2017. július 11., kedd

[KATALIST] Megjelent a Nemzetközi Statisztikai Figyelő 2017. 1–2. száma

Kedves Kollégák!

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent elektronikus demográfiai, társadalmi és gazdasági szemléző folyóiratunk, a Nemzetközi Statisztikai Figyelő 2017. 1–2. száma, amely erről a linkről szabadon letölthető. A lapszám tartalma:

 

Demográfia

1/2017 Az öregedés – demográfiai időzített bomba vagy társadalmi képzet?

2/2017 Otthon, keserű otthon? Az európai időskorú népesség lakástulajdon viszonyai nemek szerint

3/2017 Időskorú elváltak lakástulajdona és ingatlanvagyona tíz európai országban

4/2017 Minőségi indikátorok egyéni szinten – lehetőség az alcsoportok vizsgálatára

5/2017 A 2021. évi és azt követő németországi cenzusok szakértői ajánlásai

6/2017 Állampolgárság eladó: újközépkori vagy csak neoliberális gyakorlat?

7/2017 A franciaországi bevándorlók iskolai végzettségének összehasonlítása

8/2017 A 2015-ben Ausztriába érkezett menekültek iskolázottsági szintje

9/2017 A globális termékenység és a kulturális átmenet hatása a népesség egészségére: versengő távlatok összevetése

10/2017 A család és a munka összeegyeztetésének problémája a több gyermek vállalásának fő akadálya

11/2017 Tanulás, munkavégzés és a szülések elhalasztásának demográfiai következményei Európában

12/2017 Egyenlőség otthon – a karrier kérdése? Házimunka, társadalmi normák és politikai irányvonalak európai összehasonlításban

13/2017 Megnöveli-e a válás esélyét, ha a feleség többet keres, mint a férj?

14/2017 Késleltetve regisztrált és hiányzó lányok Kínában

15/2017 Népességvesztő ország népességvesztő régiói: a lélekszám csökkenésének földrajza Litvániában, 2001–2011

16/2017 Babonák, vallásosság és szekularizáció: az olaszországi házasságkötések szezonalitásának vizsgálata

 

Társadalom

17/2017 A háztartások pénzügyi és fogyasztási felmérése: a második hullám eredményei

18/2017 Európai Egészségügyi Fogyasztói Index. 2016. évi jelentés

19/2017 Mit mond, ha mond egyáltalán valamit az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index?

20/2017 Az egészségügyi rendszerek teljesítménybecslése uniós szinten: a szereplők és az intézkedések strukturált áttekintése

21/2017 A foglalkoztatás hatása a szubjektív egészségre Kínában

22/2017 Digitális technológia: az egészségügyi adatok jobb felhasználásáért

23/2017 Az adminisztratív állományok Big Data forradalmának szerepe a társadalomtudományi kutatásban

24/2017 Az egyenlőtlenség Dániában – fordított tükörben

25/2017 Nemzedékek életszínvonalának egyenlőtlenségei Franciaországban

26/2017 A humán fejlettségi mutató szükségtelensége felé: érzékenységi elemzés

27/2017 A szociális átalakulások kontextusa a posztszovjet években: gazdasági, intézményi és demográfiai folyamatok

28/2017 A szocialista oktatás hosszú távú hatásai

29/2017 A FÁK ifjúsága – statisztikai portré

30/2017 OpenGLAM felmérés – a nyílt adatok/nyílt tartalom előrehaladásának mérése a kulturális örökség szektorában

31/2017 Társadalmi integráció megvalósítása a Housing First modellen alapuló programok keretében: reális elvárás?

 

Gazdaság

32/2017 Értékelés a 2007 és 2014 közötti időszak uniós globális alkalmazkodási támogatásainak megvalósulásáról

33/2017 A vállalkozások és csoportjaik uniós koncepciója

34/2017 Az elektromos energia európai adóztatásának lehetőségei

35/2017 A pénzügyi tranzakciók adóztatása az Európai Unióban

36/2017 Az EU új tagállamai államadósságának aránya a GDP-ben: csökkenő számláló vagy növekvő nevező?

37/2017 Vágtatás a fergetegesen átalakuló rendszerben

38/2017 Kutatás és innováció

39/2017 Technológiai adottságok Kelet-Közép-Európában: a szabadalmi bejelentések elemzése

40/2017 A szellemi tulajdon védelme nemzetközi egyezményének hatása a fejlődő országok külkereskedelmére és a beáramló külföldi közvetlen beruházásra

41/2017 A digitális korszak értékláncai: a távközlés Ausztria nemzeti számláiban

42/2017 Lassuló termelékenység az Egyesült Államokban, vagy a mérés hatása?

43/2017 A külföldi közvetlen beruházás (FDI) nemzetközi folyamatai

 

Általános kérdések

44/2017 ENSZ-világfórum az adatokról

45/2017 A hivatalos statisztika európai mesterfokozata a gyakorlatban: rövid távú célok és perspektívák

 

Kérdéseiket, hozzászólásaikat örömmel fogadjuk a david [pont] rozsa [kukac] ksh [pont] hu e-mail-címen. Tartalmas böngészést kívánunk!

 

Üdvözlettel,

 

Rózsa Dávid

 

________________________________
Rózsa Dávid
főigazgató-helyettes


Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.
Telefonszám: (06 1) 345-6406

Hivatali mobilszám: (06 70) 456-9559
Honlap:
http://konyvtar.ksh.hu
E-mail:
david.rozsa@ksh.hu

 


Ez az elektronikus levél (e-mail), és a hozzá kapcsolt fájlok, kizárólag a Címzetteknek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak lehetnek, melynek titokban maradásához a Központi Statisztikai Hivatalnak jogilag méltányolható érdeke fűződik. Amennyiben nem Ön a Címzettje ennek a levélnek, kérjük, törölje, és értesítse a levél küldőjét.
Az elektronikus levél engedély nélküli módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos, másolása, terjesztése is csak munkavégzés céljából megengedett. Az elektronikus levél elsősorban információs célokat szolgál. Kétség esetén az elektronikus levél tartalma akkor minősül hivatalos álláspontnak, ha azt a KSH erre felhatalmazott dolgozója (kérésre) cégszerűen aláírva megerősíti.