2017. január 13., péntek

[KATALIST] selejtezési ütemterv

Selejtezési ütemterv

 

A selejtezést megelőzően legalább 30 nappal kell elkészíteni és a selejtezésben résztvevők részére ki kell adni.

Az ütemterv elkészítését X.Y. vezető koordinálja, és az iskola vezetője hagyja jóvá.

Az ütemtervnek tartalmaznia kell:

        a selejtezés előkészítésével, valamint az ellenőrzésével kapcsolatos munkafolyamatok megkezdésének és befejezésének időpontját,

        a selejtezés helyszíneit, időpontjait,

        a selejtezésért felelős személyek megnevezését,

        a selejtezés elvégzéséért és ellenőrzéséért felelős személyek megnevezését.

A selejtezendő iratokról selejtezési jegyzőkönyvet és selejtezési iratjegyzéket kell készíteni.

A selejtezendő iratok jegyzékének tartalma:

        irattári tételszám,

        az irattári tételszám megnevezése,

        a kiselejtezett iratok évköre,

        a kiselejtezett iratok mennyisége (iratfolyóméterben),

        a selejtezést végző neve, beosztása.Üdvözlettel,
Kocsis Piroska
főlevéltáros
Magyar Nemzeti Levéltár