2015. március 27., péntek

[KATALIST] Szkennelés / szkenner

Kedves Kollégák!

Különös kíméletre szoruló régi könyvek szkennelésére (lehetőleg nem
síkágyas, hanem ún. "háztetős") szkennert milyet tudnátok ajánlani?
Továbbá: mennyiért vállalnak szkennelést oldalanként? (Egyáltalán:
ebben az esetben az oldal-e a mértékegység?)

Köszönöm a segítséget.

--
Csabay Károly
könyvtárvezető
PPKE BTK
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/577-000/2814 vagy 26/375-375/2814
Mobil: 30/3754-703
Fax: 26/577-025

_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist

Re: [KATALIST] (nincs tárgy)

Kedves Listaolvasók!

 

Érdemes azon elgondolkodni, hogy az egyébként jó közmunkás megoldásnak milyen vadhajtásai lehetnek. Van olyan közmunkás, aki szakmunkát végez képzettségének megfelelően, és hosszú ideje mégsem veszik fel munkaerőnek, holott 8 órában dolgozik. Emiatt új állást nem tud keresni, viszont a többi szakmunkát végző munkatárs bérét alacsonyan lehet tartani, hiszen a közmunkás azonos tevékenységet végez, vagy nagyban hasonlót..

 

Ezért úgy gondolom, hogy minden olyan elővigyázatosság, amely elkerülhetővé teszi ezt, az indokolt lehet.

Mégis Lencsés Ákos kérdése is indokolt, hiszen a könyvtáros közmunkás legjobb munkát a saját szakmájában tudna nyújtani. Nem lehet megoldás az, hogy nem 8 órában dolgozik, hanem annyi órában, amely a képzettségének megfelelő munkabérrel fedezhető lenne?

Üdvözlettel:

Horváth Zoltánné

könyvtáros informatikus

 

 

From: Katalist [mailto:katalist-bounces@listserv.niif.hu] On Behalf Of Lencsés Ákos
Sent: Thursday, March 26, 2015 3:00 PM
To: 'katalist@listserv.niif.hu'
Subject: Re: [KATALIST] (nincs tárgy)

 

Kedves Mátyás!

 

Arról van szó, hogy önkéntesekkel és/vagy közösségi szolgálatosokkal nem lehet végeztetni olyan feladatot, ami a munkatársak kötelessége. Tehát egy kórházban az önkéntes nem végezhet orvosi tevékenységet akkor sem, ha amúgy végzettsége volna hozzá. Hasonlóan nem végezheti a könyvtárban a kölcsönzési feladatokat, akkor se, ha gyakorlata és végzettsége volna hozzá. (Ez amúgy védheti a munkatársakat is, hogy ne lehessen őket kiszervezni „ingyen munkaerőre”.)

 

De nem értem azt, hogy miért ne tehetnék be a lábukat ettől még önkéntesek vagy közösségi szolgálatosok a könyvtárba? Segíthetnek az idősebb olvasóknak informatikai dolgokban, olvashatnak mesét a gyerekeknek, szervezhetnek kiállítást és millió más olyan feladatot végezhetnek, ami ilyen-olyan okból nem fér bele a rendes munkatársak munkakörébe. És a szabályok szellemét és betűjét betartva szerintem akár digitalizálhatnak olyan állományrészeket, amire nincs kapacitás és nem szerepel egyik munkatárs kötelező feladatai között sem.

 

Üdvözlettel,

 

Lencsés Ákos

KSH Könyvtár

 

 


From: Katalist [mailto:katalist-bounces@listserv.niif.hu] On Behalf Of Péter Mátyás Eötvös
Sent: Thursday, March 26, 2015 2:37 PM
To: Győri Krisztina
Cc: katalist@listserv.niif.hu
Subject: Re: [KATALIST] (nincs tárgy)

 

Kedves Krisztina, Tisztelt Listaolvasók!

