2017. március 31., péntek

Re: [KATALIST] lecsengő Fiesta?

Kedves Marcsi,

példádat követne, igyekszem még rövidebb lenni.

A magam részéről zárom a mostani felvetés e vonulatát, s jelentkezem, ha a meglévőnél pontosabb, hitelesebb stb. adatok kerülnek elő az Internet Fiesta hatékonyságáról.

 

Üdv,

Gábor

 

 

From: Horváth Zoltánné [mailto:horvath.zoltanne@partner.t-systems.hu]
Sent: Friday, March 31, 2017 1:30 PM
To: mikulasg@gmconsulting.hu; 'Katalist' <katalist@listserv.niif.hu>
Subject: RE: [KATALIST] lecsengő Fiesta?

 

Kedves Gábor és Katalisták!

 

Most csak röviden tudok válaszolni, és erre feljogosít a „Nosza” is a leveledben

 

A méltányosabb feltételek első lépése az lenne, hogy aki véleményt ír, az abból induljon ki, hogy ott volt 3 Internet Fiesta rendezvényen, amelyek a következők voltak….A találkozók célja ez és ez volt, a látogatók létszáma ennyi és ennyi. A felvetett szakmai kérdésekből az alábbiakat tartottam érdekesnek és időszerűnek: ….. Különösen érdekesnek / érdektelennek tartottam a ……….., azért mert ……………Összességében a véleményem pozitív volt, mert…………de javaslatom szerint a következőkben ………………., vagy nem voltam elégedett, mert ……………………….., ezért azt tartanám jobb megoldásnak, ha …………………….A rendezvény a tavalyinál jobb volt / nem volt jobb, mert…….

 

Én a grafikonok mellett szereplő felületes válaszokat nem merném leírni egy nyilvános dokumentumban. Ez a stílus sörözőbe való, olyan emberek között, akik nem tartoznak a megbírált szereplő(k) hívei közé, inkább kívül állóak, semlegesek, ellendrukkerek, vagy poénkodnak felelősség nélkül.

Kedves Gábor! Belülről – és én téged ott tartalak számon – nem szabad ilyen kritikákat megjeleníteni – mert túlságosan leegyszerűsíti a problémát minden magyarázat, feltétel és körülmény ismertetése nélkül. Ennél sokkal árnyaltabban kell a jelenségeinket értékelni, és persze mások zsebeiben kotorászni sem illik érvelés nélkül, sommásan. Másokat megítélni nagyon nagy felelősség, a nyilvánosságban ezt nagyon kell tudni érezni! Ha ezt elmulasztanánk, az hiba. Akkor jönnek a barátaink tanácsai.

 

Hát mégis meghaladtam a noszát!

 

Üdv.,
Marcsi

 

Horváth Zoltánné

Könyvtáros informatikus

(magánvélemény)

From: Katalist [mailto:katalist-bounces@listserv.niif.hu] On Behalf Of mikulasg@gmconsulting.hu
Sent: Friday, March 31, 2017 12:25 AM
To: 'Katalist' <katalist@listserv.niif.hu>
Subject: Re: [KATALIST] lecsengő Fiesta?

 

Kedves Marcsi,

a felülről szervezett Internet Fiesta egyes könyvtárakban „napszámosként”, akár munkaidőn felül dolgozó munkatársak megérdemlik, hogy az ő adóforintjaikból is finanszírozott projekt legalább a lehető legnagyobb hasznot hozza a közösség számára - és számukra is. Az eltapsolás tehát valóban nagyon igazságtalan, de éppen nem a munkatársakkal szemben, hanem a projekt költségvetését elosztók döntései miatt.

 

Jó, hatékony dolog lehet központosítani pl. a szóróanyagok előállítását. De csak akkor, ha az a végeken dolgozó munkatársak helyben megfogalmazott céljaival egybevág. Egyébként – praktikusan: alig lehet annak eredeti céljai szerint felhasználni.   

 

Módszert keresel a hatékonyságmérésre… Egyetértünk. Ez azt jelenti, hogy az eredményeket kell a ráfordítás arányában vizsgálni. Nos, többféle lehetőség van, de mindegyikhez szükséges ismerni a projekt egészének költségvetését. Másik oldalról a hatásra utaló adatok csokrát érdemes helyezni. Ide tartozik pl. a rendezvényeken résztvevők ismeretbővülését mutató adatok. Amit persze jó lenne nyomás nélkül a rendszerve bevinni. S itt is felmerül az, hogy a végponton álló könyvtáros menyire elkötelezett a projekt iránt. Ha sikerül elérni, hogy bevontnak érezze magát, nagyobb eséllyel érdekelt a megfelelő dokumentálásban.  

 

Ha a Fiesta hatékony (témája, szervezése stb. használókat hoz), érdemes tovább csinálni. Az eddigi nem reprezentatív adatok és a hozzászólások azt jelzik: egyre kevésbé hatékony. De a legnagyobb gond, hogy nincsenek (vagy legalábbis nem nyilvánosak) hiteles adatok (a KIT adatai is csak figyelemfelhívó jellegűek), amelyek viszont nyilvánosak, azok erősen hiányosak és hiteltelennek tűnnek. Semmit nem mondanak eredményességről és hatékonyságról. S ez így mindenképpen fals. Minőségirányítási szempontból pláne (vö.: tényeken alapuló döntéshozatal, mint a minőségirányítás egyik kritériuma).

 

Bölcs, és felelős dolog eltöprengeni a folytatás mikéntjén.

 

Írod: Jó dolog a mérés és elemzés, de akkor méltányosabb feltételekkel kellene lefolytatni szerintem a kérdezőknek és a válaszolóknak egyaránt. – Írom: Nosza! J

 

Üdv,

Gábor

 

 

From: Horváth Zoltánné [mailto:horvath.zoltanne@partner.t-systems.hu]
Sent: Wednesday, March 29, 2017 1:25 PM
To: mikulasg@gmconsulting.hu; 'Katalist' <katalist@listserv.niif.hu>
Subject: RE: [KATALIST] lecsengő Fiesta?

 

Kedves Gábor és Katalisták!

 

Az OCLC EMEA idei konferenciáján a könyvtárak identitási kérdéseivel kiemelten foglalkoztak az előadók, a témában Dancs Szabolcs (OSZK) tartott nagyon érdekes, intellektuális előadást idézetekkel, hivatkozásokkal.

Az egyik előadó szerint (Mary Sauer-Games) a könyvtár társadalmi beilleszkedésének, „önazonosságának” vizsgálata három nagyobb tematikában foglalható össze: válj részévé használóid életének fejlett eszközök, formák, okos technológiák használatával, illeszd be könyvtárad a környezeted működésébe egyedi programokkal, unikális szolgáltatásokkal, tanuló programokkal, integráld és realizáld adataid beépülését a környező gazdaságba és vegyél részt a fejlődésben. (Ld. erről az IFLA 2016. évi konferenciájának ajánlásait is).

 

Az Internet Fiesta szerintem ennek a törekvésnek, vagy mozgalomnak egy igen érdekes, sokszínű országos kaleidoszkópja. Épp ezért a „van-e haszna” vagy a hatékonysági vizsgálatokat nem lehet sommásan értékelni. Célszerű lenne megnevezni egy vizsgált módszert, és annak bemutatni a hatékonyságát. Egyébként mennyire lehet egy rendezvény, egy konferencia, egy színházi előadás, egy játékdélután, stb. általában hasznos? rögtön felmerül a kérdés, pontosan milyen szempontból? Az viszont jogos, hogy minden pénzköltés hatékonyságát meg kell vizsgálni, de épp azért, hogy legközelebb jobb legyen.

