehet az egész októberi hónapot "kihasználni", hiszen az őszi szünet előtti utolsó munkanap október 22.- de akkor miért 24-e??? Közben van október 23. nemzeti ünnep.Valószínűleg itt is csak formai szempont volt, az egy pénteki nap- ami országosan munkaszüneti nap lesz.


3. A kiírás közvetlenül az iskolai könyvtárosokat hívja játékra, közvetve pedig a diákokat.

     Figyelmesség a KELLO-tól, hogy játszani hív, de más a játék, más a pályázat. És ez nem játék - ez a könyvtárostanárnak komoly plusz feladat, munka.Az iskolai könyvtárosok és könyvtárostanárok az iskola munkarendjéhez igazodva éves munkatervvel dolgoznak és bár örömmel végezzük a munkánkat, ezt játéknak mégsem neveznénk.


4. Az iskolai könyvtárosoknak azt kell elérniük, hogy iskolájuk tanulói minél nagyobb arányban vegyenek részt a játékban. A könyvtáros kollégáktól tehát azt várjuk, hogy szervezzenek olyan akciókat, amelyek vonzóak, érdekesek a gyerekek számára. Illetve kérjük, hogy a játékban részt vevő diákok pontgyűjtő füzetébe a megfelelő feltételek mellett helyezzék el az iskolai könyvtár pecsétjét.

     Tehát elvárások vannak, de nem ugyanaz a pálya egy 200 fős kis iskolában, mint esetleg egy közel 1000 fősben. Kétségtelen, hogy "jutalmazzák" a könyvtárostanár, de az elvár feladatok, a befektetett munka nincs arányban a felajánlott jutalommal...A másik probléma technikai jellegű is lehet: a legtöbb iskolában komoly probléma a pontgyűjtő füzet nyomtatása, különösen színesben. Ha van is működő nyomtató és esetleg papír, - a festék már gondot okoz...A másik: miért a könyvtárostanárnak kell ezzel foglalkoznia, ez a KELLO feladata,ő hirdeti a "játékot", mely a gyerekek számára sem csak játék!


 5. Az akció témája nem más, mint a tudományos könyvek világa és ismeretanyaga. Elég sok minden tartozhat ide. A biológia könyvektől, a csillagászati könyveken át a pszichológiai könyvekig.

   Az iskolai könyvtárakban elsősorban az ismeretterjesztő könyvek vannak, a tudományos könyveket kisebb arányban vannak jelen, az iskolai könyvtárak pedagógiai és gyűjtőköri szempontjai miatt ( és az anyagiak miatt is...). A „tudományos könyvek világa" kifejezés az általános iskolások számára ismeretlen. A pályázat kiírója feltehetően az ismeretközlő irodalomra gondolt, melybe beletartoznak az ismeretterjesztő és a tudományos művek is. Az elmúlt évek nagyon minimalista, vagy egyáltalán nem létező állománygyarapításának következtében azonban pont az érdeklődő, olvasó diákoknak nincsenek vonzó, friss dokumentumok az iskolai könyvtárakban.A nem érdeklődőket pedig még nehezebb ilyen körülmények között azzá tenni. Erről már más is írt a listán, nem részletezem.


6. Éppen ezért érdemes korcsoportokra bontani a tanulók számára meghirdetett felhívásokat, programokat, célszerű külön feladatok az általános iskola alsó tagozatosai számára, külön az általános iskolás felsős tanulóknak és külön a középiskolásoknak.

    Pedagógiai tanulmányaink során megismerkedtünk az életkori sajátosságokkal és az előzetes tudást, illetve a fejlődési különbözőségeket is figyelembe vevő tanítás módszereivel. Éppen ezért például egy általános iskolában dolgozó könyvtárostanárnak ez a pályázat még nagyobb munka... De a nyolc . illetve hat évfolyamos gimnáziumban lévő könyvtárostanároknak is. Ez komoly versenyhátrányt jelent.


7. Az iskolai könyvtárosok dolga látszólag nem egyszerű, de a lehetőségek szinte határtalanok, egy kis kreativitás kell csupán.

     Ez a megfogalmazás sokak számára sértő, hiszen azt mondja: egyszerű a dolog, meg tudod csinálni, hiszen olyan ügyes, kreatív vagy...Azt sugallja, hogy csak a kreativitás hiánya tarthatja vissza a könyvtárostanárokat a versenyben való részvételtől. A már leírtak alapján, látható, hogy nem  csak erről van szó, sőt.


8. Kérjük, hogy a jelentkezéssel együtt küldje el részletes programtervét, mellyel a diákok figyelmét szeretné felkelteni.

      Miért? Ez nem kerül értékelésre... Inkább az ellenőrző funkciót veti fel. illetve felveti az ingyenes ötletgyűjtést későbbi alkalmakra, hiszen nem minden jelentkező lesz végül pályázó és főleg nem díjazott.


9. A megvalósult programokat követően csak annyi jelzést kérünk, hogy mely programon, hányan vettek részt. A három hét alatt legalább egy alkalommal a témához kapcsolódó eseményt kell rendezni a könyvtárban, melyet fotókkal (5 db) szükséges igazolni és megküldeni a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. részére.*

    Itt is elsősorban a számszerűség az elsődleges, nem a tartalom. A fotókon szereplő tanulók szüleinek írásbeli hozzájárulását is meg kell szerezni, ha a képeket be szeretnénk küldeni. Márpedig ez is feladat, munka, idő. Az érthető, hogy valamilyen formában a könyvtárostanárt ellenőrizni szeretnék, de önmagában 5 fotó nem bizonyítja a rendezvény megtartását- hiszen az készülhetett bármikor, akár évekkel ezelőtti könyvtári rendezvényen is. Ezért ez manipulálható, azaz csalásra adhat alkalmat. A * azt jelenti, hogy a KELLO szabadon használhatja saját céljaira a fotókat, tehát támogatjuk a marketinges munkájukat.


