2017. április 13., csütörtök

[KATALIST] Vá: húsvéti üdvözlet

Kedves Gertrud!
 
Nagyon köszönöm és én is Kellemes ünnepeket kívánok!
 
Szeretettel,
Tóth Rita

>>> Gertrud Sándor <gertrudsandor@gmail.com> 2017.04.13. 10:36 >>>
Kedves Kollégák!

Az alábbi versrészlettel kívánok nagyon kellemes húsvéti ünnepeket az MKE Jogi Szekciója vezetősége nevében:

Sándor Gertrud
szekcióelnök

HÚSVÉTI CSEND

Lelkem, dalolj a húsvét öröméről!
Csengjen a hangod, mint a hegyi csermely
fentről hozott kristályos-tiszta hangja,
mint a hóvirágok fehér harangja.
Legyen dalodban élet és erő…
fakadó rügyek, fesledő virágok:
a tavasz, mely meggyőzte a világot.
Legyen benne ragyogó diadallal
a hosszú éjszakát elűző hajnal!
Az a mosolygó, bíborfényű reggel,
melyben a sírban hasztalan keresték
gyászt illatozó, könnyes kenetekkel
a Názáreti Jézus drága testét,
mert élt, előttük feltámadva járt.
Visszhangozd szívük ujjongó szavát.
Húsvétról zengjen, zengjen hát az ének!
Lelkem, adj hangot húsvét örömének!

Túrmezei Erzsébet


--
Sándor Gertrud
Zalaegerszegi Törvényszék dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtár
8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.
Tel.+Fax: 06-92 501 041
Mobil: +36-30-5203104
Mail: sandorgertrud@zalaegerszegit.birosag.hu

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Az MKE Jogi Szekció levelezőlistája" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to az-mke-jogi-szekcio-levelezlistaja+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.