2017. május 26., péntek

[KATALIST] Százötven éves a KSH Könyvtár

Kedves Kollégák!

 

Pontosan százötven éve, 1867. május 25-én kapta meg osztálytanácsosi kinevezését Keleti Károly (1833–1892), s jött létre a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium statisztikai osztálya, a mai Központi Statisztikai Hivatal, és könyvtára, a mai KSH Könyvtár. Első könyvtárnokunk, Findura Imre (1844–1930) 1869-ben állt szolgálatba.

 

Százötven év egyetlen hosszú mondat, és az elején kollégáinkat illeti a köszönet, mert nélkülük nincs könyvtár, mert miattuk könyvtár a könyvtár; szeretettel és nagyrabecsüléssel gondolunk nyugdíjas munkatársainkra és mindazokra, akik pályájuk egy szakaszán nálunk dolgoztak; hálával és kegyelettel emlékezünk mindazon kollégáinkra, akik már nincsenek közöttünk; köszönjük a Központi Statisztikai Hivatalnak, hogy szolgálhatjuk a statisztikai kultúra ügyét; köszönjük olvasóinknak, kutatóinknak, rendezvényeink látogatóinak és közösségi oldalaink követőinek, hogy velünk vannak, hűségesek hozzánk és kíváncsiak ránk, szolgáltatásaink igénybe vevőinek, hogy minket választanak; köszönjük valamennyi egyéni, szervezeti, vállalati, könyvtárközi és cserepartnerünknek, hogy együttműködhetünk – és messze nem utolsósorban köszönjük Önöknek, hivatásunk valamennyi művelőjének, hogy együtt dolgozhatunk és gondolkodhatunk, mert mi vagyunk, mi vagyunk mind a könyvtár.

 

Második százötven évünk kezdetén, ünnepi fotósorozatunkkal üdvözöljük Önöket:

 

Fülöp Ágnes főigazgató

Rózsa Dávid főigazgató-helyettes

 

________________________________
Rózsa Dávid
főigazgató-helyettes


Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.
Telefonszám: (06 1) 345-6406

Hivatali mobilszám: (06 70) 456-9559
Honlap:
http://konyvtar.ksh.hu
E-mail:
david.rozsa@ksh.hu

 


Ez az elektronikus levél (e-mail), és a hozzá kapcsolt fájlok, kizárólag a Címzetteknek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak lehetnek, melynek titokban maradásához a Központi Statisztikai Hivatalnak jogilag méltányolható érdeke fűződik. Amennyiben nem Ön a Címzettje ennek a levélnek, kérjük, törölje, és értesítse a levél küldőjét.
Az elektronikus levél engedély nélküli módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos, másolása, terjesztése is csak munkavégzés céljából megengedett. Az elektronikus levél elsősorban információs célokat szolgál. Kétség esetén az elektronikus levél tartalma akkor minősül hivatalos álláspontnak, ha azt a KSH erre felhatalmazott dolgozója (kérésre) cégszerűen aláírva megerősíti.