10. A diákoknak pedig 2014. október 26-ig lefotózva vagy scannelt formában kell beküldeniük a megtelt pontgyűjtő füzeteket szintén az iskolaikonyvtaram@kello.hu e-mail címre.

        Ez szintén nem a diákoknak, hanem a könyvtárostanárnak ad feladatot.Ugyanis nem elvárható a családoktól, hogy rendelkezzenek az ehhez szükséges technikai háttérrel. A fiatalabb versenyzők pedig nincsenek az ehhez szükséges tudás és gyakorlat birtokában sem.A feladat elvégzésének időpontja az őszi szünetre esik, amikor a diákok nincsenek az iskolában.


11.Amennyiben felkeltettük érdeklődését és szívesen behívná a diákokat könyvtárába, akkor kérjük, hogy ossza meg felhívásunkat lehetőségeihez mérten (faliújság, honlap, facebook stb.). Köszönjük!

 Érdeklődésünket felkeltette ugyan, de nem a várt irányban. A megfogalmazás is sértő, hiszen a diákokat mindig szívesen „behívjuk" a könyvtárba! Ez a hivatásunk, ezért dolgozunk nap mint nap az iskolákban, hogy a használóinknak szolgáltassunk és az iskola könyvtára valóban  a leghitelesebb információs bázis és igazi közösségi hely legyen!

Tisztelt Németh Péter és KELLO, kedves Kollégák!

Remélem-reméljük, hogy részletesen kifejtett véleményünk elfogadható mindenki számára! Németh Péter problémafelvető és korrekt hangnemű levele egy nyilvános, szakmai diskurzust eredményezett. 

Reméljük, hogy véleményünk részletes kifejtésével sokan megismerték az iskolai könyvtárak világának részleteit, a könyvtárpedagógia egyes szempontjait! A nyilvános szakmai diskurzus és egymás munkájának megismerése és elismerése elengedhetetlen egy jól működő könyvtári rendszerhez.

Zárásul annyit: A KELLO képviselője jelentkezett telefonon, hétfőn személyesen beszélünk a problémákról. Ennek a megbeszélésnek az eredményét szeretnénk majd megosztani a lista olvasóival.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tisztelettel: a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöksége és Szakmári Klára 


Üdvözlettel,
Németh Péter
Könyvtári informatikus
és
TehetségSáv alapító
http://www.tehetsegsav.hu?src=katalist

Kedves Kollégák, tisztelt KELLO!

Örülünk és méltányoljuk, hogy gondoltak az iskolai könyvtárakra, azonban a felhívás nem felel meg a korszerű könyvtárpedagógiai elveknek.
Számtalan olyan szakmai pontatlanságot, az életkori sajátosságokat figyelmen kívül hagyó elemet tartalmaz, amely miatt nem tudjuk támogatni a pályázat megvalósítását. Ha a továbbiakban hasonló pályázati kiírásról, akcióról lesz szó, szívesen részt veszünk az előzetes egyeztetésen, hogy aztán jó szívvel ajánlhassuk a kollégák figyelmébe.

Tisztelettel: a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége

2014. szeptember 22. 13:03 Bariczné Rózsa Mária írta, <bariczne.maria@kello.hu>:

Kedves Könyvtárosok!

Figyelmükbe ajánlom a Könyvtárellátó új programsorozatát:

 

Játékra hív és akciót hirdet a KELLO az iskolai könyvtárosok és diákok számára

 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) játékra hív és akciót hirdet „A leghitelesebb információs bázis az iskoládban is ott van" címmel.  A játékra mától lehet jelentkezni a KELLO weboldalán (http://konyv.kello.hu/iskolaknak/versenyfelhivas) letölthető jelentkezési lap kitöltésével és annak az iskolaikonyvtaram@kello.hu e-mail címre történő beküldésével.

A játék október elsejével kezdődik, az eredményhirdetésre az Iskolai Könyvtárak Világnapján, azaz 2014. október 27-én kerül sor. Az eredményeket a www.konyvkultura.kello.hu

címen tesszük közzé. A résztvevők, illetve a nyertesek a KELLO-Infopontokban beválható utalványokkal és további értékes, nem utolsó sorban hasznos nyereményekkel lehetnek gazdagabbak.

A felhívás hagyományteremtő céllal indul, a tapasztalatok és az új ötletek formálják majd a továbbiakban. Az első akció témája nem más, mint a tudományos könyvek világa és ismeretanyaga.

Az iskolai könyvtárosok dolga látszólag nem egyszerű, de a lehetőségek szinte határtalanok, egy kis kreativitás kell csupán.

Az akció részletei és mellékletei a http://konyv.kello.hu/iskolaknak/versenyfelhivas címen találhatóak.

 

 

Budapest, 2014. szeptember 22.

 

Üdvözlettel:

 

Bariczné Rózsa Mária

könyvtári értékesítési vezető

 

Mobil: +36  30/732-0729

E-mail: bariczne.maria@kello.hu

 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  I 1134 Budapest, Váci út 19. Pf.204. I  Tel: +36 1 237 6964  I  Fax: +36 1 349 8383  I  www.kello.hu

 Jelen e-mail üzenet a csatoltan érkező fájlokkal együtt magán-, illetve üzleti titoknak minősül, illetőleg más adatvédelmi szabályok által védett adatokat tartalmazhat, amelyet kizárólag az üzenet címzettje használhat fel. Amennyiben Ön nem üzenetünk címzettje, tájékoztatjuk Önt, hogy a továbbított adatok bármilyen módon, bárki részére történő továbbítása, terjesztése, másolása, felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala tilos! Abban az esetben, ha üzenetünk tévesen, az Ön részére került továbbításra, kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket és szíveskedjen üzenetünket a csatoltan érkezett fájlokkal, az azokról készült valamennyi másolattal együtt rendszeréből véglegesen törölni.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74670/2014.

