2016. augusztus 8., hétfő

[KATALIST] Megjelent a Nemzetközi Statisztikai Figyelő 2016. 2. száma

Kedves Kollégák!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent ingyenesen letölthető negyedéves elektronikus folyóiratunk, a Nemzetközi Statisztikai Figyelő 2016. nyári száma.

 

A lapszám tartalma:

 

Demográfia

51/2016 A menekültek bevándorlásának pénzügyi vonatkozásai Svédország példáján keresztül

52/2016 Áruba bocsátható menekültbefogadási kvóták, a szíriai válság és az új európai migrációs agenda

53/2016 A szakképzett bevándorlók lakásproblémái Helsinkiben

54/2016 Belső vándorlás és fejlődés: a vándorlás intenzitásának mérése a világban

55/2016 A munkanélküliség késlelteti az első gyermek megszületését Franciaországban

56/2016 Megbízható halandósági becslések készítése hibás népességstatisztikák helyesbítésével: Moldova esete

57/2016 A következő években növekedni fog a halálozások száma Franciaországban

58/2016 Népesség-összeírás vagy társadalomleírás? Az angol, a walesi és a francia népszámlálások összehasonlítása

59/2016 A 2013. évi népszámlálás, háztartás- és lakásösszeírás Bosznia-Hercegovinában. Az összeírás első végleges eredményei

60/2016 A 2021. évi csehországi népszámlálás előkészítésének jelenlegi állása

61/2016 Miért hagyhatja el a „faj” szót az Amerikai Népszámlálási Hivatal 2020-ban? A szervezet új módszerek bevezetését fontolgatja az amerikaiak megkérdezésében faji és etnikai hovatartozásukról

62/2016 A hazai és nemzetközi tapasztalatok felhasználása a hajléktalanok csehországi összeírásának kidolgozásában

63/2016 A munkahelyi motivációk fontossága a munkahely és a család közötti problémák megértésében az idősebb dolgozók esetében

64/2016 A fiatal felnőttek családi helyzete és lakhatási körülményei Európában

65/2016 Vallás és termékenység Nyugat-Európa egyes országaiban: a születési évjáratok trendjei Nagy-Britanniában, Franciaországban és Hollandiában

66/2016 A pápai buzdítás az amerikai katolikusokéhoz hasonló nyitottságot mutat a nem hagyományos családok iránt

67/2016 Ki használja az online társkereső oldalakat Franciaországban? Kik találnak ilyen módon társat?

 

Társadalom

68/2016 Miért lényegesek a képességek? A felnőttek kompetenciafelmérésének további eredményei

69/2016 A tudásmunkás halott: mi a helyzet a szakmákkal?

70/2016 Tudományos haladás, kockázatok és fejlődés: a tudománnyal szembeni felfogások magyarázata nemzetközi szinten

71/2016 A boldogságszakadék Kelet-Európában

72/2016 A jövedelmi minimumot szolgáló programok Európában. A nemzeti politikák áttekintése, 2015

73/2016 Az életszínvonal mint versenyképességi tényező

74/2016 Romániai háztartások bevételei – kihívás a gazdasági-társadalmi kohézió számára

 

Gazdaság

75/2016 Airbnb: a hálózati alapú vendéglátás jövője

76/2016 Tovagyűrűző hatások a fogadó országokban az Egyesült Államok kiáramló külföldi közvetlen beruházásai esetén

77/2016 Olasz cégek kiáramló FDI-ügyletei az EU környezeti szabályozásának (ETS) hatására

78/2016 A külföldi közvetlen beruházás telephelyeinek választásának motívumai komplex vállalatcsoportok esetében

79/2016 Az adóztatás hatása a jogdíjak kétoldalú áramlására

80/2016 A nemzetközi gazdasági ciklusok kapcsolata a multinacionális csoportokkal

81/2016 A kutatás-fejlesztés kiadásai és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatok, az 1990–2013. évi paneladatok elemzésével

82/2016 A világ legnagyobb K+F-befektetőinek adatai: a multinacionális csoport és a termelékenység kapcsolata a kutatás-fejlesztéssel

83/2016 A kutatás-fejlesztés kiadásainak hatása a gazdasági növekedésre az EU tagállamaiban

84/2016 A multinacionális vállalatcsoportok belső tranzakcióinak jobb kezelése a nemzeti számlákban

85/2016 A részben szintetikus mikroadatok használata a gazdaságstatisztika érzékeny adatcelláinak védelmében

86/2016 A környezeti beszámolás és a vállalat „zöld” tervezése közötti kapcsolatok

87/2016 A munkaerő egységköltségének reálértéke az euróövezet országaiban, a hajtóerők és a csoportok

88/2016 A minimálbér bevezetésének hatása a termelékenységre

89/2016 A mezőgazdasági és szabadidős célú földhasználat gazdasági és jogi problémái Ukrajnában

90/2016 A tudás mint a versenyelőny tényezője: kutatások Ukrajnában

 

Általános kérdések

91/2016 A fenntartható fejlődés mutatói: a 2030-as Agenda utolsó hiányzó eleme

92/2016 A fenntartható fejlődés hálózatként kialakított célrendszere és az integrálás esélyei

93/2016 A hivatalos statisztikához illeszthető hálózati információforrások esélyei, fejlesztései

 

Kérdéseiket, javaslataikat szeretettel várjuk az impresszumban megadott elérhetőségeken. Amennyiben a további megjelenésekről közvetlenül is szeretnének tájékoztatást kapni, örömmel várjuk jelentkezésüket.

 

Üdvözlettel,

 

Rózsa Dávid

 

________________________________
Rózsa Dávid
főigazgató-helyettes


Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.
Telefonszám: (06 1) 345-6406

Hivatali mobilszám: (06 70) 456-9559
Honlap:
http://konyvtar.ksh.hu
E-mail:
david.rozsa@ksh.hu

 


Ez az elektronikus levél (e-mail), és a hozzá kapcsolt fájlok, kizárólag a Címzetteknek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak lehetnek, melynek titokban maradásához a Központi Statisztikai Hivatalnak jogilag méltányolható érdeke fűződik. Amennyiben nem Ön a Címzettje ennek a levélnek, kérjük, törölje, és értesítse a levél küldőjét.
Az elektronikus levél engedély nélküli módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos, másolása, terjesztése is csak munkavégzés céljából megengedett. Az elektronikus levél elsősorban információs célokat szolgál. Kétség esetén az elektronikus levél tartalma akkor minősül hivatalos álláspontnak, ha azt a KSH erre felhatalmazott dolgozója (kérésre) cégszerűen aláírva megerősíti.