2017. április 18., kedd

[KATALIST] Álláshirdetés

Kedves listatagok!
Felhívom figyelmeteket az alábbi álláshirdetésre:

Bonyhád Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Solymár Imre Városi Könyvtár 

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Perczel utca 50.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtárosi munkakörből adódó feladatok; a munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében; az intézmény tervszerű és gazdaságos, szakszerű és törvényes működtetése; az intézmén y szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B § (1) bek.-nek megfelelő végzettség,

         Felsőfokú szakirányú végz.-nek és szakképz.-nek, egyben az intézmény alaptev.-nek megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Magyar állampolgárság

         Büntetlen előélet, nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tev. folytatását kizáró fogl. eltiltás hatálya alatt.

         Cselekvőképesség.

         A könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy jelenleg zajló képzésben való részvételét igazolja.

         Vállalja két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztaórtási és z vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését.

         Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.

         Idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Szakmai önéletrajz.

         Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program.

         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata.

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

         Nyilatkozat arról, hogy a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzi, vagy a már megszerzett okiratot bemutatja.

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításhoz hozzájárul.

         Nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja pályázatát.

         Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra nyújt, a 74/500-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bonyhád Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 184-3/2017/35 , valamint a beosztás megnevezését: könyvtáros (igazgató, magasabb vezető).

         Személyesen: Filóné Ferencz Ibolya, Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Képviselő-testület a véleményező bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Bonyhád város honlapja - 2017. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bonyhad.hu honlapon szerezhet.


Üdvözlettel:

Kultné Ági