2016. augusztus 4., csütörtök

Re: [KATALIST] Költségvetéshez segítségkérés

Kedves Gábor és Dollmayer Bea!

 

Engem sem hagy nyugodni a Bea által feltett kérdés – és az ezzel kapcsolatos alábbi felvetése Gábornak nagyon időszerű hiányra világít rá, de ki fizeti a révészt és a vámot? A Libinfo és Kérdezd a könyvtárost szolgáltatás erre is alkalmazható lenne, csak lefedésük nem országos, és nyilván vannak remek helyi kutatási eredmények elzártan.

 

Bea kérdésével kapcsolatban kicsit kotorásztam a hálón, és a jogi megfogalmazások átfordításának nehézségeit bizonyítja Domonkossal előzőleg folytatott levelezésem, amelynek végén kénytelen voltam  magamat egy kicsit kinevetni, és most lám mégis újrakezdem, mert érzem a megoldatlanságot.

 

A muzeális könyvtári javakra van a törvényben alkalmazható pont, ld. a tvr. szövegét, amelyet Domonkos pontosan idézett - azonban arra nem, hová kell könyvelni a normál könyvtári anyagot a főkönyvben, és hogyan zajlik a megőrülés nélküli értékhelyesbítés.

 

Erre nézve a „kis értékű tárgyi eszközök" (200 000,- Ft alatt) megjelölés látszik elfogadottnak – több nagy könyvtár SZMSZ-ében is. Egyes felvetéseket – a készlet közé sorolást pl. – a Számviteli Levelek 2014. évi 298. száma cáfolja. http://szamvitelilevelek.hu/levelek/2014/01/09/ (A levelek érdekesek, de nem tartoznak a napi olvasmányaink közé). Az OMIKK a kis értékű tárgyi eszközök, immateriális javak analitikus könyvelése csoportban tárgyalja könyvtári anyagainak könyvelését. https://www.bme.hu/sites/default/files/csatolmanyok/2_2016_kancellari_utasitas.pdf

 

Az új Számviteli törvény 2014-ben kicsit módosította a részleteket az Eszközök/Befektetett eszközök / Tárgyi eszközök csoportjában is, amelybe értelemszerűen sorolhatók be a könyvtári anyagok:

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/2014_szamvitel/TAJEKOZTATOK/Ahsz_kapcsolodo_jogszab_egyseges_hataly_20141121.pdf http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV

 

Tárgyi eszközök:

1.       Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2.       Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3.       Tenyészállatok

4.       Beruházások(!!!!), felújítások

5.       Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (emelkedő vagy csökkenő, ha nem stagnál)

 

A Beruházások meghatározása a Számviteli törvényből némi tautológiával (a beruházás olyan valami…, amelynek része a beruházás):

7. beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt; ld. Számviteli tvr. értelmezési részben. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV

Magyarázatos:

http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=453&Itemid=183

 

A Wikipédiából:

….Tágabb értelemben beruházásnak tekinthető a szellemi tőke „előállítása", tehát az oktatási tevékenység is. Nem-termelő (improduktív) beruházások (Non-productive investment) → A beruházásoknak az a csoportja, amelyek elkészültük után a társadalom nem termelő szféráinak (egészségügy, oktatás, kultúra) működését szolgálják, termékek és szolgáltatások előállításában nem vesznek részt.

Kérdésem, hogy a könyvtári területen volt-e számottevő és hivatkozható állásfoglalás a kérdésben? Bea helyzetében nyilvánvaló, hogy az új Számviteli törvény szerint a beruházás csoportban tárgyi eszközként szerepelhet (kizárásos alapon) a könyvtári (kulturális) anyag beruházás, és készletben a fénymásoló festékanyag.  


Jó lenne megismerni a könyvtárak gyakorlatát. Persze az intézményi könyvtárak a helyi számviteli gyakorlat előírásainak nyomásában vagy tudnak befolyást gyakorolni saját ügyükben, vagy nem.

Üdvözlettel:

 

Horváth Zoltánné, Marcsi

magánvélemény

From: Katalist [mailto:katalist-bounces@listserv.niif.hu] On Behalf Of mikulasg@gmconsulting.hu
Sent: Thursday, August 4, 2016 11:55 AM
To: 'Katalist' <katalist@listserv.niif.hu>
Subject: Re: [KATALIST] Költségvetéshez segítségkérés

 

Olyan - információs szakembert, jogászt, gazdasági szakembert – is foglalkoztató diszpécser-központ, mely a könyvtárszakmában felmerülő, telefonon, elektronikus csatornákon neki feltett kérdéseknek utánajár, és csatornáin kommunikálva megosztja a kérdés iránt potenciálisan érdeklődőkkel.

