2014. április 17., csütörtök

Re: [KATALIST] targyszo vagy ETO (is)

Kedves Listatagok!

Rég volt, de reméljük nem merült feledésbe ez a téma, mely az ETO
használhatóságáról szólt a könyvtári rendszerekben. Mindaz, amit Ungváry
Rudolf abszurdnak nevezett, valóban az, mi pedig igyekeztünk lépéseket
tenni a helyzet megváltoztatása érdekében.

A textlibes könyvtárak könyvtárosai a mindennapi munkához használt
programban mindig is tudtak a rendszer által automatikusan
jelzetelemekre bontott ETO számok és/vagy a szöveges feloldásuk alapján
dokumentumokat keresni. E lehetőségnek 'csupán' az szab gátat, hogy az
ETO-nak nincsen könyvtári rendszerbe tölthető adatbázis változata. A
szöveges feloldások léte tehát esetleges, többnyire a nincs a jellemző.

A Katalist eszmecsere nyomán végrehajtott fejlesztés elsősorban az
olvasók számára nyújt előnyöket azzal, hogy a web opacban is megmutatja,
és új keresések kiindulópontjául felkínálja a jelzetelemeire bontott ETO
számokat.

Az előbb említett korlát, az ETO adatbázis hiánya természetesen a
használhatóságnak is korlátja. Az elvet azonban ez nem befolyásolja, így
van értelme egy laboratóriuminak tekinthető mintán bemutatni az ETO
használatát a web opacban. Mintául Ungváry Rudolf példáit választottuk,
az 517.988.8-at és a (076.1)-et, a katalógus pedig, ahol ezeket meg
lehet nézni a http://katalogus.dfmk.hu/tlwww/fulek.htm helyen található.
A hivatkozás a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár webes katalógusába
vezet, ahol az előbbi ajánlás mintáin kívül is bőségesen találhatók
szöveges feloldással ellátott ETO jelzetek.

A keresést kezdhetjük az 'Egyszerű keresés' lapon, a mezőbe a minta
jelzet szöveges feloldását írva: 'A funkcionálanalízis alkalmazása az
approximációs módszerek elméletére'. De elég ennyi is: 'a funkcionála'.
A találatok közül a 'Téma' alapján talált egyetlen a keresett rekord.
Azonnal látszik tehát, hogy a jelzet szöveges feloldásával indított
keresés eredményre vezet.

A találat részleteit megmutató lapon az ETO jelzetek részletezése, majd
a 'Téma' nyomógomb visz tovább az ugyanilyen jelzetelemmel ellátott
bibliográfiai tételek megtalálásához. Ezen a helyen a rendszer egy
becslést is ad a várható találatok számáról.

Természetesen ETO alapján is kereshetünk, ehhez a 'Részletes keresés'
lapon bármelyik mezőben az 'ETO jelzet'-et kell választani. Ha pedig a
leggyakrabban használatos adatok, a szerző vagy a cím alapján
próbálkozunk, ismét megfelelő az 'Egyszerű keresés' lapja, és hogy
keveset kelljen gépelni, elegendő a mezőbe a 'rudolph e' vagy a 'langer,
r' ('Langer, Rudolph Ernest' helyett) vagy az 'on num' ('On numerical
approximation' helyett) szöveget írni.

Az ETO számok vagy a szöveges feloldásuk szerinti keresés tehát rendben
van. A mutatószavak és keresőszavak szerinti keresés azonban már
zűrösebb. Nem tudjuk, hogy léteznek-e szabványos mutatószavak, hiszen
egy esetleges ETO adatbázisnak azok nem részei. Ha lenne adatbázis a
mutatószavakból, akkor az a keresést megoldja. A keresőszavak azonban
valószínűleg még szabadabban képezhetők a feloldás szöveg tartalma
alapján, így esetenként megoldhatatlan feladatot jelenthetnek a
könyvtári rendszernek.
Pálda, Ungváry Rudolftól átvéve:
517.972.5: Variációs módszerek differenciál-, integrál- és más
függvényegyenletek megoldására
Mutatószavak: approximációs módszer, függvényanalízis (analízis) stb.
Keresőszavak: differenciálegyenlet stb.

A 'differenciálegyenlet' kifejezés alapján reménytelen megtalálni az
előbbi jelzetet, mert ott 'differenciál-' szerepel.

