2017. január 31., kedd

[KATALIST] Megjelent a Nemzetközi Statisztikai Figyelő 2016. 4. száma

Kedves Kollégák!

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a KSH Könyvtár negyedéves ingyenes elektronikus szakirodalmi szemléje, a Nemzetközi Statisztikai Figyelő 2016. 4. száma, amely szabadon hozzáférhető a következő linken: http://konyvtar.ksh.hu/inc/kiadvany_nsf/nsf_2016_04.pdf.

 

A lapszám tartalma:

 

DEMOGRÁFIA

130/2016 Az európai egységre nehezedő demográfiai nyomás

131/2016 Az európai identitás demográfiai erősödése

132/2016 Az Európai Unión belüli vándorlás hatása a munkanélküliségi rátára

133/2016 Migráció, kulturális sokszínűség és gazdasági növekedés

134/2016 Migrációs válság, biztonsági kihívás a Macedón Köztársaság számára

135/2016 A 2011. évi németországi népszámlálás modellje

136/2016 A vallás és a hagyományos családmodell népszerűsítése – egyházi marketing stratégiák

137/2016 A vallás és a termékenység kapcsolatának elemzése a 2011. évi népszámlálás adatai alapján (további változók bevonásával)

138/2016 Vallás és termékenység Nyugat-Európában: kohorsz-termékenységi trendek az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Hollandiában

139/2016 Miért legyen egyikünknél többet a gyerek, ha mindketten a szülei vagyunk? Szülői motivációk a 0–4 éves gyermekek megosztott felügyeletének választásában

140/2016 Örökbefogadás Franciaországban és Olaszországban: a XIX–XXI. századi jog és gyakorlat összehasonlító története

141/2016 Az idősek aktív élettartamának új jellemzői Kínában

142/2016 Többskálás népességbecslés háromdimenziós nagyvárosi modell segítségével Hollandiában

143/2016 Az alkoholfogyasztás és kábítószerhasználat miatti kórházi ellátás előfordulásának összefüggései a születési sorrenddel Svédországban

144/2016 Korfüggő változások az alkoholfogyasztás és az erőszakos viselkedés közötti kapcsolatban, kora serdülőkortól fiatal felnőttkorig

145/2016 Az alkoholos delirium tremens kockázati tényezői alkoholfüggőség miatt kezelt betegeknél Lengyelországban

146/2016 A légszennyezés, a klímaváltozás és a teljes halandóság területi és időbeli vizsgálata Kína 120 nagyvárosában, 2012–2013

147/2016 A rákbetegségek előfordulásának és az ipari szennyvízkibocsátás veszélyeinek területi vizsgálata Kínában

 

TÁRSADALOM

148/2016 Nemzetközi konferencia Budapesten a statisztika megújításáért

149/2016 ENSZ-tanácskozás a Big Data nemzetközi vizsgálatára

150/2016 Új nemzetközi skála a társadalmi rétegződés mérésére

151/2016 Hogyan egyenlíti ki a gazdasági növekedés a boldogság érzetét – tanulságok hat felmérés adataiból

152/2016 Miként boldogulnak a szülők – Anyák és apák szubjektív jólléte a gyermekekkel töltött időben

153/2016 „Majd dobok neked egy esemest!” Visszaszorulnak-e a szemtől-szembeni társadalmi kapcsolatok a mediatizált világban?

154/2016 Foglalkozás, presztízs és önkéntes munka nyugdíjaskorban: empirikus vizsgálat Németországból

155/2016 A nyugdíjkorhatár szabályozásának biztosítás-statisztikai alapjai Oroszországban

156/2016 Az automatizálásban rejlő kockázat a foglalkoztatottságra az OECD-tagországokban – összehasonlító elemzés

157/2016 Etnikai homogámia Szlovákiában 1992 és 2012 között

158/2016 Lett, litván és lengyel városi fiatalok észlelései a farmerek presztízséről

 

GAZDASÁG

159/2016 Az EU tagállamok „árnyékgazdaságának” és adóelkerülésének közelítő mértékei

160/2016 A munkaerőpiac intézményeinek hatása a foglalkoztatásra, a keresetekre, a K+F intenzitására és a növekedésre az OECD 27 országában. Az elvektől a gyakorlatig

161/2016 A közép-kelet-európai átalakulás Ausztriára gyakorolt gazdasági hatása

162/2016 A globális értéklánc beszállítói feldolgozó és szolgáltató tevékenységgel

163/2016 A gazdaság növekedése, ingadozása, és nemzetközi terjedése a G7-országok adatsorai szerint

164/2016 A brit gazdaság eszközállományának és tőkeszolgálatának integrált becslése, 1950–2013

165/2016 A németországi munkaerő-piaci reform és a külföldi beszállítás szakpolitikai vizsgálata

166/2016 A piacszerkezet hatása a munkatermelékenységre és a bérekre

167/2016 A kutatás-fejlesztés és az infokommunikáció (IKT) eltérő hatása a teljes tényezős termelékenységre

168/2016 Az európai országok típusai az innováció hatékonysága és a technológiai fejlettség alapján. A kezdő vállalkozások szerepe

169/2016 A bankok versenyének hatása a hitel költségeinek csökkentésére Európában

170/2016 Lassul a termelékenység az Amerikai Egyesült Államokban, vagy hibás a mérés?

 

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

171/2016 COUNTER 5 – online szakirodalmi adatbázisok használatának mérési lehetőségei

172/2016 A hivatalos statisztika értéke (második rész)

 

Kérdéseiket, észrevételeiket szeretettel várjuk a david [pont] rozsa [kukac] ksh [pont] hu e-mail-címen. Amennyiben a lapot szeretnék saját postafiókjukba is megkapni, kérjük, ugyanezen a címen jelezzék.

 

Üdvözlettel,

 

Rózsa Dávid

 

________________________________
Rózsa Dávid
főigazgató-helyettes


Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.
Telefonszám: (06 1) 345-6406

Hivatali mobilszám: (06 70) 456-9559
Honlap:
http://konyvtar.ksh.hu
E-mail:
david.rozsa@ksh.hu

 


Ez az elektronikus levél (e-mail), és a hozzá kapcsolt fájlok, kizárólag a Címzetteknek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak lehetnek, melynek titokban maradásához a Központi Statisztikai Hivatalnak jogilag méltányolható érdeke fűződik. Amennyiben nem Ön a Címzettje ennek a levélnek, kérjük, törölje, és értesítse a levél küldőjét.
Az elektronikus levél engedély nélküli módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos, másolása, terjesztése is csak munkavégzés céljából megengedett. Az elektronikus levél elsősorban információs célokat szolgál. Kétség esetén az elektronikus levél tartalma akkor minősül hivatalos álláspontnak, ha azt a KSH erre felhatalmazott dolgozója (kérésre) cégszerűen aláírva megerősíti.