This e-mail and file transmitted with it contains information which is confidential and may also be legally privileged. It is intended solely for the exclusive use of the addressee. If you are not the intended addressee, please take notice that any distribution, copying, use disclosure of its contents to any other person is prohibited! If you have received it in error, please advise the sender immediately and delete the e-mail and any copies of it from your system.

_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist_______________________________________________  Katalist mailing list  Katalist@listserv.niif.hu  https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist  


_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist
--
Szakmári Klára
könyvtárostanár
szklaris@gmail.com
Budai Nagy Antal Gimnázium Bp.
229-18-94/111 vagy 229-18-15/111
--
Szakmári Klára
könyvtárostanár
szklaris@gmail.com
Budai Nagy Antal Gimnázium Bp.
229-18-94/111 vagy 229-18-15/111

[KATALIST] Izelito (KIT Hirlevel)

A KIT www.kithirlevel.hu 13 év alatt több mint 17.000 cikket adott közre. Részesüljön az összegyűjtött tudásból és rendeljen előadást, tréninget a KIT-ben található témákból! További információ: kithirlevel@gmconsulting.hu

 

A KIT Hírlevél 2014. okt. 1-jei számának tartalmából


Ez az email előzetes a KIT Hírlevél szerdai számából.
A hírek olvasásához a térítésmentes lap megrendelése szükséges (ld. e levél alját).

TARTALOM

Hírek

- Betelt a könyvtár! -- Apasztás-módszertan módszeres oktatással

- Pénzügy, statisztika, lobbizás, marketing, emberi erőforrások fejlesztés kellene a könyvtárosképzésbe

- * * * Innováció -- ügyfélpanaszból: MIBE-klub okt. 7-én * * *

- Hogyan tehető érdekessé egy könyvtár? (olvasóink szavazatára)

- Túl sokat akart segíteni a könyvtáros -- helytelenül

- Betiltott könyvek hete Magyarországon is?

- Könyvtártudomány elméletben és gyakorlatban: ELTE EK -- ELTE KITI

- A könyv bűnre csábít, Shakespeare nem eléggé családbarát

- Közös olvasási rekordkísérlet a FSZEK előtt

- A középiskola az egyetemtől veszi a könyvtári szolgáltatást

- Már alapelvárás az elektronikus forrásokból tájékoztatás?

 

Analógiák

- Megsorozza Londont a Fornetti -- és kell-e könyv a londoni magyar migránsoknak?

- Elégedetlenség, innováció, rugalmas szervezet és ügyfélkapcsolat

 

Praktikus

- Hatékonyabb kézzel jegyzetelni...

 

Kisszínes

- Jelnyelvi tolmácsoló és feliratozó alkalmazás

- Texas szerint a Betiltott Könyvek Hete a legmegfelelőbb a cenzúrára

- A mai alsótagozatosok ABC-je -- Hová lett az Ablakzsiráf?

 

Információforrások

- 1818 -- ingyenes telefon, közigazgatási kérdésekhez

- Magyar-szlovák álláskereső portál indult

- A milánói Scala mindenki számára hozzáférhetővé tette archívumát

- Csendben elindult egy Origo-utód -- oknyomozás, visszaélések feltárása

 

 

----------------------------------------

Érdekli, mely cikkek voltak a külső kattintások alapján a legkedveltebbek előző lapszámunkban?

 

 

• 10 lenyűgöző street art alkotás könyvekről, könyvtárakról és olvasásról

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=10_lenyugozo_street_art_alkotas_konyvekrol_konyvtarakrol_es_olvasasrol

 

• A szűrőszoftver önmagában nem megoldás -- A sok szabály kitermeli a rossz gyereket

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_szuroszoftver_onmagaban_nem_megoldas_--_a_sok_szabaly_kitermeli_a_rossz_gyereket

 

• Egy nyilvános könyvtárban webcam előtt vetkőzni -- és lehetséges következmények

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=egy_nyilvanos_konyvtarban_webcam_elott_vetkozni_--_es_lehetseges_kovetkezmenyek

 

----------------------------------------

KIT-portál: www.kithirlevel.hu.
Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=user
A KIT kiadója: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu

Szerkesztői email: kithirlevel@gmconsulting.hu

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „VMMI-Kapocs" csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) vmmi-kapocs+unsubscribe@googlegroups.com címre.
Ha üzenetet szeretne küldeni ebbe a csoportba, küldjön e-mailt a(z) vmmi-kapocs@googlegroups.com címre.
A csoportot a(z) http://groups.google.com/group/vmmi-kapocs címen keresheti fel.
További lehetőségekért látogasson el ide: https://groups.google.com/d/optout.

2014. szeptember 29., hétfő

[KATALIST] irodalmi est

Kedves Kollégák!

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt 
2014. október 9-én,csütörtökön 18 órára 
Mélyből kiáltok! 
Halász Gábor, Sárközi György, Szerb Antal
Mártír írók emlékezete
című irodalmi estünkre.
Az est házigazdája:Ungvári Tamás.
Közreműködik: Söptei Andrea és Bálint András.
Helyszín: FSZEK Központi Könyvtár (Bp,, VIII. Szabó E. tér 1.)

Belépés csak jeggyel lehetséges. Az ingyenes belépőjegyek korlátozott számban átvehetők a Központi Könyvtár Információs pultjánál szeptember 29-től a könyvtár nyitvatartási idejében.

Üdvözlettel,
Udvarnoky Virág
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára


melybol_est_plakat_net.jpg

[KATALIST] [Könyvtári Intézet Pályázati figyelő hírlevele] Új pályázati lehetőségek

Új pályázati lehetőségek

Kedves kollégák!
 
