2017. június 19., hétfő

[KATALIST] Könyv és Nevelés 2. szám

Kedves Kollégák!

A Könyv és Nevelés folyóirat 2017. évi második számának tartalmából:

OLVASÁSPEDAGÓGIA
Adamikné Jászó Anna: Jókai parlamenti beszédei

Pallos Zsuzsanna: E-olvasási szokások tudományos területen (oktatók, kutatók, hallgatók) nemzetközi összehasonlításban

TANKÖNYV, TANESZKÖZ

Kolontári Attila: Oroszország és a Szovjetunió 1900 és 1945 közötti történelme az ezredforduló utáni magyar középiskolai történelemtankönyvekben

NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY

Katona András: Az általános iskola 70 éve – a történelemtanítás felől szemlélve I. Az általános iskola létrejötte és első évei az államosításig. A rövid demokratikus időszak történelemtanítása (1945–1948)

Gráberné Bősze Klára: Nőnevelő intézmények a 19. század végétől a 20. század végéig – A Wlassics-kollégium

KITEKINTÉS

Pátrovics Péter: Antropológiai és kognitív nyelvészeti szempontok alkalmazása az aspektuskutatásban. A nagy aspektuselmélet nyomában

e-KeN Jókainé Molnár Katalin: Személyiségfejlesztő irodalmi foglalkozások középiskolásoknak az Arany János Tehetséggondozó Programok keretében

Az OFI oldalán változatlanul megrendelhető a Könyv és Nevelés: 


Megköszönve érdeklődésüket, várjuk a megrendelést!

Csík Tibor
főszerkesztő