2018. szeptember 24., hétfő

[KATALIST] A korszeru helyismereti munka alapjai - akkr. tovabbkepzes


Tisztelt Kollégák, mivel van még néhány hely a tanfolyamra, megismételjük hírünket:


a Könyvtári Intézet 2018. év őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési programját,
A korszerű helyismereti munka alapjai (KASZB határozatszám: 2034/2016/KOZGYUJT) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2018. október 8., 9., 15., 16., 17., 18., 29., 30.
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 25.

Részvételi díj: ingyenes (az EMMI költségvetési forrásainak terhére).

A tanfolyam helyszíne: Verseghy Ferenc Könyvtár (5000 Szolnok, Kossuth tér 2.)

A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint.)

A tanfolyam oktatói: Bényei Miklós, Kégli Ferenc, Kenyéri Katalin, Mennyeiné Várszegi Judit, Sándor Tibor, Takáts Béla

Egyéb feltételek: Emelt szintű/felső középfokú vagy felsőfokú szakirányú végzettség

Kérjük, a tanfolyam leírásának végén található "Jelentkezési lap" szövegű linkre kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, aláírva postai úton juttassa el a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület).

További információ:
Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790; e-mail: editrep@oszk.hu


A képzés leírása:
A képzés célja a könyvtári helyismereti tevékenység új, az infokommunikációs technológia fejlődéséből következő feladatainak és távlatainak bemutatása. A résztvevők elsajátítják az elektronikus helyismereti dokumentumok gyűjtésének módjait, feldolgozását és szolgáltatását; felkészülnek a digitalizálási feladatok végzésére, a vonatkozó szerzői jogszabályok alkalmazására. Jártasságot szereznek a helyismereti tájékoztatásban, a téma bibliográfiáinak és faktográfiai adattárainak nyomtatott és elektronikus közzétételében. Megismerik a helytörténet-kutatás, közelebbről az iskola- és családtörténet, valamint a helyi könyvtártörténet-írás metodikáját, segédeszközeit. A kulturális törvény 2015. decemberi módosítása során a megyei könyvtárak kötelezően ellátandó alapfeladatai közé bekerültek a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatok (1997. éi CXL. tv. 66. § m) pont).


--   Dr. Repkényiné Nagy Edit  OSZK Könyvtári Intézet  Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály  Tel.: 06-1-2243-790  E-mail: editrep@oszk.hu  

Mentes a vírusoktól. www.avast.com