2016. július 22., péntek

Re: [KATALIST] Érdekeltségnövelő

2016. évi XC. törvényben a 2. melléklet utolsó sorait nézd, a cgb) alpontot.
Üdv.:
HSD

d) A IV.1.d) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cda) a támogatás szempontjából kizárólag a cb) és cc) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
cdb) amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem közművelődési intézmény, közösségi színtér működtetésére fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
cdc) Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
cdd) az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.
ce) A IV.1.f) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cea) a támogatás szempontjából kizárólag a ca), cb) és cc) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
ceb) Budapest Főváros Önkormányzatának a támogatást a Budapesti Művelődési Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum működésének és feladatellátásának biztosításához kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra kell felhasználnia,
cec) amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra jutó támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
cf) A IV.1.h) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cfa) a támogatás szempontjából kizárólag a cb) pontban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
cfb) a támogatást az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települési önkormányzat által a megyei könyvtárral kötött kistelepülési megállapodás alapján igénybe vett, a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra lehet felhasználni,
cfc) ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez megállapodást köt a városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről e támogatás keretei között a megyei könyvtár gondoskodik.
cg) A IV.1.i) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cga) a támogatás szempontjából kizárólag a cb) pontban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
cgb) a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg.
ch) A IV.2.a) alpont szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Színházak tevékenysége” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
ci) A IV.2.b) és IV.2.c) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.


Kedves Kollégák,

a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendeletet hatályon kívül helyezte a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet, ami viszont a 17. § alapján vesztette hatályát 2015. december 31. napjával.

Van most olyan hatályos jogszabály, melyben pontosan meg van határozva, hogy a könyvtári támogatás hány százaléka (korábban ugye ez volt a "legfeljebb 30%") fordítható technikai, műszaki eszközök beszerzésére?

A központi költségvetésben (2016. évi XC. törvény) ennyi szerepel: "nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására."

Köszönettel,

2016. július 21. 13:25 Csaba Buzai írta, <
csababuzai@gmail.com>:
mindenesetre érdemes volt felvetni a témát, megjelent a várt tájékoztató is:
http://www.kormany.hu/download/6/75/c0000/k%C3%B6nyvt%C3%A1ri_%C3%A9rdekelts%C3%A9gn%C3%B6vel%C5%91_2016.pdf

üdv

Csaba

2016. július 18. 12:02 Horvath Sandor Domonkos, dr. írta, <
hsd@gyorikonyvtar.hu>:
Kedves János,
nem  tudom,  hogy  mit  engednek  meg a helyi költségvetési szabályok, azért érdemes
megpróbálni a 30%-ra előirányzat módosítást kérni. Itt Győrben, mi ezt
saját hatáskörben is megcsinálhatjuk.
Üdv.:
Domonkos

> Kedves Kollégák!

> Köszönet a válaszért mindenkinek! Megtaláltuk az áprilisban történt
> utalást.
> Ami meglepett - s ezért írtam a listára -, hogy nem láttam róla sem
> eredménylistát,
> sem híradást. Akik láthatták a beérkező normatíva sorok mellett ezt a
> nevesített támogatást
> az önkormányzatnál, nem gondolták, hogy ez valami "különleges", s ezért
> nem szóltak.
> (Kiderült egyébként, hogy több más településen sem!) Amikor pedig
> érdeklődtem felőle,
> csak azt a választ kaptam, hogy nem tudnak róla: május óta hetente
> érdeklődtem.
> Korábban, ha tudtam a támogatás érkezéséről, azonnal kértem a 30%
> erejéig előirányzatot
> műszaki, technikai eszközökhöz, fejlesztéshez. S mivel nagyon kellet
> már, picit türelmetlen
> lettem.
> Hát ezért írtam, hogy lemaradtam-e valamiről. Ezek szerint igen!
> Ebben egyáltalán nem vigasztal, hogy mások is.

> Köszönettel
> Dézsi János
> Mogyoróssy János Városi Könyvtár
> Gyula




> _______________________________________________
> Katalist mailing list
>
Katalist@listserv.niif.hu
> https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist



--
Dr. Horváth Sándor Domonkos, megyei könyvtárigazgató
szabályozási szakjogász, könyvtáros, NLP Master,
igazságügyi közvetítő, mediátor
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
9023 Győr, Herman O. u. 22.
+ 36 96 516-671
+ 36 70 426-9504
Skype: hsdhsi1


"A  béke  nem  a  konfliktus  hiánya,  hanem a konfliktus kezelésének
képessége" (Dan Millman)


_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist



--
Buzai Csaba
könyvtárigazgató, könyvtáros
Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Orosháza
http://www.justhvk.hu/
csababuzai@gmail.com
(30) 9904-154


Kérem, óvja a természetet: ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!



--
Buzai Csaba
könyvtárigazgató, könyvtáros
Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Orosháza
http://www.justhvk.hu/
csababuzai@gmail.com
(30) 9904-154


Kérem, óvja a természetet: ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!




--
Dr. Horváth Sándor Domonkos, megyei könyvtárigazgató
szabályozási szakjogász, könyvtáros, NLP Master,
igazságügyi közvetítő, mediátor
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
9023 Győr, Herman O. u. 22.
+ 36 96 516-671
+ 36 70 426-9504
Skype: hsdhsi1


"A  béke  nem  a  konfliktus  hiánya,  hanem a konfliktus kezelésének
képessége" (Dan Millman)