Máshonnan fogalmazva: olyan szaksajtó vagy hírcsatorna, amelyben nem olyan hírek jelennek meg, amelyeket szerzők közölni szeretnének, hanem amit a célcsoport olvasni szeretne.

Ilyen szolgáltatások más (nem profi információs) szakmákban már működnek előfizetéssel / tagsággal.

 

Előnyük:

-          az adott szakterület egyes szervezetei, vállalkozásai a felmerülő kérdéseket nem egyenként, hanem közösen kerestetik, jelentős ráfordításoktól kímélve az egyes szervezeteket

-          a profi válaszkeresők és –adók nagyobb tapasztalattal, kapcsolati hálóval jobb minőségű válaszokat kaphatnak és legtöbbször azonnali(!) válaszokat osztanak meg

-          a diszpécser-központtól kapott válaszok egységesek, az egyes szervezetek gyakorlata így kevésbé lesz egymáshoz képest ellentmondásos (vö.: minőségirányítási szempont)

-          egy helyen összegyűlik egy szakma naprakész operatív tudása, mely a szakmai felületeken közzétehető, biztos, hivatkozható tájékozódási pontokat kínálva a szakmában.

 

Lehet, hogy ha már az építőiparban, teherfuvarozásban stb. működik ilyen szolgáltatás, akkor az információs szakmában is érdemes lehet ilyet gründolni? – Pl. Dollmayer Bea által feltett kérdések esetére.

 

Mikulás Gábor

 

 

 

From: Katalist [mailto:katalist-bounces@listserv.niif.hu] On Behalf Of Bea Dollmayer
Sent: Thursday, August 4, 2016 9:23 AM
To: Horvath Sandor Domonkos, dr. <hsd@gyorikonyvtar.hu>
Cc: katalist@listserv.niif.hu; Horváth Zoltánné <horvath.zoltanne@partner.t-systems.hu>
Subject: Re: [KATALIST] Költségvetéshez segítségkérés

 

Kedves Kollégák!

Köszönöm mindenkinek a válaszokat (privátban és a Katalisten egyaránt). Sajnos nálunk nem a kulturális javak okoznak problémát, hanem a mindennapi könyvrendelésekhez tartozó számlák besorolása. Reménykedtünk, hátha valaki pontosan meg tudta volna mondani, hogy mi hangzott el azon a bizonyos képzésen, mert a szóbeli hivatkozásokkal nem tudunk dolgozni.

Üdvözlettel:

Dollmayer Bea

 

2016. augusztus 3. 15:19 Horvath Sandor Domonkos, dr. írta, <hsd@gyorikonyvtar.hu>:

Kedves Marcsi!
Virginia Satir felfogása szerint, az hogy időnként tévedünk, annak a jele, hogy fejlődünk :-)
Kellemes hűsölést kívánva küldi tiszteletteljes üdvözletét:
Domonkos

Kedves Domokos!

Köszönöm a pontosítást! Így van ez, ha a nyári melegben az ember jogi kategóriák közé merészkedik botladozni, és az értelmezésben a gazdasági ügyintézés korábbi kudarcainak tanulságait próbálja valahogy keretbe foglalni mindössze azért, hogy a döntésnél az érveink védelem alá kerüljenek.

Remélem, annyi átjött a levelemből, hogy nem egyszerű a helyzet – és a digitalizálás teljesen megváltoztatja a (G)LAM (vö.:  Gallery, Library, Archives, Museums) együttműködés szabályait, kereteit, alapját, stb. Vagyis a művek eredetisége vagy másolata, tömegtermék jellege már nem választja szét a három intézmény típus metaadat kezelését, tájékoztatási gyakorlatát, mert nem az eredeti műalkotás a feldolgozás tárgya, hanem a digitális másolat a maga kiegészítő információival (ugrópontok, hivatkozások, kapcsolatok, magyarázatok, utalások, stb.).

