2017. január 20., péntek

[KATALIST] Könyvtári Figyelő 2016. 4.

Könyvtári Figyelõ elõfizetés 2017-reKedves Kollégák!


Emlékeztetjük Önöket, hogy a Könyvtári Figyelõ 2017. évi számaira változatlan áron (6000,- forint plusz postaköltség) lehet elõfizetni.
Lehetõség van az egyes számok megvásárlására is (1500 forint), illetve a csak elektronikus évfolyam (a nyomdai pdf-fájl) elõfizetésére is 4800 forintért.
Elõfizetõink azonnali hozzáférést kapnak a webarchívumban az új számokhoz.


Folyóiratunk megjelenésének legfõbb biztosítéka az Önök megrendelése, reméljük, ebben az évben is számíthatunk a figyelmükre.
Amit ajánlhatunk: lektorált tanulmányokat a magyar könyvtárügy fontos elméleti és gyakorlati kérdéseirõl, és a nemzetközi szaksajtóban megjelent legfontosabb publikációk referátum szintû bemutatását.


Megtisztelõ figyelmüket köszönik a lap szerkesztõi:
Kovács Katalin, Feimer Ágnes, Murányi Lajos és Hegyközi ILonaMegrendelés a Könyvtári Figyelõ 2017. évi számaira

A megrendelõ neve:

Elõfizetés a nyomtatott évfolyamra:

Elõfizetés csak az online évfolyamra:

A megrendelt példányszám:

Szállítási cím:

Számlázási név és cím (ha nem azonos a szállítási/postázási névvel/címmel):

Az ügyintézõ/kapcsolattartó neve:

Az ügyintézõ/kapcsolattartó telefonja és e-mail címe:

A megrendelõ adószáma:

Kéri-e az ingyenes jelszót az azonnali online hozzáféréshez:


Visszajelzésüket 2017. február 28-ig várjuk a következõ címeken:
Kovács Katalin (kovacs@oszk.hu) vagy Mánfai Miklósné (manfai.miklosne@oszk.hu)
Tájékoztatás: Mánfai MIklósné (1-2243-788) vagy Kovács Katalin (1- 224-3795)

Kedves Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Könyvtári Figyelő 2016. 4. száma.
Előfizetőink elérhetik a honlapunkon is (www.ki.oszk.hu/kf). Egyidejűleg
ingyenesen hozzáférhetővé vált a 2016. 2. szám tartalma, archívumunkban
pedig 1955-től kezdve érhetők el a számok.

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mellékelten küldött előfizetési
nyomtatványt is, kérve Önöket, ne feledjék el megújítani előfizetésüket.

Figyelmüket, érdeklődésüket előre is nagyon köszönjük. Szerkesztőségünk
jó olvasást, tájékozódást kíván a 4. számhoz, melynek tartalmát az
alábbiakban olvashatják.

A Könyvtári Figyelő 2016. 4. számának tartalma


Abstracts 467-470.

Tanulmányok

RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán
2. rész: A magyar szakkönyvtári rendszer és
az országos szakkönyvtárak 471-487.

SIPOS Anna Magdolna: Könyvtárosból informatikus könyvtáros
- az OTDK dolgozatok tükrében 488-499.

Koósné Török Erzsébet: Tehetséggondozás: könyvtáros
diáktudósok. Könyvtáros hallgatók az Országos Tudományos
Diákköri Konferenciákon 500-511.

Megszólított elődök

KISZL Péter - PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: "A Széchényi Könyvtár
nemcsak kenyeret adott nekem évtizedekig, de hivatást is"
Kozocsa Sándor (1904-1991) 512-522.

Kitekintés

DANCS Szabolcs: A V4 országok könyvtárosainak válaszai
a digitális kor kihívásaira 523-535.

Az IFLA Közkönyvtárak Szekciójának összeállítása a
menekültek könyvtári ellátásáról (Töm.: Murányi Lajos) 536-540.

Könyvszemle

Kutatás 2.0
Koltay Tibor - Z. Karvalics László - Sonja Spiranec: Research
2.0 and the future of information literacy. London, Chandos
Publ., 2015. (Ism.: Hajnal Ward Judit) 541-543.

Nagy adat, kis adat, nincs adat
BORGMAN, Christine L.: Big data, little data, no data.
Scholarship in the networked world, Cambridge (MA),
London, MIT Press, 2015. (Ism.: Koltay Tibor) 544-546.

Könyv az első magyaróvári nyomdáról, id. Czéh Sándor
és fia műhelyéről
Helle Mária: A vásári cédulától az agrárszakkönyvekig.
A magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak bibliográfiája
1836-tól 1909-ig. Budapest., OSZK, Gondolat, 2015. (Nemzeti
téka) (Ism.: Murányi Lajos) 547-549.

Külföldi folyóirat-figyelő (Referátumok) 551-592.--
Kovács Katalin
felelős szerkesztő
Könyvtári Figyelő
1827 Budapest
OSZK KI
Könyvtártudományi Szakkönyvtár
Tel.: 36-1-2243-795
Fax: 2243-875

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!