 

A bemutatott grafikon válaszait nagyon egysíkúnak vélem. „Nem a könyvtártól tanulják az Internetet” – de hát honnan kerül ki az a rengeteg metaadat, információ, névtér, stb. az internetre? Talán nem közismert, hogy a Google 2012. évi szemantikus keresési fejlesztésének pl. a Library of Congress tárgyszó rendszere volt az egyik kiindulási pontja, és nagyon érezhető a keresésekben a fejlődés. Háttérben vagyunk ez tény, de épp ezért célszerű az Internet Fiestával (is) kiállni, hogy tisztázzuk, nem csak a használók jönnek be a könyvtárba, a könyvtár is kinn van a hálón, és a Google Scolaron megtalált monográfia leírása könyvtáraktól származik, és minden digitalizálás a könyvtárakban alkalmazott munkafolyamatokon, módszereken nyugszik (begyűjtés, tárolás, megőrzés, metaadatok, keresés, stb.).

 

„Nem a hatékonyság számít, csak a pénz eltapsolása” – ez milyen vélemény? Példa nélkül nagyon igazságtalan azokkal szemben, akik szabadidejüket is feláldozzák az akcióik sikeréért. Szerintem az Internet Fiesta egy tanulási folyamat, gyakorlóterep abban, hogy az egyébként gyenge marketing tevékenységünket éles helyzetben csiszoljuk. A híradások magukért beszélnek, de úgy látszik nem elég hangosan, ha saját szakmánkban sem hallatszik. Igazán szerethetnénk magunkat kicsit jobban.

Jó dolog a mérés és elemzés, de akkor méltányosabb feltételekkel kellene lefolytatni szerintem a kérdezőknek és a válaszolóknak egyaránt.


Tiszteletem minden Fiestásnak és elemzőnek.

 

Horváth Zoltánné Marcsi

könyvtáros informatikus

(magánvélemény)

 

From: Katalist [mailto:katalist-bounces@listserv.niif.hu] On Behalf Of mikulasg@gmconsulting.hu
Sent: Wednesday, March 29, 2017 11:49 AM
To: 'Katalist' <katalist@listserv.niif.hu>
Subject: [KATALIST] lecsengő Fiesta?

 

A KIT www.kithirlevel.hu több éves, nem reprezentatív, figyelemfelhívó jellegű felmérése szerint az Internet Fiesta egyre kevésbé hatékony. Csökken a kollégák elégedettsége vele kapcsolatban, és növekszik azon vélemények száma, mely a csekély hatékonyságra utal. Azaz: egyre kevésbé éri meg a ráfordítást. E kedvezőtlen folyamatra a KIT már korábban is felhívta a figyelmet.

 

(n=86, 43, 51, 50, 60, a felmérés 2016-ben nem készült)

 

Ha a válaszokat részleteiben is nézzük, a pénzszórásra utaló válasz és az internetes téma könyvtári relevanciájában való kételkedés többé-kevésbé együtt járnak, a program hiábavalóságára való utalás és ennek ellenkezője pedig inkább egymással ellentétes mintát mutatnak – nem túl meglepő módon.

 

(n=86, 43, 51, 50, 60, a felmérés 2016-ben nem készült)

 

Az eddigi félhomályos folyosói és a weben névvel vállalt reakciók szerint a programszervezőknek leadott adatok is sok esetben kirakat-jellegűek, a valóságnak csak a számukra kedvező szeletét mutatják. Azaz: hamisak.

 

E figyelemfelhívó adatokon túl a projekt pontosabb megítélése érdekében érdemes a mérést nagyobb mintán, tudományos igénnyel is elvégezni. A projekt weboldala ugyanis csak impozáns input-adatokat mutat; eredményességet, pláne hatékonyságot nem.

 

Mindezek alapján megfontolandó a projekt teljes átgondolsa, megújítása új szervező személyekkel, vagy szintén friss, naprakész tudással rendelkező gárdával új, a használók igényeinek sokkal megfelelőbb tematika kidolgozása.

 

Mikulás Gábor

 

 

 

www.gmconsulting.hu  mikulasg@gmconsulting.hu

www.kithirlevel.hu  Skype: mikulasg

www.mattersagency.com  mikulasg@mattersagency.com


P
Ha kinyomtatod, akkor ez már nem email.
            It’s not email if you print it.