Ezért annyira jelentős az FRBR alapján fejlődő leírási gyakorlat, amelynél nem a megjelenés formája, módja, stb. a lényeg, hanem a műalkotás, szellemi termék, amelynek megnyilvánulási formája sokféle lehet. És akkor elmélkedhetünk azon, hogy a különböző megnyilvánulási formák esetében ki(k) a szerző)k), és az eredeti műalkotás megváltozott-e a feldolgozások során legalább az értelmezést tekintve, vagy mennyire tekinthetők önállónak  az elvileg végteleníthető megnyilvánulási folyamatokban született művek?
Mindehhez már hűtött irodaszobába való továbbgondolást javaslok sűrű bocsánatkérés mellett.

Üdvözlettel:
Horváth Marcsi
könyvtáros informatikus
(magánvélemény)

From: Horvath Sandor Domonkos, dr. [mailto:hsd@gyorikonyvtar.hu]
Sent: Wednesday, August 3, 2016 2:27 PM
To: Horváth Zoltánné <horvath.zoltanne@partner.t-systems.hu>; Fazokas Eszter <fazokas@oszk.hu>; katalist@listserv.niif.hu
Subject: Re: [KATALIST] Költségvetéshez segítségkérés

Kedves Kollégák,

Horváth Zoltánné nem idézte be teljesen a fogalmat, így ezt pótolom, a leghatározottabban cáfolni igyekezvén egyúttal Marcsi vélekedését arról, hogy ez "gumiszabály" lenne. (1997. évi CXL. tv. 1. sz. melléklet) Ez az, amit jelent, és nem tolhatók be alá  általánosan a könyvtári dokumentumok, amely tévedést egyébként néha a közbeszerzési tárgyak minősítésénél is elkövetnek némelyek.
Üdv.:
HSD
sz)1 Kulturális javak: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei, és egyéb bizonyítékai - az ingatlanok kivételével -, a művészeti alkotások.

Kedves Listaolvasók!

Nem véletlen, hogy a kulturális javak értelmezésével problémáink vannak. HSD alábbi levele nyomán elolvastam a törvényt és a fogalom magyarázatot, amely szerencsére eléggé tág kategóriákat tartalmaz ahhoz, hogy kellően rugalmas lehessen.
Sajnos egyúttal megnehezíti a gazdasági tranzakcióknál megkövetelt kellően rigorózus elhatárolásokat és kijelentéseket. A könyvtárak kulturális javai mindenképpen mások, mint a múzeumok egyedi tárgyai, vagy akár azok másolatai, ezért ebben a kérdésben a könyvtári, levéltári és múzeumi közös kategóriák kezelése problémásnak tűnik.

…"kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, írásos és egyéb… bizonyítékok" – ez áll a meghatározásban, amely nálam illik pl. Müller Péter írásaira is, vagy Rejtő Jenőére, akit az én fiatalkoromban ponyvaírónak tartottak. És itt a baj, mert a kategorikus kijelentések alapja változik a történelem során. Mikor meghatározzuk a "kiemelkedő" kategória tartalmát, nagy kalamajkába kerülhetünk.

Az is probléma, hogy a könyvek esetében is valószínűleg a "MŰ" sorolható egyértelműen a kulturális javak csoportba, amelynek megjelenési köntöse csak egy sorozatgyártás eredménye, és ha ezt a gondolatsort folytatom, akkor a könyv fogyóeszköz (kopik, sérül, stb.) – kivéve persze a kéziratos műveket.

A nem jogászi felkészültség laikus szabadosságával kérdezem, hogy a könyvtári dokumentumokat egységesen hová lehet sorolni, pl. milyen következménnyel járna, ha a könyvtári kulturális javak kategóriába sorolnám azokat a könyvtári anyagokat, amelyek megfelelnek az alábbi törvényi meghatározásnak:

h) Könyvtári dokumentum: a könyvtár által állományba vett, alap- és kiegészítő feladatai ellátásához szükséges tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési vagy történeti értékű könyv, időszaki kiadvány, egyéb kiadvány, illetőleg minden szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítés, beleértve a könyvtár állományába vett elektronikus dokumentumot is, kivéve az Ltv. hatálya alá tartozó, irattári jellegű levéltári anyagnak minősülő dokumentumot.

Nyilván a kezelési mód teljesen különbözik az egyedi (múzeumi) tárgyakétól, vagyis a besorolás nem állhat ellentétben a könyvtárak elfogadott és ésszerű gyakorlatával.

