2017. április 10., hétfő

[KATALIST] Könyvtári Figyelő 2017. 1.
Könyvtári Figyelõ elõfizetés 2017-reKedves Kollégák!


Emlékeztetjük Önöket, hogy a Könyvtári Figyelõ 2017. évi számaira változatlan áron (6000,- forint plusz postaköltség) lehet elõfizetni.
Lehetõség van az egyes számok megvásárlására is (1500 forint), illetve a csak elektronikus évfolyam (a nyomdai pdf-fájl) elõfizetésére is 4800 forintért.
Elõfizetõink azonnali hozzáférést kapnak a webarchívumban az új számokhoz.


Folyóiratunk megjelenésének legfõbb biztosítéka az Önök megrendelése, reméljük, ebben az évben is számíthatunk a figyelmükre.
Amit ajánlhatunk: lektorált tanulmányokat a magyar könyvtárügy fontos elméleti és gyakorlati kérdéseirõl, és a nemzetközi szaksajtóban megjelent legfontosabb publikációk referátum szintû bemutatását.


Megtisztelõ figyelmüket köszönik a lap szerkesztõi:
Kovács Katalin, Feimer Ágnes, Murányi Lajos és Hegyközi ILonaMegrendelés a Könyvtári Figyelõ 2017. évi számaira

A megrendelõ neve:

Elõfizetés a nyomtatott évfolyamra:

Elõfizetés csak az online évfolyamra:

A megrendelt példányszám:

Szállítási cím:

Számlázási név és cím (ha nem azonos a szállítási/postázási névvel/címmel):

Az ügyintézõ/kapcsolattartó neve:

Az ügyintézõ/kapcsolattartó telefonja és e-mail címe:

A megrendelõ adószáma:

Kéri-e az ingyenes jelszót az azonnali online hozzáféréshez:


Visszajelzésüket 2017. február 28-ig várjuk a következõ címeken:
Kovács Katalin (kovacs@oszk.hu) vagy Csaba Attiláné (csaba.attilane@oszk.hu)
Tájékoztatás: Csaba Attiláné (1-2243-788) vagy Kovács Katalin (1-2243-795)

Kedves Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Könyvtári Figyelő 2017. 1. (első
negyedévi) száma, melynek tartalmát az alábbiakban ismertetjük.
Előfizetőink online is elérhetik az új számot, ugyanakkor a 2016. 3.
számot mindenki számára nyilvánossá tettük.

Még lehetőség van előfizetni, ill. megújítani előfizetésüket a folyóirat
nyomtatott vagy elektronikus számaira (részleteket ld. a mellékelt
előfizetési űrlapon).

A Könyvtári Figyelő 2017. 1. számának tartalma:

Abstracts 5-8.

Tanulmányok
SIPOS Anna Magdolna: A folyóiratkrízisről
A szakfolyóiratok kiadási modelljének változásairól és áremelkedési
tendenciáról könyvtáros szemmel. 1. rész 9-30.
HOLL András: Elektronikus folyóiratok – helyzetkép 31-35.

Műhely

MONOK István: Kulturális digitalizálás. A könyvnyomtatás ígéret volt –
és az internet? 36-41.
RÁCZ Ágnes: A nemzeti könyvtár szerepe a magyar könyvtári hálózatban
Korreferátum az MKE rendezvényén 42-45.

Múltunkból

BÉNYEI Miklós: Kovács Máté és a Könyvtártudományi Tanulmányok 46-55.
CSÍK Tibor: Az információtudomány létrejötte és Horváth Tibor
információtudományi eszméinek gyökerei 56-67.

Megszólított elődök

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: „Könyvtárosnak való vagyok, ez
érdekel engem."
Walleshausen Gyula (1923–2010) 68-83.

Kitekintés

DANCS Szabolcs: RDA-kitekintés. Példák az angol-amerikai katalogizálási
szabályzat európai átültetéseire 85-89.
SONNEVEND Péter: Orosz könyvtárak a változó világban 90-98.

Könyvszemle

Emlékkönyv Dörnyei Sándor tiszteletére
Alexander multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére.
Szerk. Perger Péter. Budapest, Argumentum, 2016. 214 p. (Ism.: Pogány
György) 99-102.

A genius loci. Jeles elmék gondolatai Bényei Miklós válogatásában
A szülőföld varázsa. Idézetek ötven év olvasmányaiból. Összeáll. Bényei
Miklós. Kiad. Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, Győr, MKE,
2016. 50 p.(Ism.: Czeglédi László) 103-104.

A föld- és éggömb – az oktatás eszköze, a lakás dísze…
Plihál Katalin: Nyomtatott magyar föld- és éggömbök 1840–1990. +
DVD-ROM. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2016. 232 p. (Ism.: Klinghammer István)
105-107.

Külföldi folyóirat-figyelő (Referátumok) 109-160.


Jó olvasást, böngészést, tájékozódást kívánnak a szerkesztők.

--
Kovács Katalin
felelős szerkesztő / Manager editor
Könyvtári Figyelő / Library Review
Országos Széchényi Könyvtár /National Széchényi Library
Könyvtári Intézet / Hungarian Library Institute
Könyvtártudományi Szakkönyvtár / LIS Library
H-1827 Budapest
Budavári Plaota F. épület
Tel.: (36-1) 224-3795
E-mail: kovacs@oszk.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!