2017. május 26., péntek

[KATALIST] KönyvfelajánlásA Zrínyi Kiadó szívesen adná ajándékba a kiadásában 2014-ben megjelent,
reprezentatív kiadású, térképekkel és fényképekkel ellátott, a
történettudomány tárgykörbe tartozó, alábbi szakkönyvet:
Csapody Tamás: Bortól Szombathelyig. Tanulmányok a bori munkaszolgálatról és a bori
munkaszolgálatosok részleges névlistája. A kötet CD mellékletében szerepel a bori munkaszolgálatosok részleges névlistája.
Budapest, Zrínyi Kiadó, 2014. 253. o. ISBN 9789633276327.
Mintegy 200 könyv áll a rendelkezésre. A Kiadó postázni nem tudja a kötetet.
Az átadás-átvételről érdeklődni az alábbi személynél lehet:

Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy
a Zrínyi Kiadó mb. vezetője
Email: isaszegi@armedia.hu
Tel.: 06/30-8150008
H-1087 Budapest, Kerepesi út 29/B.