2017. február 21., kedd

[KATALIST] mult es minoseg

Kedves Kollégák!

A múlt firtatása valóban pikáns lehet, de alighanem megsüthetjük. Objektív értékelése igen nehéz lenne, és az biztos, hogy a szakmai múlt (és hatásai) nem az egyébként igen fontos szerepet betöltő Skaliczkiről szól egyedül, hanem a körülményekről is. 

Olyanokról mint a szakmai szervezetek működési mechanizmusai, a szakma meghatározó személyiségeinek attitűdjei, olyanokról, mint az egyéni, intézményi, és általános szakmai érdekek egymáshoz való viszonya és ütközései. 

Egy egész szakma kérdéseiben egy ember (és bizalmi környezete) önmagában nem lehet kizárólagosan meghatározó, ahhoz valamennyien kellettünk, akár azzal, hogy szóltunk/cselekedtünk, akár azzal, hogy nem szóltunk/cselekedtünk, akár azzal, ahogyan szóltunk/cselekedtünk, avagy ahogyan nem szóltunk/cselekedtünk... nemes és nagyszerű, vagy éppen haszonleső és pitiáner kalkulációink és késztetéseink, netán egyéb körülményeink, objektív, netán mondvacsinált indokaink és félelmeink, szorongásaink eredményeképpen.

Ami a minőségirányítást illeti, arra szükség van. Hála a maroknyi csapatnak, aki behozta, népszerűsítette, miután őket is megérintette kb. 25 évvel ezelőtt. Ez azonban olyan korszakhatár, ami már az egész világon nagykorúságot jelent, ez a nagykorúság azonban azzal járna, amit Mikulás Gábor is boncolgat. Ki figyel a minőségirányítás hazai rendszerének minőségére? 

A jelenlegi jogi környezet ahhoz, hogy valaki a kérdésben szakértő legyen, azaz befolyással bírjon a minőségirányítási teljesítmények megítélésére, nos ehhez követelményként - meglehetősen megengedően - "igazolt minőségirányítási ismereteket" kíván meg. Azt nem írja, hogy ez az igazolás miként történik. Miközben az élet minden területén pontosan meghatározott végzettségeket követelnek meg, itt egy igen-igen megengedő szabállyal találkozunk. 

Ezzel nem azt írom, hogy akik e kérdéskörben az adott jogszabály alkalmazásának folytán szakértenek és döntenek, azok ne értenének ahhoz, amit csinálnak, hanem azt, hogy az elmúlt két és fél évtizedben már elérhetőek hazánkban a minőségirányítási felsőfokú szakképzések, felsőoktatásban megszerezhető képezettségek, amelyek a TQM mellett általános, széleskörű és megalapozott ismeretet közvetítenek, és adnak olyan okleveleket, amelyek ezeket tanúsítják.  És ezek meglétének megkövetelése a hazai minőségirányítási rendszer oktatási, szakértői és döntési pontjain talán olyan mozaikdarab, amelynek pótlása egy újabb, magasabb szintre emelné a rendszert.

Üdv.:
HSD
----
Dr. Horváth Sándor Domonkos
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, igazgató
9023 Győr Herman O. u. 22.
+36 70 426 9504