Egy közgyűjteményben, vagy egyéb ilyen intézményben, ahol le kell dolgozni ezt az 50 órát, kicsit bajosnak érzem az alábbi kritérium betart(at)ását:

"A jogszabály szempontjából problémás lehet az, hogy „A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.” (Egyébként az önkéntességhez hasonlóan.) Tehát, ha a munkatársak munkaköri leírásában szerepel a könyvek visszaosztása, akkor nem bízhatjuk közösségi szolgálatos diákokra."

Általában minden munkafolyamatot valakinek el kell végeznie, egyben mindenki felelős valamilyen részterületért, és azt tartalmazza is a munkaköri leírása, így áll össze az intézmény egésze.

Ha szigorúan vesszük ezt a jogszabályi kitételt, önkéntesek nem is tehetnék be a lábukat - maximum látogatóként

Jól értelmezem?

Eötvös P. Mátyás

 

2015. március 26. 12:32 Győri Krisztina írta, <Krisztina.Gyori@ksh.hu>:

Kedves Éva, kedves Kollégák!

 

A közösségi szolgálat „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló … tevékenység”. Ha jól értem, akkor a célja a diákok társadalmi felelősségvállalása. Persze nincs kimondva, hogy ennek keretében ne végezhetnének babra munkát, sőt! Több intézményben könyveket osztanak vissza, régi állományokat néznek át és dolgoznak fel vagy adatbázist építenek. Ezzel kapcsolatban egyedül az lehet necces, hogy a mentor vajon elősegíti-e azt, hogy a tevékenységük társadalmi hasznát észrevegyék.

 

A jogszabály szempontjából problémás lehet az, hogy „A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.” (Egyébként az önkéntességhez hasonlóan.) Tehát, ha a munkatársak munkaköri leírásában szerepel a könyvek visszaosztása, akkor nem bízhatjuk közösségi szolgálatos diákokra.

 

Ezzel együtt úgy érzem, hogy a jogszabály szelleme inkább a közösségi jellegű tevékenységet részesíti előnyben. Persze belátom, hogy a diákok egy része nem alkalmas arra, hogy a könyvtár gyerekprogramjában vagy más rendezvényen segítsen, mert a személyiségéhez és érdeklődéséhez inkább a háttérmunka áll közelebb. Tehát, ha ő is úgy dönt, akkor miért ne végezhetne ilyen jellegű tevékenységet? Mi alapvetően igyekszünk őket a közösségi tevékenység felé terelni (mesedélután, társasjátékklub, kézműves foglalkozás stb.), de ha valaki kifejezetten kéri a „favágó munkát”, akkor azt is biztosítjuk számukra. (Ld. a beszámolót a Könyvtári Levelező/Lapban.)

 

Üdvözlettel:

 

Győri Krisztina és Lencsés Ákos

 


Ez az elektronikus levél (e-mail), és a hozzá kapcsolt fájlok, kizárólag a Címzetteknek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak lehetnek, melynek titokban maradásához a Központi Statisztikai Hivatalnak jogilag méltányolható érdeke fűződik. Amennyiben nem Ön a Címzettje ennek a levélnek, kérjük, törölje, és értesítse a levél küldőjét.
Az elektronikus levél engedély nélküli módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos, másolása, terjesztése is csak munkavégzés céljából megengedett. Az elektronikus levél elsősorban információs célokat szolgál. Kétség esetén az elektronikus levél tartalma akkor minősül hivatalos álláspontnak, ha azt a KSH erre felhatalmazott dolgozója (kérésre) cégszerűen aláírva megerősíti.


_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist

 

[KATALIST] Polcz Alaine és Mészöly Miklós

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

szeretettel meghívja

a

Kalandozások a múzsák birodalmában: 

híres szerelmek az irodalomban


Polcz Alaine és Mészöly Miklós

„..most kezdődik minden"


című irodalmi estjére.

 

Az est házigazdája:

 Márton László író, műfordító

 

Közreműködik:

Takács Katalin és Görög László színművészek

 

Időpont: 2015. március 31. kedd, 18 óra

 

Helyszín:

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára, Fogadóterem

Budapest, VIII. Reviczky u. 1.

 

A belépés ingyenes.

