2017. szeptember 27., szerda

[KATALIST] A szerzoi jog a könyvtarakban - akkr. tovabbkepzes

Kedves Kollégák!
 
A Könyvtári Intézet 2017 novemberére meghirdeti A szerzői jog a könyvtárakban (35/30/Ktár/2016; 39696-3/2016/KOZGYUJT)

elnevezésű 30 órás akkreditált továbbképzési programját.
 
A tanfolyam időpontja: 2017. november 2-3.

Jelentkezési határidő: 2017. október 19.
 
Képzés díja: ingyenes (az EMMI költségvetési forrásainak terhére).
 
A tanfolyam 30 óra, 2x1 nap + távoktatás. (A képzés kontaktóráinak száma 12, ezt 18 óra otthoni munka előzi meg távoktatásos támogatással, amelynek teljesítésére a tanfolyam megkezdése előtt körülbelül 1 hét áll majd rendelkezésre.)

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja: Azok a jelentkezők, akik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szóló  1/2015. IM rendelet alapján engedélyeztetett és szervezett Alapfokú szerzői jogi tanfolyam elvégzését bizonyítvánnyal igazolni tudják (és az elektronikus jelentkezés során a Megjegyzés rovatban a bizonyítvány meglétét jelzik, valamint a kinyomtatott jelentkezési lap mellékleteként annak másolatát benyújtják), a képzés távoktatási tananyagának (18 óra) teljesítése alól felmentést kapnak.

A tanfolyam helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet (1827 Budapest, Budavári palota F. ép. 540. terem)
 
Oktatók: dr. Csősz Gergely, dr. Kenyéri Katalin, dr. Takács Nóra
 
Kérjük, a tanfolyam leírásánál található "Jelentkezési lap" szövegű linkre kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, aláírva postai úton juttassa el a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület).

További információ: Tóth Andrea tel.: 2243-820; e-mail: tothandi@oszk.hu
 
A tanfolyam leírása:
A program célja a könyvtáros és egyéb közgyűjteményi munkatársak szerzői jogi ismereteinek elmélyítése. A képzésen résztvevők bővítik alapvető szerzői jogi ismereteiket, képessé válnak a könyvtári területen a szerzői jogok tiszteletben tartását figyelembe vevő gyűjteménykezelésre, valamint a felhasználók megfelelő tájékoztatására a szerzői jog témájában. A résztvevők ismereteket szereznek a digitális kor szerzői jogi lehetőségeiről, a jogérvényesítés gyakorlatáról, és konkrét jogesetek kezeléséről.


  Tóth Andrea  Könyvtári Intézet  Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály  tothandi@oszk.hu  06-1-22-43-820           Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!