2017. november 3., péntek

[KATALIST] Az MKE Jogi szekciójának rendezvénye az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában

Tisztelt Listatagok, kedves Kollégák!

A Gulág-emlékév lezárása adta a kiinduló okot, hogy jogi könyvtárosok számára a jogfosztottságot a középpontba állító speciális szakmai programot állítsunk össze. A maga nemében ez a harmadik olyan rendezvényünk volt, amelyben az emlékezetnek és az emlékeztetésnek nagy szerep jutott. (Előzményként Dr. Zlinszky János professzor és dr. Balázsné dr. Veredy Katalin, az OK ny. főigazgatójának előadásaira utalok.)

A Jogi szekció 2017. október 26-án az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL), a hely szelleméhez méltóan, „Információszolgáltatóknak a jogfosztottságról – Gulág, Recsk, Hortobágy tükrében" címmel tartotta meg legutóbbi rendezvényét.
A részletesebb beszámolót az MKE  "Könyvtárvilág" c. webmagazinjának legközelebbi száma közli. 

A panel résztvevői: dr. Bank Barbara történész (Nemzeti Emlékezet Bizottsága), dr. Zichy Mihály történész (OSZK Kézirattár), Haraszti Pálné ny. parlamenti könyvtáros, Moldován István könyvtáros (OSZK MEK)

Dr. Bank Barbara írásban megküldött előadásában a hazai internálási rendszer (1945-1953 közötti időszak) jogi eszközeinek történetére koncentrált. Előadását Haraszti Pálné olvasta fel.

Ezt követően osztották meg a hallgatósággal személyes, ill. családi emlékeiket Géher Gyöngyi, a SZORAKÉSZ tagja édesanyjának - ukrajnai - málenkij robotra hurcolásáról és Mihajlov Georginé Aigner Anikó, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének titkára pedig a gyermekként átélt internálásról.

Dr. Zichy Mihály – a személyes érintettség okán szerzett ismeretei alapján, ám – történészi eszköztárral mutatta be a recski kényszermunkatábor létrejöttének körülményeit, működtetését, a foglyok életkörülményeit: a megsemmisítés szándékával végrehajtott robotoltatásukat és éheztetésüket, a büntetési mechanizmusokat, a lelki szabadság megtartott terepeit.
Dr. Kőrösmezey László, a Recski Szövetség örökös tb. főtitkára helyett - Főtitkár úr gyengülő egészsége miatt - fiatal kollégánk, Zahuczky László szólalt meg. Részleteket olvasott fel Kőrösmezey László Recsk" c. memoárkötetből a táborba érkezésről, s a megrázó történetekről, amelyek a táborlét embertelen voltát mutatták be.

Moldován István könyvtárszakmai szempontú hozzászólásában ismertette a Magyar Elektronikus Könyvtár digitalizálási gyakorlatát. Sokatmondó adatokat mutatott be a recski memoárkötetek használati statisztikájáról, az internet olvasói kör bővítését szolgáló szerepéről. 

Haraszti Pálné elmondta, hogy a recski kényszermunkatáborról összeállított komplex forrásgyűjtemény jegyzékét rövidesen, a tervek és lehetőségek szerint 2018 elején egy, az internálótáborokról szóló hazai honlapon közzéteszik.

A program befejezéseként Jobst Ágnes könyvtárvezető ismertette az ÁBTL tevékenységét, ezen belül pedig a levéltári könyvtár sajátos feladatait.

Reményeink szerint elértük azt a kitűzött célt, hogy lényeges és hiteles információkat adjunk tovább olyan könyvtárosok körének, akiken a további professzionális tájékoztatási munka múlik. A rendezvény maga olyan pozitív eredményeket hoz és hozott, amikért az MKE mindig is dolgozott.

A Jogi szekció 2017. október 26-i, ÁBTL-ben tartott szekcióprogramjának előadásairól, a korreferátumokról és tanúságtételekről, a befogadó intézmény bemutatásról hang- és képfelvétel készült, amelyet az írásban megküldött előadás anyagával, a vetített képanyaggal, a ppt-vel együtt a szekció Facebook oldalán teszünk majd elérhetővé.

A beszámolót a szervezők nevében is közzéteszi:

Haraszti Pálné
az MKE Jogi szekciójának
tanácsi képviselője (2011-2017)