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

[KATALIST] MTA KIK kiállítás április 08. - A Kelet magyar kutatói

Tisztelt Címzett!

Az MTA Könyvtár és Információs Központ tisztelettel meghívja

A Kelet magyar kutatói
című kiállítás megnyitására.

Köszöntőt mond Monok István főigazgató.
A kiállítást megnyitja Vásáry István akadémikus.

Időpont: 2015. április 8. (szerda) 15 óra
Helyszín: MTA székház aulája
(Budapest, V. ker., Széchenyi István tér 9.)


üdvözlettel
Szikszai Edina
MTA Könyvtár és Információs Központ,
rendezvényszervező és projekt felelős
Tel.: (06-1) 411-6100 / 669
szikszai.edina@konyvtar.mta.hu
1051 Budapest, Arany János utca 1.[KATALIST] Könyvtártörténet-írásunk az 1945 utáni korszakról, konferenciabeszámoló, ELTE BTK

Könyvtártörténet-írásunk az 1945 utáni korszakról

Nagy érdeklődés kísérte a Könyvtártörténet-írásunk az 1945 utáni
korszakról: korábbi és mostani munkálatok című tudományos rendezvényt,
melyet a Könyvtár- és Információtudományi Intézet és Könyvtártudományi
doktori program, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Társadalomtudományi Szekciója szervezett 2015. március 23-án az ELTE
BTK Kovács Máté-termében.

Kiszl Péter nyitó előadásában kiemelte, hogy a könyv-, könyvtár- és
sajtótörténet kutatása és oktatása szerves egységben jelentkezik az
intézet törekvéseiben. Emlékeztetett a tudós elődök: Kovács Máté,
Fülöp Géza, Voit Krisztina és mások munkásságára, majd tájékoztatott
az ELTE könyvtáros-képzésében újra meginduló könyvtörténet
specializációról. A történeti alapkutatások folytatása szélesebb körű
szakmai együttműködést igényel, ezt felismerve - a mesterszakos és
doktorandusz-hallgatókat is bevonva - kapcsolódott be a Könyvtár- és
Információtudományi Intézet A magyarországi könyvtárügy története a
Rákosi-korszakban 1945 - 1956 munkacímű kötet készítésének
háttérmunkálataiba.

Ezután Sonnevend Péter projektvezető tárta fel a tavaly elindult
munkát, melyben jeles kutatók - Gáborjáni Szabó Botond, Kégli Ferenc,
Pogányné Rózsa Gabriella, Pogány György és Varga Katalin - vállaltak
önkéntes és önfeláldozó szerepet. Külön kiemelte, hogy a korszak a
korabeli publikus dokumentumokból alig ismerhető meg érdemben, hisz
egyre növekvő mértékben, végül már mindent eluralt az orwelli
&#8222;kettős beszéd&#8221;. Ezért alapvető fontosságú a levéltári
kutatás. A tervezett kötet arányaiban eltér a korábbi, Kovács Máté
által fémjelzett kötetektől, mivel a feldolgozás kap meghatározó
szerepet. Szeretnének a szakmai felsőoktatás - és minden érdeklődő -
számára jól használható (monografikus feldolgozás + szövegek +
bibliográfia, kronológia, mutatók) művet készíteni. A korabeli
szövegek vonatkozásában főként a levéltári dokumentumból kívánnak
meríteni. Az előadás honlapunkra kitett ppt-változata az érdeklődőknek
további információkat nyújt a kötet tervezett tagolásáról és a projekt
(optimális) időbeli folyamatáról.

