2017. július 12., szerda

[KATALIST] hetekonysag - Re: Ízelítő (KIT Hírlevél)

Nem gondolom, hogy a hatékonyság kérdése főként az üzleti cégek terepe lenne. Sőt! Nekik persze alapvetés, ha nem akarják becsukni a boltot. A közszférában viszont kvázi erkölcsi kötelesség: mások adóforintjaiból / euróiból gazdálkodva.

 

Volt már hazai könyvtári hatékonyságmérés, alant mellékelek példaképpen egy 20 évvel ezelőtti anyag jegyzeteit. Az a vizsgálat az OSZK-t célozta. Tudtommal volt később is ilyen, de nem tudom, mennyire volt nyilvános. Szívesen olvasnék róla adatokat.

 

A legnagyobb hatású tényezőt, (áttételesen legalábbis) a könyvtárvezetők minőségét szintén nagyon régen, szintén 20 éve vizsgálták utoljára: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00022/barlai.html. Felvetődik: ha a könyvtár minőségének legfontosabb inputját nem ismerjük, akkor miként is gondolkodunk a minőségfejlesztésről?!

 

Üdvözlettel,
Gábor

 

-------------------------------

 

 

Line, 1996

Országos Széchényi Könyvtár: megoldandó feladatok és intézkedési javaslatok / Maurice B. Line. In: OSZK Híradó 39 (1996) 9-10 p. 16-33

* Irreális a kormányzattól több forrást elvárni. Ehelyett a jelen költségvetésből kell lehetőleg kifogástalan szolgáltatást kihozni. Ennek módja: a tevékenységi kör szűkítése, a hatékonyság növelése, pénzbevételi lehetőségek kidolgozása, egyéb pénzforrások felderítése. p. 19

Térítéses szolgáltatások p. 19-20

* Térítéses szolgáltatások: a nemzeti könyvtár alkalmazzon a kereskedelmi intézményekkel megegyező díjszabást.

* Nem szabad díjat felszámolni, amikor az adminisztráció meghaladná a bevételt. (Pl. referenszkérdések megválaszolása, amely nem haladja meg a 20 percet).

* A díj mértékét a díjszabás célja határozza meg. Pl.: kis összegű díj a felelőtlen használatról való leszoktatás érdekében.

* A díj jelzi a szolgáltatásról adott értékítéletet is. (A nemzeti könyvtár ezt az alapelvet csak óvatosan alkalmazza.)

* Egyéni használóknak nem szabad díjat felszámolni monopolszolgáltatásért. (Maximum mérsékelt éves használati díj.)

* A térítési díjtól nem várható a pénzügyi nehézségek megoldása. Térítéssel azonban beindíthatók vagy fenntarthatók olyan szolgáltatások, amelyek enélkül nem léteznének.

* A menedzsment szintje alacsony. Magyarországon ez általában nagyon gyenge. "... a problémákat inkább halogatják, mint hogy megvitatnák. Az általános célkitűzések nincsenek megfogalmazva, és nem határozzák meg a kulcskérdéseket, (ha meghatározták volna, nem következett volna be ez a válságos helyzet)." p. 25

* A személyzet lojális saját magához, osztályához és a főosztályához, de nem a könyvtárhoz.

* Sokan túl régóta vannak állásukban. Az alacsonyabb hierarchiai szinten a képességek és az energiák nincsenek kellő mértékben kihasználva. p. 26

* Motiválás: személyzeti továbbképzési program, a magasabb fizetés nem motivál. p. 26

* Munkafolyamatok szerződéses kiadása (ld. Privatizálás)

* Egy bizonyos tevékenység kiadható 1. teljes mértékkel és felelősséggel, 2. az OSZK felügyelete mellett, 3. más könyvtárak esetén az OSZK koordináló tevékenysége mellett.

* Fontos, hogy a kiadó gyakoroljon felügyeletet a kulcsfontosságú funkciók felett.

* "Nem szabad feltételezni, hogy az bizonyos tevékenység privatizálása [közvetlen agyagi] haszonnal fog járni." p. 20

* "Jobb megadni a könyvtárnak az alkalmat arra, hogy saját maga nyújtson költséghatékony és eredményes szolgáltatásokat, mert ez erőteljes ösztönzést jelent a fejlesztésre, segíti a személyzetet a (...) [költségtudatos] gondolkodás és munkavégzés kialakításában." p. 20 Így 'kvázi -kereskedelmi' vállalat jön létre.

