2016. december 12., hétfő

[KATALIST] állás lehetőség

Kedves Kollégák, 

szeretném felhívni a figyelmüket az alábbi álláslehetőségre:


melynek szövegét bemásolom ide is:

Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtárában 

múzeumi könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyarapítás és feldolgozás a HUNTÉKA rendszerben, részvétel a kölcsönzésben, tájékoztatásban, olvasók kiszolgálásában, online adatbázisok beszerzésében és használatuk segítésében, könyvtári folyamatok tervezésében és megvalósításukban az integrált könyvtári rendszerben, a múzeum tudományos tevékenysége számbavételének segítésében. A fentieken kívül valamennyi egyéb könyvtári munkafolyamatban is kaphat feladatot.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, • Főiskolai vagy egyetemi szintű könyvtáros vagy informatikus könyvtáros diploma,

         angol vagy német vagy egyéb világ nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         • Bármilyen integrált könyvtári rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         • Informatikai érdeklődés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         • Több idegen nyelv tudása (angol, német) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         • Történelemi, régészeti ismeretek - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

         • Általános informatikai ismeretek,

         • Önálló, precíz munkavégzés, jó kommunikációs készség, megbízhatóság,

         • Érdeklődés a történelem, régészet és műtárgyvédelem iránt.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         • motivációs levél,

         • részletes, magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz,

         • oklevelek és bizonyítvány másolata,

         • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt, (a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezés előtt köteles benyújtani)

         • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Ádám nyújt, a 06 30 639 4557 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2992-021-2-184/16.GO , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi könyvtáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

• A pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak a pályázók. • A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. • A Központi Könyvtár vezetőjének javaslata alapján a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Ádám nyújt, a +36 30 639 4557-es telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.