2017. február 28., kedd

[KATALIST] MTA KIK álláshirdetés: Informatikus könyvtáros

Kedves Kollégák!


Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Szakinformatikai Osztály

Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA Könyvtár és Információs Központ könyvtárinformatikai rendszereinek és repozitóriumának konfigurálása, programozása, karbantartása, futtatása, technikai adminisztratív feladatok ellátása, statisztikák összeállítása. A könyvtáros munkatársak számára napi segítségnyújtás, kapcsolattartás az informatikai támogatást biztosító cég munkatársaival. Közreműködés fejlesztési tervek kidolgozásában és lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok;

        Linux rendszergazdai ismeretek;

        PERL szkriptelési nyelv, SQL nyelv ismerete;

        MySQL adatbázis-kezelési ismeretek;

        Content Management Systems rendszerek telepítésében, üzemeletetésében szerzett tapasztalat;

        alapfokú angol nyelvismeret;

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtárszakmai tapasztalat;

        Aleph integrált könyvtári rendszer használatában szerzett gyakorlat;

        Eprints repozitórium szoftver használatában gyakorlat;

        HTML, PHP, XML ismeret, virtualizációs ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

        Precíz, felelősségteljes munkavégzés;,

        felhasználó-orientált szemléletmód;,

        jó problémamegoldó képesség, pozitív hozzáállás a feladatokhoz;,

        önálló munkavégzés képessége.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        motivációs levél bérigény megjelölésével;

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai;

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton Holl András informatikai főigazgató-helyettes részére a titkarsag@konyvtar.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2017. február 27.

        Katalist - 2017. február 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rjnf7rgxa2


üdvözlettel
Szikszai Edina