2016. november 12., szombat

[KATALIST] Születésnapra !

Kollégánk, Ungváry Rudolf 80 éves.

Könyvtárosi pályáját 1974-ben a Kohó- és Gépipari Tudományos Műszaki Tájékoztató Intézetben információs mérnökként kezdte, automatizált adatbázis kezelő rendszerek információkereső nyelvi szótárainak (tezaurusz) készítésével, majd osztályozáselmélettel kezdett foglalkozni. 1978-tól jelentek meg szakirodalmi publikációi előbb hazai, később külföldi szakfolyóiratokban is. 1981-ben a Könyvtártudományi és Módszertani Központ tudományos munkatársa lett, majd 1983-tól az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) tudományos főmunkatársa. 1983-tól tagja a nemzetközi Gesellschaft für Klassifikation tudományos társaságnak, ettől kezdve minden évben előadást tartott a társaság éves németországi konferenciáján. 1989-től az ELTE-n és a KLTE-n az osztályozás, rendszerelmélet és adatmodellezés előadója. 1991-ben az International Society for Knowledge Organization elnökségi tagjává választották, majd 1993-tól a Deutsche Thesauruskommission munkatársa.

Szerkesztésében készült el 1988-ban az OSZKÁR tezaurusz, majd 1999-ben a Köztaurusz. Orbán Évával közösen írták az Osztályozás és információkeresés című kommentált szöveggyűjteményt, Vajda Erikkel pedig a Könyvtári információkeresés című könyvet jelentették meg. Írásait rendszeresen olvashatjuk a TMT-ben és a Könyvtári Figyelőben, és találkozhatunk vele a Networkshop konferenciákon.

Tanár Úr a Petőfi Irodalmi Múzeumban tegnap este barátaival együtt ünnepelte 80. születésnapját.

Isten éltessen Rudi!

p.m.