Kovács Ilona ismertette a hatvanas években készült harmadik kötet - A
könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1945-től napjainkig -
közelmúltban megtalált anyagát, illetve Kovács Máté törekvését e kötet
megjelentetésére. Az előadás hamarosan olvasható lesz a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros hasábjain, míg a Kovács Máté Alapítvány
kuratóriuma arra készül, hogy a fennmaradt anyagot digitális formában
(MEK) hozzáférhetővé tegye (ld. erről az Alapítvány kuratóriumának
2015. március 4-i üléséről közzétett, az interneten elérhető
jegyzőkönyvet).

http://kovacsmatealapitvany.hu/sites/default/files/jegyzokonyv15_1.rtf#overlay-context=user/8

Pogány György előadása - Személyi tisztogatások a könyvtárakban
1945-46-ban: Igazolóbizottsági eljárások és B-listázás - fokozott
érdeklődést váltott ki, tekintve, hogy a diktatúrák könyvtárügyében
szervesen kapcsolódott össze az állomány és a személyzet purifikálása.
Az előadást a Könyvtári Figyelő kívánja publikálni.

Sonnevend Péter a Pillanatfelvétel a szabadművelődési Új Szántás
folyóirat (1947-1948) könyvtári mondanivalójáról című prezentációjában
a politika- és a sajtótörténet metszőpontjában kívánta érzékeltetni az
átmeneti korban egyetlen olyan orgánum működését, mely könyvtári
tematikát is visszatérően vállalt. (A későbbiekben az ő dolgozata is
publikálásra kerül.)

Programon kívüli ráadásként Kégli Ferenc tette nyilvánossá a
projekthez kapcsolódó jelentős szakbibliográfiai összeállítást
(korabeli publikációk és feldolgozások).
https://sites.google.com/site/keglisegek

A rendezvényen készült fotók és prezentáció:
http://elte-lis.blogspot.hu/2015/03/konyvtartortenet-irasunk-az-1945-utani_26.html

Részletes program:
http://konyvtartudomany.elte.hu/ESEMENYEK/2015_03_23_konyvtortenet_irasunk_meghivo.pdf


_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist

[KATALIST] K2 meghívó: Vállalati könyvtári innovációk

Kedves Kollégák!

A Könyvtári Intézet tisztelettel meghívja Önöket a következő rendezvényre:

Vállalati könyvtári innovációk

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár 6. emeleti nagyterem
Budapest, Budavári Palota „F" épület
Időpont: 2015. április 8. (szerda) 10.30

A K2 sorozatban rendszeresen helyet kapó rendezvényen azok a legújabb
vállalati fejlesztések mutatkoznak be, amelyekkel a közgyűjtemények
szolgáltatásai korszerűsíthetők. A vállalati könyvtárak sok tekintetben
mintát és új utakat mutathatnak a közpénzből működtetett intézményeknek,
hogy miként lehet eljutni a „szükséges rossz" státusztól a
nélkülözhetetlenségig. Előadóink segítségével megtudhatjuk, hogy a
profitorientált szervezetek hogyan támogatják az ötletek és innovatív
gondolatok szabad áramlását.

Előadóink: Csúsz István (Prezi), Dudik Diána (MOL Nyrt.), Kóródy Judit
(Infodok Kft.), Wittinghof Judit (Richter Gedeon Nyrt.)

Mindenkit szeretettel várunk. A program ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött.

Kérjük, hogy részvételi szándékát Mánfai Miklósnénak jelezze a
manfai.miklosne@oszk.hu címen!

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Bánkeszi Katalin
Tóth Máté


--
Dr. Tóth Máté

Könyvtári Intézet
Kutatási és szervezetfejlesztési osztály

1827 Budapest Budavári Palota "F" épület

+36705344347

2015. március 26., csütörtök

[KATALIST] A család beleszeretett a hörcsögös könyvekbe - a Kölcsey Olvasókör meghívója


A Kölcsey Ferenc Olvasókör szeretettel meghívja Önt
2015. április 2-án 17 órára
A család beleszeretett a hörcsögös könyvekbe programjára.

A Nemzetközi Gyermekkönyvnap alkalmából vendégünk lesz
 Stahl Judit.
A beszélgetést Bencsikné Kucska Zsuzsanna, a FSZEK Terézvárosi Gyermekkönyvtár
vezetője és Rácz András, a Könyvtárellátó Könyvkultúra Magazin főszerkesztője vezeti.

 

Helyszín:
Kódex Könyváruház
1054 Budapest, Honvéd u. 5.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Kölcsey Olvasókör vezetősége.