Az alábbi új pályázati lehetőségek kerültek fel a honlapunkra:
 
Ingyenes számítógépek, netbookok, tabletek és multifunkciós nyomtatók 2015
Tovább
 
Kalandozások egy képzeletbeli világban - meseírás
Tovább
 
Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat 2014
Tovább

Könyvtári Intézet

Re: [KATALIST] Játék diákoknak és iskolai könyvtárosoknak

Tisztelt Szakmári Klára!

Nagyon köszönöm a részletes választ! A magam részéről nagyon sokat tanultam belőle.
Bízom abban, hogy a válaszlevél hasznossága nem merül ki az én "oktatásomban" :-), és a benne lévő tudás bővebb körben is hasznosul.
Még egyszer nagyon köszönöm a levélbe fektetett munkát, és sikert kívánok a szakmai érdekek érvényesítéséhez!

Ha a jövőben egy csipetnyit hozzá tudok járulni az iskolai könyvtárügy előmozdításához, akkor azt szívesen megteszem. Ehhez a TehetségSáv felületeit tudom felajánlani. A Facebook oldalunk követői és a levelezési listánkra feliratkozottak (szülők, pedagógusok)  között szívesen megosztok olyan információkat, ami segítheti az ügyet.

Üdvözlettel,
Németh Péter
Könyvtári informatikus
és
TehetségSáv alapító
http://www.tehetsegsav.hu?src=katalist

Tisztelt Németh Péter, KELLO és kedves Kollégák!
   Azt hiszem, úgy követhetőbb, ha beleírok az Ön levelébe, hogy követhetőbb legyen mindenki számára:

2014. szeptember 24. 18:34 Németh Péter írta, <npeter@npsoft.hu>:
Tisztelt Szakmári Klára,
tisztelt  Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége,
tisztelt KELLO!

Azt hiszem mindnyájan tanulhatnánk abból, ha a szakmai szempontú kritika egy kicsit konkrétabban, cizelláltabban lenne a nyilvánosság elé tárva.
Ebben egyetértek Önnel. Eredetileg egy sokkal keményebb és konkrétabb megfogalmazást írtam, azonban az elnökség úgy határozott, hogy fogalmazzunk finomabban, ne ajtóstul rohanjunk a házba.  
Nem vagyok birtokában a korszerű könyvtárpedagógiai ismereteknek, azonban gondolkodó emberként az alábbi dolgok jutottak eszembe:

Megpróbáltam a KELLO szóban forgó felhívásában azonosítani a lényegi, pedagógiailag, szakmailag érdemben vizsgálható elemeket.
- általános és középiskolai korosztály megcélzása
Igen, ez rendben van. De konkrétabban megvizsgálva mégsem. Ugyanis egy 6-8 éves gyereknek egészen mások az olvasási és könyvtárhasználati szokásai,lélektani igényei mint mondjuk egy 10-12 évesnek. Ugyanez igaz a középiskolásokra is. 
- beiratkozásra ösztönzés (pontszerzési jutalommal)
Az iskolai könyvtárak jó részében azzal, hogy a tanuló beiratkozik az iskolába, egyben a könyvtár tagja is lesz. Ez azért is indokolt és nem "csak" statisztikai fogás, mivel könyvtári órákon vesz részt, ami az órarendi órák keretében zajlik, tehát használja a könyvtárat és annak szolgáltatásait.- ezért nem jár pont,nem jutalmazható.Pusztán csak a beiratkozás tényének statisztikai adata nem igazán releváns a könyvtár használatáról. Az elmúlt évek statisztikai adatai és a tapasztalat is azt mutatják, hogy a helyben használat, távhasználat jelentősen meghaladja az iskolai könyvtárakban is a kölcsönzések számát.
- kölcsönzésre ösztönzés (pontszerzési jutalommal)
Pusztán a kölcsönzés tényére való ösztönzés szakmaiatlan és egyáltalán nem az elképzelt célt támogatja. A pont hasonló az érdemjegyhez- ez külső motiváció. Több pedagógiai megközelítés vitatja is. Az olvasóvá nevelésnek pedig egyik alapvető célja az olvasás és információszerzés belső igényének kialakítása, növelése.
Az olvasásra és az olvasottak feldolgozására ösztönzés értékelhető lenne, de a kölcsönzés puszta ténye nem.
A kölcsönzés önmagában nem nevel olvasóvá: gyakorló könyvtárostanárok tapasztalata az, hogy alsó tagozatos tanulók (1-3. osztályosok) örömüket lelik a kölcsönzési adminisztrációban, „felnőtteset" játszanak. E szerepjátéknak fejlődéspszichológiai okai vannak ebben az életkorban. Egy nap többször is cserélik a kikölcsönzött könyvet, ha módjuk van rá, minden szünetben játszanak ilyet. Természetesen ez azt jelenti, hogy nem hogy nem olvassák el, még csak át sem lapozzák, a címére sem emlékeznek a kikölcsönzött műnek- ezért ez nem honorálandó.
A gimnazista korosztály tanulmányaihoz és érdeklődési köréhez választ olvasni valót. Ez pontgyűjtéssel nem ösztönözhető- sőt nevetségessé tesszük magunkat, ők már nem dedósok.... (A szaktanárnak van módja ösztönözni, ha gyűjtőmunkát ad feladatul és nyomtatott dokumentumot is kér és fogad el forrásként, megfelelő bibliográfiával és hivatkozással. – melyet mi, könyvtárostanárok megtanítottunk.
Azt a tényt is kiemelném, ha egy könyvet kölcsönöz- 1 pont, ha hármat 2 pont- de mi lehet ennek a magyarázata?
A kölcsönzött könyvek határidőn belüli visszaviteléért sem jár jutalom. A könyvtári SZMSZ alapján ez kötelessége a könyvtárat használóknak.
.
- könyvtári rendezvényen való részvétel ösztönzése (pontszerzési jutalommal)
  Tisztázatlan, hogy mit értünk rendezvényeken, milyen azok színvonala, mi a témája, enélkül üres, formális a kategória.
Az iskolák és azon belül az iskolai könyvtárosok munkaterv alapján dolgoznak, amelyet  legkésőbb szeptember első hetében elfogad a nevelőtestület. Természetesen nem kizárt terven kívüli program is, de azt is kiemelném, hogy olyan mértékben leterheltek a diákok, olyan sok tanrendi órájuk van, pl. egy 9. évfolyamosnak heti 36 óra!!!, hogy az a tapasztalatunk: inkább kevesebb rendezvény, de az jól megszervezett, a gyerekek számára érdekes és vonzó legyen. Egy középiskolás már biztos nem jön egy pecsét-pont miatt könyvtári rendezvényre!!!
Ugyanakkor azt is kiemelem: a KELLO úgy szervez a tanulónak versenyt, hogy a könyvtárostanárnak ad feladatot, ráadásul kissé lekezelő módon fogalmazza meg mindezt (egy kis kreativitás kell csupán) - Ennél azért jóval többről van szó egy rendezvény esetén!!!

- olvasónapló írása (pontszerzési jutalommal)
 Olvasónaplót általában szépirodalmi művekből szoktak írni a diákok, nem tudományos műből.Természetesen lehet újítani, de akkor adjanak meg szempontokat. De azt is figyelembe kellene venni- hogy különösen általános iskolában a gyerekek még nem olvasnak tudományos műveket, hanem ismeretterjesztő művekkel találkoznak elsősorban.A pályázatban az olvasónaplóhoz nincsenek szempontok.Így teljesen elavult pedagógiai szemléletet tükröz, csak formalitás, inkább elidegenít az olvasástól. Ellenőrizetlen ki készíti el azt és milyen forrásokat használ hozzá. Az, hogy a KELLO mit ért az olvasónapló fogalma alatt nem derül ki a felhívásból. Csak adatokat kér, vagy véleményt, tartalmat esetleg illusztrációt? A feltöltést hogyan gondolja? A könyvtárostanár szkennelje be a diák által elkészült műveket? Vagy a diák eleve elektronikusan készítse el? 1-2. osztályos tanulók ezt hogyan oldják meg? Ha már az olvasónapló készítésének módszeréhez folyamodunk, akkor szempontokat, esetleg kérdéseket kell megadni. Ma inkább egy részlet közös feldolgozásával lehet ösztönözni, kíváncsivá tenni a diákokat és úgy elvárni az olvasónapló írását.

- a pontszerzés rendszere (azaz kinek, miért mennyi pont jár)
Önmagában nem a pontozással van a baj, hanem annak aránytalanságával, végig nem gondoltságával. A ráfordított idő, energia és szellemi munka egyáltalán nincs arányban, így igazságtalan.Ezen kívül a pontokkal csalni is lehet, nem ellenőrizhető a dolog. 
 
- a pontszerzők jutalmazása (korosztályok szerint, és intézményi szinten)

Az egész jutalmazási rendszer és maguk a felajánlott jutalmak nem veszik figyelembe a gyerekek életkori sajátosságait és  és a korosztályok jellemzőinek nem ismeretén alapulnak.Az alsó tagozatosoknak a Radosza-gyűrű nem motiváló, azt önállóan nem tudja használni a gyerek, addig, amíg meg nem tanítják a használatát.Lehet, hogy még nem is látott ilyet, még a tanítója is csak olvasott róla...Az alsó tagozatos diák egy szép könyvnek örül vagy valami játéknak, amit esetleg ő választhat ki.A felső tagozatos diákok nem használják a Függvénytáblázatot, a középiskolásoknak szerepel a tankönyvjegyzékben, ez így nem motiváló.Ezzel az erővel bármely középiskolás tankönyvet kaphatná. De a gyerekeknek nem vonzó a tankönyv, mint jutalom...A középiskolásoknak szánt KELLO vásárlási utalvány önmagában jó jutalom, mert ezért olyan dokumentumot választ,ami őt érdekli. De KELLO infópontok csak a nagyvárosokban találhatók, sok esetben problémás lehet az odajutás( az anyagi ráfordításról nem is beszélve) Arról nem ír a pályázat, hogy on-line rendelés esetén is felhasználható....


Nézzük, hol lehet elvileg tetten érni az életkori sajátosságokat figyelmen kívül hagyó elemeket és a szakmai pontatlanságok vélhető tartózkodási helyét!

Talán az általános és középiskolai korosztály megcélzása a probléma? Nem hinném, hiszen ugyan ezt a korosztályt célozza az irodalom óra is. A cél pedig ugyan az: olvasóvá nevelni. Az igaz, hogy az irodalom óra a szépirodalomról szól, de talán nem árt meg néhány reál ismeretterjesztő könyv sem ennek a korosztálynak.
Ez igaz, de ha megnézi a kiírást, már az is pontatlan, szakmaiatlan: tudományos könyvek világa..Ennek könyvtári szakkifejezése, amit a diákok is tanulnak: Ismeretközlő irodalom- ezen belül ismeretterjesztő és tudományos könyvek
 
