2012. szeptember 24., hétfő

[KATALIST] rozsdaövezet a könyvtár, a magyarországi közművelődés legelhanyagoltabb része?

Tisztelt Listatagok!

Figyelmembe ajánlották Fáy András, a Magyar Ferences Könyvtár vezetőjének vészharang-kongató cikkét, és én is ezt teszem e szakmai listákon: elolvasását, megállapításainak átgondolását javaslom.
Az írás a Magyar Nemzet c. napilap nyomtatott fővárosi kiadásában jelent meg "Rozsdaövezet" címmel, a 2012. szeptember 22-i, hét végi szám Magazin részében, a 30-31. oldalon (a lap online kiadásában csak cca két hét várakozási idő után lehet majd elektronikusan is elérni).

A szerző így indítja a cikket: "Talán a legelhanyagolhatóbb része a magyarországi közművelődésnek a könyvtári rendszer. Az 1997-es könyvtári törvénnyel átalakított építmény mára a talapzatától a tetőzetéig minden szinten súlyos, nemigen javítható meghibásodások miatt roskadozik." S így fejezi be: " A számtalan nehézség ellenére az illetékes minisztérium nem új könyvtári törvény létrehozását tűzte ki célul, hanem az 1997-es CXL. törvény újabb módosítását. Talán azért, mert a teljes átalakításhoz a politikai akarat mellett a megfelelő szakmai háttér is hiányzik. Most a szerkezet lényegi elemeinek megtartása mellett néhány, főként a finanszírozást érintő kérdést módosítottak." ....

Nota bene: még folyik a törvénytervezet parlamenti vitája .... a jogszabálytervezet részletes vitája a mai napon zajlott, a kijelölt bizottságok a benyújtott módosító javaslatokat megtárgyalták, s jelenleg határozathozatalra vár.


Hogy Fáy András nyomtatásban is a nyilvánosság elé tár gondolatai elérik-e a "porosodnak-é .... " témához hasonlóan azt az ingerküszöböt, hogy kiérlelt szakmai  válasz is szülessen a felvetett kérdésekre, én nem tudom ....


Üdvözlettel:
Haraszti Pálné