 

 

From: Katalist [mailto:katalist-bounces@listserv.niif.hu] On Behalf Of Nagypál László
Sent: Tuesday, July 11, 2017 9:40 AM
To: katalist@listserv.niif.hu
Subject: Re: [KATALIST] divatszavak gyakorisaga es szinezete Re: Ízelítő (KIT Hírlevél)

 

Kedves Gábor!

 

        Sajnos nincs meg nekem a kötet. Nem tudom, az egyes könyvtári dolgozók ezzel a szóval szokták-e illetni, hogy mennyire volt "hatékony" saját részvételük egy-egy konferencián. (Nem vagyok konferenciajáró, mert sem képességeim, sem lehetőségeim nemigen voltak kedvezőek korábban sem, és az egymással sokszor ellentétes követelményeknek, nem mindenki érzi, hogy egyszerre mindenhol meg tudna felelni.)

      A mellékelt tanácsok közt volt itt többféle -- bár nem túlzottan új -- érdekesség is, pl. "metajelek" értelmezése, másrészt nem biztos, hogy mindig azt értékeli hallgatólagosan egy szakmai közösség, aki lehengerlően nyomul, keresi a feltűnést, vagy egy konferencián olyankor is beszél -- a kommunikáció és az udvarias kapcsolat fenntartása érdekében --, amikor a témához egyébként láthatóan kevés érdemi mondanivalója akad.

 

     A "hatékonyság" szóval sokszor menedzserek és politikai döntéshozók takaróznak, amikor gyaníthatóan nagy mértékben önkényes döntéseiket igyekeznek megindokolni, az alsóbb szintek számára szinte ellenőrizhetetlenül és a kisember számára gyakran kedvezőtlenül. Az elérendő "cél"-okat is ők tűzik ki saját érdeklődésüket és a felsőbb elvárásokat tartva szem előtt. (A " hatékonyság" néha már annyira misztifikált fogalomnak tűnik , mint régebben az "osztályharc" volt.)

 

     A "hatékonyságvizsgálatok felpörgetésének" szerintem nagy haszna lehet, különösen a megbízást elnyerő üzleti cégek részére. Nem mindig derül ki pontosan, hogy  mennyit fizetnek nekik ezekért az állami intézmények. Környezetemben az utóbbi negyedszázadban nem jutott tudomásomra olyan külső cég által végzett átvilágítás, felmérés, amelyről elismerném, hogy túl sok értelme lett volna.

     Általában milyen képzettségűek csinálják ezeket? Üzletemberek, vezetésszakértők vagy közgazdászok, jogászok? A kulturális hatásokat méréséhez, mérlegeléséhez nem biztos, hogy a pénzügyi, tőkepiaci szempontok a legmegfelelőbbek, -- legalábbis a közösségi, tudományos vagy művészeti intézmények esetében talán nem.  Nézetem szerint inkább végezhetnék és értékelhetnék az ilyen felméréseket nonprofit kutatóintézeti művelődésszociológusok, tudományfilozófusok, szociálpszichológusok, bár az ő esetükben is nagyon óvatosan kellene kezelni az eredményeket.

 

Üdvözlettel:

NpL

 


Feladó: Katalist <katalist-bounces@listserv.niif.hu>, meghatalmazó: mikulasg@gmconsulting.hu <mikulasg@gmconsulting.hu>
Elküldve: 2017. július 10. 13:59
Címzett: 'Katalist'
Tárgy: Re: [KATALIST] divatszavak gyakorisaga es szinezete Re: Ízelítő (KIT Hírlevél)

 

Kedves László,

-          hatékony: adott ráfordítások mellett a legnagyobb kimenet

-          eredményes: a célokban megfogalmazottak elérésének mértéke

E teljesítménytényezőket bővebben kifejtem a Könyvtárosok kézikönyve 4. kötetében, a Könyvtárgazdaságtan fejezetben, a 381. oldalon. (Ugyanott olvasható még: piaclefedés, költséghatékonyság, költségek stb.)

 

Hatékonyság a konferencia esetén: ráfordításaimból (idő, pénz), a számomra legtöbb hasznos találkozás megtörténik, a legtöbb hasznos információt megszerzek, továbbadok.