Talán az a probléma, hogy pontokkal próbál ösztönözni, ami külső motiváció? Tudjuk, hogy a külső motivációnál sokkal erősebb a belső motiváció. De ha a pontokkal ösztönzés szakmai hiba, akkor az érdemjegyes ösztönzés is az (mint szintén külső motivátor), csak azt sokkal nagyobb volumenben űzzük az iskolarendszerben.
Talán az olvasónapló írása a szakmai hiba? Ha igen, akkor mindhárom gyermekemet borzasztó szakmaiatlan módon tanítják az iskolában.
 Az olvasónapló önmagában nem szakmai hiba, mert az sokféle tartalmi elvárást és követelményt jelenthet. A jelenlegi oktatási gyakorlatban sajnos elterjedtebb a tartalmat visszakérő, a szerző életrajzi adataira koncentráló, sablonos kérdésekkel dolgozó megvalósítás. Így sajnos előfordulhat, hogy gyermekeket az olvasónaplóval nem viszik közelebb az olvasás élményéhez. Sőt akár még távolítják is attól.
Talán a könyvtári rendezvényen való részvétel ösztönzése a szakmai hiba? Ha ez így lenne, akkor némileg inkonzisztensnek érzem ezt azzal, hogy rengeteg, könyvtárak által benyújtott pályázat szakmailag indokoltnak mondott eleme a rendezvények tartása.
 Nyilván lehetne vitatkoznia rendezvény dömping hatékonyságáról, értelméről. Itt is főleg a tartalom, a forma és a részvétel motiválása a fő kérdés.
Így én - laikusként, pusztán a feltételezett szakmai konzisztencia talajába kapaszkodva - a fenti elemeket kizárnám, mint a szakmai hibák lakhelyét.
Tehát - szerintem - marad a pontszerzés rendszere és a jutalmazás módja, ahol a "számtalan" szakmai pontatlanság lakhat.
 
Ezeknek az elemeknek a  "korszerű könyvtárpedagógiai elveknek" való meg nem feleléséről a szívesen olvasnék bővebben.

Ami pedig saját a nem szakmai(!) véleményem a KELLO kezdeményezéséről:
- maga a cél nemes és jó
 Igen, ezzel egyetértünk
- kb. ilyen áttételesen érvényesülő pozitív hatásmechanizmusokkal operálnak a könyvtárak által benyújtott pályázatok is
- a feljánlott jutalmak a célhoz mérten, és a szükséges könyvtárosi munkabefektetéséhez mérten: pitiáner nagyságrendűnek látszanak.
Ezzel is egyetértünk. 

A KELLO marketingesei számára javaslom tanulmányozásra Dan Ariely: Kiszámíthatóan irracionális című könyvtét, annak is a "Társadalmi normák költsége" fejezetét.
Vagy Dan Ariely ingyenesen elérhető online kurzusát a Coursera-n: https://www.coursera.org/course/behavioralecon

A viselkedésközgazdaságtani lényeg a dolgok mögött: a "szivességek" közgazdaságtana és a "piaci normák" közgazdaságtana nagyon más logika szerint működik. Az egyik elveinek alkalmazása a másik térfélen katasztofális, kontraproduktiv eredménnyel járhat. Jelen esetben van egy piaci norma szerinti jutalom (max 30000 Ft). Ami viszont az eléréséhez szükséges energiához képest egy nagyobb iskolában elhanyagolható (ráadásul nem is garantált). A klasszikus logika szerint mondhatnánk, hogy a könyvtáros úgyis "szerelemből" végzi ezeket a dolgokat, miért lenne hiba, ha ezért még akár jutalmat is kaphatna. A viselkedésközgazdaságtan szerint vagy-vagy jellegű a játék. Vagy tisztán szivesség alapú a dolog, akkor a jutalom társadalmi értékben, elismerésben nyilvánul meg. Vagy piaci alapú, akkor pedig egy tulzóan alacsonyra tett fizetség hatásában egyenlő lehet a szembeköpéssel.
 
Erről csak annyit írnék Önnek-Önöknek, hogy a könyvtárostanárokra jórészt "rásózott" tankönyvfelelősségért tavaly BRUTTÓ 100 FT-t fizetek tanulónként, és a mai napig nem minden kolléga kapta meg a neki járó összeget- de ez  már egy más történet, de szintén a KELLO-hoz köthető. De a legnagyobb probléma a "díjazáson túl" a rossz tankönyvterjesztés és a legrosszabb ügyfélkezelés- amikor lekezeljük az ügyfelet, semmi bevesszük. Tulajdonképpen még csak nem is ügyfél, nem is partner- végrehajtó rabszolga...Sem érdekeit, sem szempontjait, sem észrevételeit nem vesszik figyelembe, sőt esetenként még meg is fenyegetjük. Ez ugyan egy másik problémakör, de ugyanazokat az embereket érinti többnyire: az iskolai könyvtárosokat és a KELLO-t! Ezek után tőlünk várják az együttműködést, a lelkesedést. 

A továbbiakban pedig rátérek olyan szempontokra, melyeket nem Németh Péter vetett fel, de talán indokolja és árnyalja, hogy miért nem fejtettük ki nyilvánosan és még részletesen  a szakmaiatlanságot.Terveink szerint ezzel elsősorban a KELLO-t kerestük volna meg, de most a nyilvánossággal is megosztjuk, mivel "megszólíttattunk".
A következőkről van szó: 
  

1- Iskolai Könyvtárak Világnapja (2014. október 27.) alkalmából

      2009-tól az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezetének javaslatára a világnapot világhónappá változtatták. Így minden év októbere Nemzetközi Iskolai Könyvtári Hónap."  Ha valamivel kapcsolatban pályázatot hirdetek meg, illik jobban tájékozódni a dologról.


2. IDŐTARTAM: 2014. október 1. - 2014. október 24.

      Kétségtelen, hogy nem lehet az egész októberi hónapot "kihasználni", hiszen az őszi szünet előtti utolsó munkanap október 22.- de akkor miért 24-e??? Közben van október 23. nemzeti ünnep.Valószínűleg itt is csak formai szempont volt, az egy pénteki nap- ami országosan munkaszüneti nap lesz.


3. A kiírás közvetlenül az iskolai könyvtárosokat hívja játékra, közvetve pedig a diákokat.

     Figyelmesség a KELLO-tól, hogy játszani hív, de más a játék, más a pályázat. És ez nem játék - ez a könyvtárostanárnak komoly plusz feladat, munka.Az iskolai könyvtárosok és könyvtárostanárok az iskola munkarendjéhez igazodva éves munkatervvel dolgoznak és bár örömmel végezzük a munkánkat, ezt játéknak mégsem neveznénk.


4. Az iskolai könyvtárosoknak azt kell elérniük, hogy iskolájuk tanulói minél nagyobb arányban vegyenek részt a játékban. A könyvtáros kollégáktól tehát azt várjuk, hogy szervezzenek olyan akciókat, amelyek vonzóak, érdekesek a gyerekek számára. Illetve kérjük, hogy a játékban részt vevő diákok pontgyűjtő füzetébe a megfelelő feltételek mellett helyezzék el az iskolai könyvtár pecsétjét.

     Tehát elvárások vannak, de nem ugyanaz a pálya egy 200 fős kis iskolában, mint esetleg egy közel 1000 fősben. Kétségtelen, hogy "jutalmazzák" a könyvtárostanár, de az elvár feladatok, a befektetett munka nincs arányban a felajánlott jutalommal...A másik probléma technikai jellegű is lehet: a legtöbb iskolában komoly probléma a pontgyűjtő füzet nyomtatása, különösen színesben. Ha van is működő nyomtató és esetleg papír, - a festék már gondot okoz...A másik: miért a könyvtárostanárnak kell ezzel foglalkoznia, ez a KELLO feladata,ő hirdeti a "játékot", mely a gyerekek számára sem csak játék!


 5. Az akció témája nem más, mint a tudományos könyvek világa és ismeretanyaga. Elég sok minden tartozhat ide. A biológia könyvektől, a csillagászati könyveken át a pszichológiai könyvekig.

   Az iskolai könyvtárakban elsősorban az ismeretterjesztő könyvek vannak, a tudományos könyveket kisebb arányban vannak jelen, az iskolai könyvtárak pedagógiai és gyűjtőköri szempontjai miatt ( és az anyagiak miatt is...). A „tudományos könyvek világa" kifejezés az általános iskolások számára ismeretlen. A pályázat kiírója feltehetően az ismeretközlő irodalomra gondolt, melybe beletartoznak az ismeretterjesztő és a tudományos művek is. Az elmúlt évek nagyon minimalista, vagy egyáltalán nem létező állománygyarapításának következtében azonban pont az érdeklődő, olvasó diákoknak nincsenek vonzó, friss dokumentumok az iskolai könyvtárakban.A nem érdeklődőket pedig még nehezebb ilyen körülmények között azzá tenni. Erről már más is írt a listán, nem részletezem.


6. Éppen ezért érdemes korcsoportokra bontani a tanulók számára meghirdetett felhívásokat, programokat, célszerű külön feladatok az általános iskola alsó tagozatosai számára, külön az általános iskolás felsős tanulóknak és külön a középiskolásoknak.

    Pedagógiai tanulmányaink során megismerkedtünk az életkori sajátosságokkal és az előzetes tudást, illetve a fejlődési különbözőségeket is figyelembe vevő tanítás módszereivel. Éppen ezért például egy általános iskolában dolgozó könyvtárostanárnak ez a pályázat még nagyobb munka... De a nyolc . illetve hat évfolyamos gimnáziumban lévő könyvtárostanároknak is. Ez komoly versenyhátrányt jelent.


7. Az iskolai könyvtárosok dolga látszólag nem egyszerű, de a lehetőségek szinte határtalanok, egy kis kreativitás kell csupán.

     Ez a megfogalmazás sokak számára sértő, hiszen azt mondja: egyszerű a dolog, meg tudod csinálni, hiszen olyan ügyes, kreatív vagy...Azt sugallja, hogy csak a kreativitás hiánya tarthatja vissza a könyvtárostanárokat a versenyben való részvételtől. A már leírtak alapján, látható, hogy nem  csak erről van szó, sőt.


8. Kérjük, hogy a jelentkezéssel együtt küldje el részletes programtervét, mellyel a diákok figyelmét szeretné felkelteni.

      Miért? Ez nem kerül értékelésre... Inkább az ellenőrző funkciót veti fel. illetve felveti az ingyenes ötletgyűjtést későbbi alkalmakra, hiszen nem minden jelentkező lesz végül pályázó és főleg nem díjazott.


9. A megvalósult programokat követően csak annyi jelzést kérünk, hogy mely programon, hányan vettek részt. A három hét alatt legalább egy alkalommal a témához kapcsolódó eseményt kell rendezni a könyvtárban, melyet fotókkal (5 db) szükséges igazolni és megküldeni a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. részére.*

    Itt is elsősorban a számszerűség az elsődleges, nem a tartalom. A fotókon szereplő tanulók szüleinek írásbeli hozzájárulását is meg kell szerezni, ha a képeket be szeretnénk küldeni. Márpedig ez is feladat, munka, idő. Az érthető, hogy valamilyen formában a könyvtárostanárt ellenőrizni szeretnék, de önmagában 5 fotó nem bizonyítja a rendezvény megtartását- hiszen az készülhetett bármikor, akár évekkel ezelőtti könyvtári rendezvényen is. Ezért ez manipulálható, azaz csalásra adhat alkalmat. A * azt jelenti, hogy a KELLO szabadon használhatja saját céljaira a fotókat, tehát támogatjuk a marketinges munkájukat.


10. A diákoknak pedig 2014. október 26-ig lefotózva vagy scannelt formában kell beküldeniük a megtelt pontgyűjtő füzeteket szintén az iskolaikonyvtaram@kello.hu e-mail címre.

        Ez szintén nem a diákoknak, hanem a könyvtárostanárnak ad feladatot.Ugyanis nem elvárható a családoktól, hogy rendelkezzenek az ehhez szükséges technikai háttérrel. A fiatalabb versenyzők pedig nincsenek az ehhez szükséges tudás és gyakorlat birtokában sem.A feladat elvégzésének időpontja az őszi szünetre esik, amikor a diákok nincsenek az iskolában.


11.Amennyiben felkeltettük érdeklődését és szívesen behívná a diákokat könyvtárába, akkor kérjük, hogy ossza meg felhívásunkat lehetőségeihez mérten (faliújság, honlap, facebook stb.). Köszönjük!

 Érdeklődésünket felkeltette ugyan, de nem a várt irányban. A megfogalmazás is sértő, hiszen a diákokat mindig szívesen „behívjuk" a könyvtárba! Ez a hivatásunk, ezért dolgozunk nap mint nap az iskolákban, hogy a használóinknak szolgáltassunk és az iskola könyvtára valóban  a leghitelesebb információs bázis és igazi közösségi hely legyen!

Tisztelt Németh Péter és KELLO, kedves Kollégák!

Remélem-reméljük, hogy részletesen kifejtett véleményünk elfogadható mindenki számára! Németh Péter problémafelvető és korrekt hangnemű levele egy nyilvános, szakmai diskurzust eredményezett. 

Reméljük, hogy véleményünk részletes kifejtésével sokan megismerték az iskolai könyvtárak világának részleteit, a könyvtárpedagógia egyes szempontjait! A nyilvános szakmai diskurzus és egymás munkájának megismerése és elismerése elengedhetetlen egy jól működő könyvtári rendszerhez.

Zárásul annyit: A KELLO képviselője jelentkezett telefonon, hétfőn személyesen beszélünk a problémákról. Ennek a megbeszélésnek az eredményét szeretnénk majd megosztani a lista olvasóival.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tisztelettel: a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöksége és Szakmári Klára 


Üdvözlettel,
Németh Péter
Könyvtári informatikus
és
TehetségSáv alapító
http://www.tehetsegsav.hu?src=katalist

Kedves Kollégák, tisztelt KELLO!

Örülünk és méltányoljuk, hogy gondoltak az iskolai könyvtárakra, azonban a felhívás nem felel meg a korszerű könyvtárpedagógiai elveknek.
Számtalan olyan szakmai pontatlanságot, az életkori sajátosságokat figyelmen kívül hagyó elemet tartalmaz, amely miatt nem tudjuk támogatni a pályázat megvalósítását. Ha a továbbiakban hasonló pályázati kiírásról, akcióról lesz szó, szívesen részt veszünk az előzetes egyeztetésen, hogy aztán jó szívvel ajánlhassuk a kollégák figyelmébe.

Tisztelettel: a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége

2014. szeptember 22. 13:03 Bariczné Rózsa Mária írta, <bariczne.maria@kello.hu>:

Kedves Könyvtárosok!

Figyelmükbe ajánlom a Könyvtárellátó új programsorozatát:

 

Játékra hív és akciót hirdet a KELLO az iskolai könyvtárosok és diákok számára

 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) játékra hív és akciót hirdet „A leghitelesebb információs bázis az iskoládban is ott van" címmel.  A játékra mától lehet jelentkezni a KELLO weboldalán (http://konyv.kello.hu/iskolaknak/versenyfelhivas) letölthető jelentkezési lap kitöltésével és annak az iskolaikonyvtaram@kello.hu e-mail címre történő beküldésével.

A játék október elsejével kezdődik, az eredményhirdetésre az Iskolai Könyvtárak Világnapján, azaz 2014. október 27-én kerül sor. Az eredményeket a www.konyvkultura.kello.hu

címen tesszük közzé. A résztvevők, illetve a nyertesek a KELLO-Infopontokban beválható utalványokkal és további értékes, nem utolsó sorban hasznos nyereményekkel lehetnek gazdagabbak.

A felhívás hagyományteremtő céllal indul, a tapasztalatok és az új ötletek formálják majd a továbbiakban. Az első akció témája nem más, mint a tudományos könyvek világa és ismeretanyaga.

Az iskolai könyvtárosok dolga látszólag nem egyszerű, de a lehetőségek szinte határtalanok, egy kis kreativitás kell csupán.

Az akció részletei és mellékletei a http://konyv.kello.hu/iskolaknak/versenyfelhivas címen találhatóak.

 

 

Budapest, 2014. szeptember 22.

 

Üdvözlettel:

 

Bariczné Rózsa Mária

könyvtári értékesítési vezető

 

Mobil: +36  30/732-0729

E-mail: bariczne.maria@kello.hu

 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  I 1134 Budapest, Váci út 19. Pf.204. I  Tel: +36 1 237 6964  I  Fax: +36 1 349 8383  I  www.kello.hu

 Jelen e-mail üzenet a csatoltan érkező fájlokkal együtt magán-, illetve üzleti titoknak minősül, illetőleg más adatvédelmi szabályok által védett adatokat tartalmazhat, amelyet kizárólag az üzenet címzettje használhat fel. Amennyiben Ön nem üzenetünk címzettje, tájékoztatjuk Önt, hogy a továbbított adatok bármilyen módon, bárki részére történő továbbítása, terjesztése, másolása, felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala tilos! Abban az esetben, ha üzenetünk tévesen, az Ön részére került továbbításra, kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket és szíveskedjen üzenetünket a csatoltan érkezett fájlokkal, az azokról készült valamennyi másolattal együtt rendszeréből véglegesen törölni.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74670/2014.

This e-mail and file transmitted with it contains information which is confidential and may also be legally privileged. It is intended solely for the exclusive use of the addressee. If you are not the intended addressee, please take notice that any distribution, copying, use disclosure of its contents to any other person is prohibited! If you have received it in error, please advise the sender immediately and delete the e-mail and any copies of it from your system.

_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist_______________________________________________  Katalist mailing list  Katalist@listserv.niif.hu  https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist  


_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist
--
Szakmári Klára
könyvtárostanár
szklaris@gmail.com
Budai Nagy Antal Gimnázium Bp.
229-18-94/111 vagy 229-18-15/111