Üdvözlettel: Thék György (InfoKer)


2014.01.03. 12:21 keltezéssel, Ungváry Rudolf írta:
> Legyen adva az alábbi - viszonylag egyszerű - ETO-jelzetrekord a
> legújabb, 2005-ös magyar kiadásból (bőséggel vannak ennél hosszab
> magyarázatú jelezetek):
> *517.988.8*
> Afunkcionálanalízis alkalmazása az approximációs módszerek elméletére.
> lásd még: *517.972.5* Variációs módszerek differenciál-, integrál- és
> más függvényegyenletek megoldására.
> Mutatószavai a nyomtatott kiadásban:
> approximációs módszer, függvényanalízis (analízis)
> funkcionálanalízis, approximációs módszer
> Variációs módszerek függvényegyenletekhez (analízis)
> A technika, a keresés, a programozás mai szintjén teljesen abszurd, hogy
> a fenti teljes rekord természetes nyelven keresve ne legyen elérhető egy
> könyvtári rendszerben! Abszurd, hogy ma a felhasználó egy ilyen
> jelzeteket használó könyvtári rendszerben az alábbi keresőszavakat
> használva ne tudjon (jobbról-balról akár csonkolva is) a
> legtermészetesebben rákeresnie a fenti jelzethez kapcsolódó találatokra
> (ehhez az ég világon semmit sem kell tudnia az ETO-ról):
> aprroximáció
> approximásió elmélet
> approximációs módszer
> differenciálegyenlet
> funkcionálanalízis
> funkcionálianalízis alkalmazása
> függvényegyenlet
> függvényegyenlet megoldás
> függvényanalízis
> integrálegyenlet
> integrálegyenlet megoldásvariáció
> variációs módszer
> differenciálegyenlet megoldás
> Legyen adva a következő jelzet (mivel általános közös alosztás, önállóan
> nem, csak más jelzehez kapcsolva fordulhat elő, azaz betűrendes
> ETO-mutatóban első helyen nem jelenhet meg):
> *(076.)*
> Feladatdokat és kérdéseket tartalmazó tankönyv
> Mutatószavai a nyomtatott kiadásban:
> feladatokat, kérdéseket tartalmazó tankönyv
> A technika, a keresés, a programozás mai szintjén teljesen abszurd, hogy
> a fenti jelzet természetes nyelven keresve ne legyen elérhető egy
> könyvtári rendszerben! Abszurd, hogy ma a felhasználó egy ilyen
> jelzeteket használó könyvtári rendszerben ne tudjon az alábbi
> keresőszavakat használva (jobbról-balról akár csonkolva is) a
> legtermészetesebben rákeresnie a fenti jelzethez kapcsolódó találatokra
> (ehhez az ég világon semmit sem kell tudnia az ETO-ról):
> feladatok
> feladatokat tartalmazó tankönyv
> gyakorlati feladatok
> kérdések
> kérdéseket tartalmazó tankönyv
> példák
> példatár
> tankönyv
> Márpkedig mindez lehetetlen.
> Az ETO-magyarázatok és mutatószavak eleve nem szerepelnek a könyvtári
> rendszerekben, így szabad, szövegen belül végzett keresés is lehetetlen.
> Vagy ismeri valaki a jelzetet, és akkor csak és csakis a jelzet alapján
> kereshet, vagy nincs semmi.
> Ráadásul az alosztások esetén magára a jelzetre sem lehet rákeresni.
> Hogyan várható el a technika mai fejlettségi szintjén a nem könyvtáros
> felhasználóktól és a kérdést ebben a mélységben nem ismerő többi
> szakembertől, hogy bármiféle értelmét találják az ETO-nak?
> De ebben nem az ETO a hibás. Nem az ETO elavult. Nem a technika elégtelen.
> Ungváry Rudolf
>
> ------------------------------------------------------------------------
> *From:* katalist-bounces@listserv.niif.hu
> [mailto:katalist-bounces@listserv.niif.hu] *On Behalf Of *Prokné Palik
> Már ia
> *Sent:* Friday, January 03, 2014 6:32 AM
> *To:* katalist@listserv.niif.hu
> *Subject:* Re: [KATALIST] targyszo vagy ETO (is)
>
> *Kedves Kollégák!
>
> Ha egy gyerek sír, nyűgös nem az a jó megoldás, ha kihajítjuk az
> ablakon. Így biztosan nem válik támaszunkká idős napjainkra.
> Az ETO kezelése az Integrált Könyvtári Rendszerekben jelenleg elmarad a
> cédula katalógusban megszokott gyakorlathoz képest. Bizonyítékként
> néhány képet csatolok az OMIKK lezárt szakkatalógusából. Hajdan az egyes
> jelzetek mellett szerepelt a természetes nyelvű meghatározásuk. Ez még
> az összetett jelzetek esetén is igaz volt. (Erre képi bizonyítékot
> hétfőn próbálok szerezni.) Utalók elhelyezésével segítették az olvasót a
> jelzetváltozások követésében is. Ez a 2-es és 3-as képen látható. Egy
> jól felkészített IKR képes a besorolási adatok és utalók kezelésére.
> Enélkül a tárgyszavas rendszerek sem használhatók. Ha az Ungváry Rudolf
> által javasolt fejlesztésekre nem kerül sor, valóban nem várható az ETO
> jelzetek nagyobb arányú használata a keresések során. De vajon
> átlátunk-e így a katalógusokon, vagy esetleg porosodunk?
>
> Persze az IKR többre is képes, mint a cédula katalógus:
>
> http://dokutar.omikk.bme.hu/web/Konyvtar/ETO_tutorial_12_06_01.pdf
>
> Üdvözlettel: Palik Mária
>
>
>
> *
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Katalist mailing list
> Katalist@listserv.niif.hu
> https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist
>