 

Ismerek olyan könyvtárat, amelyik nagyon eredményes, sok projektben vesz részt. Ugyanakkor nem hatékony, mert a felélt ráfordításokból többet vagy jobb minőségben lehetne elvégezni. A magyar könyvtárakban talán a hatékonyságvizsgálatok felpörgetése hozhatná a legnagyobb teljesítménynövekedést, ugyanis kimutatná, milyen tevékenységeket, projekteket és hogyan érdemes folytatni, és melyeket éri meg abbahagyni.

 

A magam részéről adott kifejezések használatát nem kifogásolom, ha azok használata minél egyértelműbb.

 

Üdvözlettel,

Gábor

 

 

From: Nagypál László [mailto:lnagypal@hotmail.hu]
Sent: Tuesday, July 4, 2017 11:32 AM
To: mikulasg@gmconsulting.hu
Cc: katalist@listserv.niif.hu
Subject: divatszavak gyakorisaga es szinezete Re: [KATALIST] Ízelítő (KIT Hírlevél)

 

Kedves Gábor és kedves Lista!

 

     Tudom, hogy másképp is meg lehetne fogalmazni, nem minden ízében feltétlenül elvetendőek az alábbi tanácsok, és itt nem is odaföntről szuggerált szózattal van dolgunk, mégis a "hatékony(ság)" szót manapság olyan gyakran használják, és gazdasági, hatalmi, vezetői részről -- érzésem szerint -- oly sokszor élnek vissza vele, hogy a hideg futkos a hátamon, amikor meghallom, és néha önkéntelenül udvariatlan kifejezések tolulnak fel bennem visszafojtott reakcióként.

   (Egy másik gyakran hangoztatott és ingert kiváltó varázsszó az "akció". Ettől pedig általában beetetésre, beugratásra, szemfényvesztésre kezdek el gyanakodni.)

 

      Egyébként tartalmas időtöltést és nyári kikapcsolódást kívánok a vándorgyűlésezőknek.

 

Üdvözlettel:

NpL

 


Feladó: Katalist <katalist-bounces@listserv.niif.hu>, meghatalmazó: mikulasg@gmconsulting.hu <mikulasg@gmconsulting.hu>
Elküldve: 2017. július 3. 19:43
Címzett: vmmi-kapocs@googlegroups.com; rmke@yahoogroups.com; 'Katalist'
Tárgy: [KATALIST] Ízelítő (KIT Hírlevél)

 

A KIT www.kithirlevel.hu 16 év alatt több mint 21.000 cikket adott közre. Részesüljön az összegyűjtött tudásból és rendeljen előadást, tréninget a KIT-ben található témákból! További információ: kit@gmconsulting.hu

A KIT hírlevél céljai: az információs és könyvtári szakmán belüli horizontális kommunikáció katalizálása, többszempontú és szokatlan szakmai ...

 

A KIT Hírlevél – a hatékonyabb szakmai tanácskozásért

A

 

KIT Hírlevél júliusban és augusztusban 2 hetenként jelenik meg, ezért
következő lapszámunkat júl. 12-én kapják megrendelőink. (Ha Neked még nem jár, és szeretnél hírlevelet, görgess e levél aljára)

 

De addig is 2 ajándék, a vándorgyűlés előtt:

 

1.     A leghatékonyabb konferencia-részvétel érdekében a KIT Hírlevél összeállított egy Konferenciára készülve - javaslat-listát, mely a hivatalos és nem hivatalos szakmai és közösségi információcserét, kapcsolatépítést hivatott segíteni - pihenni vágyóknak és profiknak egyaránt: http://kithirlevel.hu/index.php?oldal=oldal&o=konferenciara_keszulve

2.     Egy másik anyagunk Konferenciára készülve - tippek szervezőknek és résztvevőknek a hatékony tudásszerzéshez és –átadáshoz http://www.gmconsulting.hu/wp-content/uploads/2016/05/konferenciara-keszulve.pdf - az előzővel részben átfedésben – könnyen letölthető 2 oldalban, 20 pontban foglalja össze a konferencia-tudnivalókat, a szervezőknek is adva néhány szempontot.

A KIT szerkesztői nevében eredményes szakmai találkozót kívánva,

Mikulás Gábor

 

----------------------------------------

KIT-portál: www.kithirlevel.hu.
Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre:
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=user

A KIT kiadója: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu