2017. augusztus 4., péntek

[KATALIST] (nincs tárgy)

Tisztelt Listatagok!
Tisztelt Könyvtáros Kollégák!


Segítséget szeretnék kérni egy Hantos Elemér munkásságára vonatkozó átfogó kutatáshoz.

Nagy szükségünk lenne az alábbiakra:
  • 1 szkennelt számra a H.E. szerkesztésében 1905-1910 között megjelenő Pénzintézeti Szemléből (Részletes adatok: Pénzintézeti Szemle. A magyarországi pénzintézetek orsz. szövetsége hiv. közlönye. Szerk. dr. Hantos Elemér. I–VI. évf. (4-r.) Bpest, 1905–1910. Pénzintézetek Országos Szövetsége kiadása);
  • legalább 1 szkennelt számra az 1910-1918 között szintén H. E. szerkesztette Pénzügyi Szemléből (Részletes adatok: Pénzügyi Szemle. állampénzügyi és pénzintézeti politikai folyóirat. Kiadja: Pénzintézetek Országos Egyesülése, Bpest);
  • az 1920-as és 1930-as évekbeli Pénzügyi Szemle számokban közölt Hantos E. cikkekre;
  • bármilyen magyar, német vagy francia nyelvű írásra, mely a Hantos Elemér által alapítani tervezett Közép-Európa Intézetekről szól, ill. azokra utal. H.E először 1926-ban, Das Kulturproblem in Mitteleuropa  c. írásában fejti ki tervezetét arról, hogy 1929-ben Bécsben és Brünnben, majd 1930/31-ben Budpesten is létrehozna egy-egy, a térség kulturális egységét reprezentáló Mitteleuropa-Institut-ot.
Már az is nagy előrelépést jelentene, ha rendelkezésünkre állna a két folyóirat egy-egy számának szkennelt fedlapja, impresszummal és tartalomjegyzékkel, illetve egy részletes lista a két világháború között a PSzemlében megjelent Hantos-cikkekről.

Kérem szépen, hogy akinek lehetősége van a felsorolt tételek bármelyikével (vagy egyéb kapcsolódó dokumentummal) segíteni munkánkat, legyen kedves megtenni.
Nagyon köszönöm -- a Miskolci Egyetem Hantos Elemér Szakkollégiumának oktatói és hallgatói nevében is.

Tisztelettel:
Tihanyi Katalin