A helyzet most változik, mert a digitalizálás során az egyediségből eredő különbségek eltűnnek a könyvtárak, múzeumok és levéltárak között, hiszen mindhárom intézmény esetében a MŰVEK digitális másolatával van dolgunk a hálón.

Üdvözlettel:

Horváth Zoltánné
Könyvtáros informatikus
(magánvélemény)
From: Katalist [mailto:katalist-bounces@listserv.niif.hu] On Behalf Of Horvath Sandor Domonkos, dr.
Sent: Wednesday, August 3, 2016 11:21 AM
To: Fazokas Eszter <
fazokas@oszk.hu>; katalist@listserv.niif.hu
Subject: Re: [KATALIST] Költségvetéshez segítségkérés

A gazdasági hivatalt abban a kérdésben érdemes jobban felvilágosítani, hogy mit értünk "kulturális javakon"?
Ezt az 1997. évi CXL. törvény fogalom-meghatározásokat tartalmazó melléklete tisztázza.
Ennek alapján - értelmezésem szerint - egy Corvina igen, egy Müller Péter könyv nem oda tartozik. :-)
Üdv.:
HSD

Kedves Kolléganő!

"A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a kulturális javak számviteli elszámolásának egyes kérdéseiről" című dokumentum valószínűleg választ ad a kérdésre:
A Könyvtári Intézet honlapjáról elérhető:
http://ki.oszk.hu/content/ngm-t-j-koztat-ja-kultur-lis-javak-sz-mviteli-elsz-mol-s-r-l

Üdvözlettel:

Fazokas Eszter
Könyvtártudományi Szakkönyvtár
Könyvtári Intézet
OSZK


2016.08.02. 12:50 keltezéssel, Bea Dollmayer írta:

Kedves Kollégák!

Segítséget kérnénk egy pénzügyi probléma tisztázásához. A gazdasági hivatalunk egy 2014-es továbbképzésen elhangzott szóbeli információra hivatkozva utasít minket, hogy a könyvtár állományába beszerzett dokumentumokat a költségvetésben a beruházás sorra tegyük.

Érdeklődnénk, hogy tud-e valaki valamilyen jogszabályról, rendeletről, ahol ez pontosan le van írva, hogy mi is átnézhessük.

Köszönettel:
Dollmayer Bea
feldolgozó könyvtáros
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
2890 Tata, Váralja utca 4.
34/380-281, 30/591-2858
dollmayerbea@gmail.com


_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist





--
FAZOKAS Eszter
könyvtáros / librarian
Könyvtártudományi Szakkönyvtár / LIS Library
Könyvtári Intézet / Hungarian Library Institute
Országos Széchényi Könyvtár / National Széchényi Library
H-1827 Budapest
Tel.: (36-1) 224-3794







--
Dr. Horváth Sándor Domonkos, megyei könyvtárigazgató
szabályozási szakjogász, könyvtáros, NLP Master,
igazságügyi közvetítő, mediátor
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
9023 Győr, Herman O. u. 22.
+ 36 96 516-671
+ 36 70 426-9504
Skype: hsdhsi1


"A  béke  nem  a  konfliktus  hiánya,  hanem a konfliktus kezelésének
képessége" (Dan Millman)






--
Dr. Horváth Sándor Domonkos, megyei könyvtárigazgató
szabályozási szakjogász, könyvtáros, NLP Master,
igazságügyi közvetítő, mediátor
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
9023 Győr, Herman O. u. 22.
+ 36 96 516-671
+ 36 70 426-9504
Skype: hsdhsi1


"A  béke  nem  a  konfliktus  hiánya,  hanem a konfliktus kezelésének
képessége" (Dan Millman)





--
Dr. Horváth Sándor Domonkos, megyei könyvtárigazgató
szabályozási szakjogász, könyvtáros, NLP Master,
igazságügyi közvetítő, mediátor
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
9023 Győr, Herman O. u. 22.
+ 36 96 516-671
+ 36 70 426-9504
Skype: hsdhsi1


"A  béke  nem  a  konfliktus  hiánya,  hanem a konfliktus kezelésének
képessége" (Dan Millman)


_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist




--

Dollmayer Bea
feldolgozó könyvtáros
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

2890 Tata, Váralja utca 4.
34/380-281, 30/591-2858