_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist

[KATALIST] [Fwd: ÉLŐ KÖZVETÍTÉS_NETWORKSHOP 2014_ PÉCS ]

Tájékoztatásul továbbítom.

Üdvözlettel

Moldován István

---------------------------- Eredeti üzenet -----------------------------
tárgy: ÉLŐ KÖZVETÍTÉS_NETWORKSHOP 2014_ PÉCS
feladó: "NETWORKSHOP" <nws@fooly.hu>
dátum: 2014.április 17.(Cs) 3:28 pm
címzett: "moldovan@oszk.hu" <moldovan@oszk.hu>
--------------------------------------------------------------------------

Kedves Kollégák!

A Networkshop 2014 konferencia élő közvetítését

az alábbi linken lehet majd megtekinteni:

http://videotorium.hu/hu/live/details/1348,Networkshop_2014_konferencia

A konferencia weboldala: http://nws.niif.hu

Üdvözlettel,
Mikusné Sárvári Klári


--


*****************************************************
Országos Széchényi Könyvtár
E-szolgáltatási Igazgatóság
E-könyvtári Szolgáltatások osztály
1827 Budapest, Budavári Palota F épület, 315. sz.
Tel: (36)-1-224-3846
Mobil: (36)-20-400-8872
Fax: (36)-1-202-0804
E-mail: moldovan@oszk.hu
URL: http://mek.oszk.hu
URL: http://epa.oszk.hu/
*****************************************************


_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist

[KATALIST] European InfoNet Adult Education - Newsletter 2/2014

A felnőttképzés, életen át tartó tanulás európai információi iránt érdeklődőknek szíves figyelmébe ajánlom a European InfoNet Adult Education hírlevelét és honlapját, valamint a Lifelong Learning in Europe ingyenes online magazint.

Tánczos Éva
ny. könyvtáros
InfoNet tudósító

European InfoNet Adult Education - Newsletter 2/2014 infonet project

facebook   RSSThis newsletter is a product from the project European InfoNet Adult Education. With interviews, reports and news articles, this service provides information about current trends and events in the field of European adult education. It is in partnership with 35 European and national institutions. InfoNet has a network of about 35 correspondents all over Europe and is financed by the European Union Lifelong Learning Programme (Grundtvig).

Contact: European InfoNet Adult Education, Dr. Michael Sommer, Akademie Klausenhof, Klausenhofstr. 100, 46499 Hamminkeln, Germany, sommer@akademie-klausenhof.de, Tel.: +49 2852 / 89-1329, Fax: +49 2852 / 89-3300 
Editorial Board: Hetty Rooth (Sweden), Michael Voss (Denmark), Carlos de Ribeiro (Portugal), Markus Palmén (Finland), Ricarda Motschilnig (Belgium), Dr. Michael Sommer (Germany).
InfoNet is a project of the Katholische Erwachsenenbildung Deutschland KEB, Bonn (Germany).

Lifelong Learning in Europe is a trans-European journal dedicated to the advancement of adult education, lifelong learning, intercultural collaboration and best practice research.
InfoNet 2014

This newsletter has been produced with the financial support of the European Commission.


