2016. július 18., hétfő

Re: [KATALIST] könyvtári szakszótárak

Kedves Eötvös Péter Mátyás!

Nem érdemes beszereznie a "Vocabularium Bibliothecarii"-t, mivel ez
"csak" az angol szótár magyar kiegészítése, 1971-ben jelent meg,
tehát a hatnyelv"u szótár el"ott egy évvel. A hatnyelv"u szótár
tartalmazza ennek anyagát is.
Ez a Pipics-féle szótár valóban máig a legteljesebb könyvtári
szakszótár, ez szolgált alapul a Multilingual Dictionary of Library
Terminology nev"u, 1998-ban indult nemzetközi projekthez
(http://www2.arnes.si/~ljnuk4/multi/multi.html), amelyben a
Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársai is részt vettek. A projekt
végs"o célja nem valósult meg, azonban az egyes országok (amelyek nem
rendelkeztek ilyen szótárral) kiadták a kétnyelv"u változatokat (pl.
Csehország és Szlovénia).

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár állományában vannak kés"obbi, a 90-es
évek elején készült kéziratos szótárak (pl. a Gyakorlati szótár
könyvtárosok számára, amely Susanne Knechtges német-angol
összeállítása, a Praktisches Wörterbuch für Bibliothekare magyar
kiegészítése).

A hivatalos szótárak közül említést érdemel az 1975-ben a Nemzetközi
Tudományos és M"uszaki Információs Központ (Moszkva) kiadásában
megjelent "Terminologicejskij slovar' po informatike" cím"u, 14 nyelv"u
m"u is, amely 2235 kifejezést tartalmaz, "felöleli a tájékoztatás
elméletének és gyakorlatának különböz"o területeit, valamint a
határterületeken el"oforduló terminusokat".

A majdan kialakuló könyvtári-informatikai névterekt"ol függetlenül jó
lett volna/lenne egy korszer"u, többnyelv"u könyvtári szakszótár
összeállítása, ami csak több szakember részvételével lehetséges, a
kedv és szándék azonban kevés ehhez.

Üdvözlettel


Feimer Ágnes
szerkeszt"o
Könyvtári Figyel"o
OSZK-KI Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a
levelet !

_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist