2017. január 25., szerda

Re: [KATALIST] Könyvtári tartozás elévülése

Kedves Zsuzsanna, Kedves Kollégák!

Csak idemásolni tudom:

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet:

"14. § (1) A könyvtár állomány nyilvántartásából a dokumentumokat

a) selejtezés, vagy

b) egyéb ok

címén szabad kivezetni (törölni), a 15-25. §-okban foglalt
rendelkezések szerint. Szakszervezeti könyvtárak esetében bármilyen
címen való kivezetéshez (törléshez) a fenntartó előzetes hozzájárulása
szükséges.

(2) A könyvtár állományában meglevő, de a könyvtár rendeltetésszerű
feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumok selejtezés
esetén való kivezetésére (törlésére)

[...]
c) behajthatatlan követés [21. § (3) bekezdése],
[...]"


A szóbanforgó 21. § (3) bekezdés pedig:

"

21. § (1) Ha a kölcsönvevő a könyvtár által a dokumentum
visszaszolgáltatására, illetőleg pótlására vagy értékének
megtérítésére vonatkozó igényét (a 20. § rendelkezései alapján)
legalább kétszeri írásbeli felszólításra nem teljesíti, a követelést
polgári peres úton kell érvényesíteni, kivéve azt az esetet, amikor a
bírósági végrehajtásról szóló 1955. évi 21. törvényerejű rendelet 13.
§-a, illetőleg 14. §-ának e) pontja szerint végrehajtásnak van helye.

[...]

(3) Ha az (1) bekezdésben szabályozott peres eljárás, illetőleg a
végrehajtás eredménytelennek bizonyul, a szóban forgó dokumentumokat
behajthatatlan követelés címen kell a könyvtár
állomány-nyilvántartásából kivezetni."


Teljesen életszerűtlen, ráadásul az idézett törvényerejű rendelet ma
már nem hatályos, de ez van...

csk

Hegedüs Géza Városi Könyvtár <info@hgvk.hu> írta (2017. január 25. 13:01):
> Kedves Kollégák!
>
> Azt szeretném kérdezni Tőletek, Önöktől, hogy van-e jogszabály a
> könyvtári tartozások el nem évüléséről (vagy elévüléséről)?
> A mi SzMSz-ünk az 1994/LIII. törvényi hivatkozást tartalmazza még a
> régmúltról, de ezt a törvényt áttanulmányozva nem találjuk a megfelelő
> paragrafust.
>
> Ha valaki ismeri pontosan a megfelelő jogszabályt, kérem, írja meg!
>
> Segítségeteket/segítségüket előre is köszönöm!
>
> Szigligeti Zsuzsanna
>
> --
> Hegedüs Géza Városi Könyvtár
> 2315 Szigethalom, József Attila utca 59.
> Tel.: 06-24/514-810
> Fax: 06-24/514-811
>
>
> _______________________________________________
> Katalist mailing list
> Katalist@listserv.niif.hu
> https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist

_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist