2017. január 31., kedd

Re: [KATALIST] két kulturális intézmény összevonása

Kedves Andrea, Listatagok!

Több helyen tapasztaltam a saját településemen kívül is, hogy az összevonáskor a szervezeti és működési szabályzatban csak tevékenységeket különítenek el, de egy szervezeti egységként kezelik az intézményt. 

Ezzel kapcsolatban máris fenntartásaim vannak, mert a kormányzati funkciók is teljesen mások a közművelődésnél és a közgyűjteménynél, és ha egy magasabb vezetőt fognak kinevezni az intézmény élére, az pedig közművelődési szakember, a könyvtári vezetés kérdése a jogászok szerint sem egyértelmű.

A CXL. tv. 54. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtár vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, amit 2017. január 1-től kötelező alkalmazni. (Ez egy magasabb vezető kell legyen a közalkalmazotti tv szerint)

Ehhez a főszabályhoz viszont jön a végrehajtási rendelet, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F§ (1) pontja, miszerint az alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást ........ az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szembeni követelményeinek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az ADOTT alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja.

Az utolsó szó, amibe a jogászok belekötnek: irányítja - ez vajon milyen vezetői megbízást kell, hogy takarjon? 
Osztályvezető? 
Egyéb vezető? 

Egy nagy könyvtárban (pl. megyei, egyetemi, országos hatókörű... stb) léteznek osztályok. 
Kistelepülési integrált intézményben nincsenek osztályok, hanem homlokegyenest más tevékenységek integrálódtak az egy szervezeti egységet képező  intézményen belül, nem lehet osztályvezetői pótlékot adni a könyvtár vezetésért (illetményalap 125%), ami pedig több, mint az egyéb vezetői pótlék (illetményalap 100%).

Ki dönti el, hogy egy (esetleg rosszul összeállított és elfogadott) SZMSZ alapján milyen típusú vezetőnek kell lennie az intézményen belül az eltérő feladatot ellátó tevékenység vezetőjének?

Továbbmegyek, a most január 23-án kijött ugyanezen rendelet módosítása sem követi a nagy magyar valóságot, mivel a 6/G. § (1) és (1.a) pontja is csak az önálló intézményként működő könyvtárak vezetőivel szemben támaszt nagyon is elvárható követelményeket a minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó képzések terén, mintha az integrált intézményen belül működő nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak vezetőinek nem kellene ezekkel az ismeretekkel rendelkeznie.

További kérdés lehet, hogy a közalkalmazotti tv. 
23.§ (2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg.

Ha az önkormányzat kötelező feladata a lakosság könyvtári ellátása, meghatározó jelentőségű feladatnak minősül-e a könyvtári vezetés?


Nem szeretem a jogi szaknyelvet, de az utóbbi időben egyre több hibát vélek felfedezni a saját problémás helyzetem miatti böngészések miatt is, meg a szakértői vizsgálatok során tapasztaltak miatt.

Nem tudom, milyen lenne az ideális integrált intézmény SZMSZ szervezeti ábrája annak érdekében, hogy a különböző területekért felelős vezetők megbízása, titulusa geyértelművé váljon, ha van valaki, aki tudja, szívesen látnám!

Felvetődik a vezető szabadsága, pótszabadság kérdése is, ennek is érdemes utánajárni!

Hirtelenjében ezek az alapvető problémák jutottak eszembe...


--
Fejes Csilla könyvtárvezető, könyvtári szakértő, szakfelügyelő
Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ
4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5.
Tel: 45/470-172, 45/570-126, Mobil: 70/77-00-001