Its content reflects the views of the authors only.

LLP

 

 

 
 


[KATALIST] Új kulturális e-folyóirat

Kedves Könyvtárosok,

szeretném felhívni figyelmüket egy új kulturális e-folyóiratra, idemásolom a főszerkesztő invitáló sorait.

Kérem, lapozzanak bele és írják meg véleményüket! (A link www nélkül működik.)

 

Kedves Barátunk!

 

Könyvkultúra Magazin címmel a Kelló elindította online folyóiratát. Kiadványunkban naponta frissülő hírek, kritikák találhatók könyvekről, kultúráról, a könyves közélet eseményeiről.

Magazinunk arra törekszik, hogy összegyűjtse annak a sok ezer könyvtárosnak és pedagógusnak, több száz kiadónak és könyvkereskedőnek a tapasztalatát, akikkel a Kelló kapcsolatban áll, és így tegye rövidebbé, járhatóbbá és érdekesebbé a szerző és az olvasó közötti utat.

Észrevételeiket, javaslataikat, témaajánlataikat, gondolataikat a magazin@kello.hu email címre várjuk!

Kérjük, keressék fel magazinunkat, és olvassák rendszeresen!

 

http://konyvkultura.kello.hu/

 

 

Köszönettel:

Rácz András

Főszerkesztő

Könyvkultúra Magazin

Mobil: +36  30/732-1611

E-mail: racz.andras@kello.hu

 

 

 

Üdvözlettel:

Bariczné Rózsa Mária

könyvtári értékesítési vezető

 

Mobil: +36  30/732-0729

E-mail: bariczne.maria@kello.hu

 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  I 1134 Budapest, Váci út 19. Pf.204. I  Tel: +36 1 237 6908  I  Fax: +36 1 330 0071  I  www.kello.hu

 

 

 

 

Üdvözlettel:

Bariczné Rózsa Mária

könyvtári értékesítési vezető

 

Mobil: +36  30/732-0729

E-mail: bariczne.maria@kello.hu

 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  I 1134 Budapest, Váci út 19. Pf.204. I  Tel: +36 1 237 6908  I  Fax: +36 1 330 0071  I  www.kello.hu

 

 

 Jelen e-mail üzenet a csatoltan érkező fájlokkal együtt magán-, illetve üzleti titoknak minősül, illetőleg más adatvédelmi szabályok által védett adatokat tartalmazhat, amelyet kizárólag az üzenet címzettje használhat fel. Amennyiben Ön nem üzenetünk címzettje, tájékoztatjuk Önt, hogy a továbbított adatok bármilyen módon, bárki részére történő továbbítása, terjesztése, másolása, felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala tilos! Abban az esetben, ha üzenetünk tévesen, az Ön részére került továbbításra, kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket és szíveskedjen üzenetünket a csatoltan érkezett fájlokkal, az azokról készült valamennyi másolattal együtt rendszeréből véglegesen törölni.

This e-mail and file transmitted with it contains information which is confidential and may also be legally privileged. It is intended solely for the exclusive use of the addressee. If you are not the intended addressee, please take notice that any distribution, copying, use disclosure of its contents to any other person is prohibited! If you have received it in error, please advise the sender immediately and delete the e-mail and any copies of it from your system.

[KATALIST] LIMES-cikket megkaptam

Köszönöm a gyors segítséget a tatabányai megyei könyvtárból.

Üdvözlettel,
Szántó Annamária
könyvtáros

______________________________________
  SZIE GAEK Békéscsabai Könyvtára
  5600 Békéscsaba, Bajza u.33.
  66/ 524-700/ 6037
  http://szakkonyvtar.szie.hu/web/bekescsaba

[KATALIST] egy kis segítség a civiljoggal kapcsolatos bonyodalmakhoz, két előadás pp

[KATALIST] szavazas - KIT Hirlevel (kitelepules)

Új szavazás a KIT-portálon www.kithirlevel.hu :


- Melyik kitelepülés szolgálhatja leginkább a könyvtárimázst?


- kitelepülés a plázába

- olvasótábor

- nem tudom, de tényleg kéne valami nagy durranás

- folyamatosan kiváló tájékoztatás


Az aktuális eredmény a szavazást követően látható, a teljes összefoglalás pedig a KIT következő lapszámában.

Üdvözlettel,
W. Kovács Ágnes
KIT-szerkesztő