2018. augusztus 6., hétfő

[KATALIST] álláspályázat

Kedves Könyvtárosok!

 

Szerzeményező, feldolgozó kollégát keresünk az Óbudai Platán Könyvtárba. Az álláspályázat:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tlye3tk7h3

 

Óbudai Platán Könyvtár - Budapest

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Platán Könyvtár

szerzeményező és feldolgozó könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Óbudai Platán Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó nyomtatott és elektronikus dokumentumok beszerzése, leltárkönyvek vezetése, gyarapítási, törlési feladatok. A dokumentumok formai és tartalmi feltárása, analitikus és monografikus szintű leírások készítése, besorolási adatok egységesítése, adatbázis karbantartása, egyéb katalógushoz kapcsolódó adatrögzítési feladatok ellátása. Olvasószolgálati helyettesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros vagy könyvtáros informatikus vagy informatikus könyvtáros,

        hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Corvina vagy más IKR,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, magyar irodalom vagy történelem szak,

        Könyvtári minőségirányítás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

        Precíz, pontos, önálló munkavégzés,

        Jó problémamegoldó képesség,

        Kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        Könyvtári szabványok alkalmazása,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Csapatmunka

        Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, részletes fényképes önéletrajz - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton Pőcze Márta részére a pocze.marta@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázat után a kiválasztottakkal szóbeli interjú előzi meg a döntést. A pályázat eredményéről a pályázó írásban, e-mailen tájékoztatást kap. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

 

 

Üdvözlettel:

Pőcze Márta

igazgató

 

Óbudai Platán Könyvtár

Budapest, 1031 Arató Emil tér 1.

www.platankonyvtar.hu

06-1-368-7093

06-20-395-0027