2016. július 7., csütörtök

[KATALIST] fejlesztő biblioterápia képzés

Tisztelt Kollégák!

 

Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzésünkre hívom fel figyelmüket. A Kaposvári Egyetem szakképzettséget adó képzésének oklevélben szereplő megnevezése: Fejlesztő biblioterapeuta. A szakirányú továbbképzés oklevelének kiadása nem nyelvvizsgához kötött, mivel csak az előképzettséggel (alapdiplomával) együtt érvényes.

 

A szakirányú továbbképzés átadja azokat a kompetenciákat, amelyekkel a végzettek képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a műalkotások fejlesztő célú felhasználására. A törzsképzés alapvető ismeretein és módszertani kurzusain túl a következő speciális ismereteket kínáljuk: A biblioterápia etikai kérdései, Szimbólumismeret, Meseterápia, Kreatív írás, Konfliktus- és kríziskezelések, Esetmegbeszélés. A képzést sajátélmény és szakmai gyakorlatok biztosítása egészíti ki.

 A felvétel feltétele:

Legalább alapképzésben (BA/BSc.) szerzett oklevél az alábbi szakokon: pedagógusképzés képzési terület szakjai; orvos- és egészségtudomány képzési terület szakjai; pedagógia alapképzési szak; szociálpedagógia alapképzési szak; pszichológia alapképzési szak; szociológia alapképzési szak; informatikus könyvtáros alapképzési szak; andragógia alapképzési szak; ápolás és betegellátás alapképzési szak – ápoló szakirány.

Illetve ezekkel egyenértékű 2006 előtti főiskolai szintű vagy egyetemi végzettség és könyvtáros vagy pedagógus (óvodapedagógus, tanítói, gyógypedagógusi, tanári, pedagógia vagy szociálpedagógus szakon) vagy közművelődési jellegű (művelődésszervező, andragógus), vagy pszichológia, orvos, szociológia, szociális munkás, ápoló szakon szerzett szakképzettség.

Képzési idő félévekben: 2 félév. Konzultációk: félévente 5 alkalommal (péntek, szombat).

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés típusa: posztgraduális képzés. A képzési forma: levelező munkarend 

Záróvizsga: A záróvizsga a szakdolgozat védéséből áll.

Korábban szerzett ismeretek beszámítása: A 2006 után felsőoktatási képzésben, illetve szakmai továbbképzésen végzetteknek egyes kurzusok elismertethetők.

Költségtérítés összege: 125.000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 20. 

A képzés indulása: 2016. szeptember-október hónap

Jelentkezni a Kaposvári Egyetem honlapján http://ke.hu az Oktatás-Képzések-Szakirányú továbbképzések menüpont alatt  található aktuális képzés kiválasztására kattintva és legörgetve, a jelentkezési lap kitöltésével lehet. KKK és jelentkezési lap megtalálható a „Kapcsolódó letöltés" menüpont alatt.

A felvételt nyert hallgatók diákigazolványt igényelhetnek (Az Okmányirodában készült NEK azonosító lap adatait kell feltölteni a Neptunba, eljárási díja 1400,-Ft), amely kedvezményes utazásra jogosít a lakóhely és a felsőoktatási intézmény közötti útvonalra. A diákigazolvány elkészültéig ideiglenes diákigazolvány kiállítására van lehetőség, melyet a Tanulmányi Csoportnál kell igényelni.  Szállás a kollégiumban megoldható.

 

További információk: 

Kaló Anikó – pedagógusképzési referens, 06-82/505-800  02654-es mellék
Kalányos Mónika – ügyintéző, 06-82/505-825 – képzési koordinátor, 06-82/505-800  02656-os mellék

A jelentkezési lapok visszaküldési címe:
e-mail: 
felnottkepzes@ke.hu ; kalo.aniko@ke.hu vagy kalanyos.monika@ke.hu

postai úton:

Kaposvári Egyetem

Hallgatói Ügyek Igazgatósága
Kalányos Mónika
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

 

Tisztelettel,

Dr. Vörös Klára

docens, szakfelelős