2018. február 8., csütörtök

[KATALIST] KI - Gyorsjelentés a Könyvtári Intézet igény- és elégedettségmérésének eredményeiről

Kedves Kollégák!

A Könyvtári Intézet kérdőíves vizsgálatot indított partnerei körében azzal a céllal, hogy mérje szolgáltatásainak ismertségét, a tevékenységeivel kapcsolatos elégedettséget és a vele szemben felmerülő igényeket. Az eredményeket elsősorban szolgáltatásaink továbbfejlesztésére, valamint rövid- és hosszútávú céljaink meghatározására kívánjuk felhasználni. Az elektronikus kérdőív 2018. január 25-től február 4-ig volt elérhető, amelyre először a Katalisten, majd közvetlenül a könyvtárvezetőknek kiküldött e-mailben hívtuk fel a szakma figyelmét. A kérdőívet bárki kitölthette, függetlenül attól, hogy milyen beosztásban van, illetve, hogy a könyvtáros szakmában dolgozik-e. 

A rendelkezésre álló 11 nap alatt összesen 499-en töltötték ki a kérdőívet, ami számunkra örömteli és meglepően nagy szám volt. Mindez arra enged következtetni, hogy a Könyvtári Intézettel szembeni érdeklődés jelentős a hazai könyvtáros szakmán belül. A mintát nem tekinthetjük reprezentatívnak, a nagysága azonban figyelemre méltó, így bízhatunk abban, hogy a Könyvtári Intézettel kapcsolatosan a szakmabeliekben megfogalmazódó vélemények többsége megjelenik a válaszokban. Ezúton is szeretnénk mindazoknak megköszönni a felmérésben való részvételt, akik őszinte válaszaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a Könyvtári Intézet tevékenységének és szolgáltatásainak további fejlesztését már ezek figyelembe vételével tehessük meg. 

Fontosnak tartjuk, hogy néhány nappal a kérdőíves adatfelvétel lezárását követően gyorsjelentés formájában tájékoztassuk Önöket a friss eredményekről. A kérdőívek alaposabb, minden részletre kiterjedő elemzését ezután kezdjük meg.

A témában készített gyorsjelentésünket és infografikánkat az alábbi linken találhatják: http://ki.oszk.hu/content/gyorsjelent-s-k-nyvt-ri-int-zet-ig-ny-s-el-gedetts-gm-r-s-nek-eredm-nyeir-l

Jávorka Brigitta
Könyvtári Intézet
Kutatási és szervezetfejlesztési osztály
+36-1/487-8675
+36-30/784-2156
http://ki.oszk.hu/