2010. február 15., hétfő

[KATALIST] Válasz az e-Corvina Kft.-t és a Corvina rendszert érintő lejárató kampány utolsó két levelére

Kedves Lista!

Sajnálom, hogy egy könyvtár-informatikai szállító és egy
könyvtár-informatikai szállító (ön)jelölt közötti eszmecsere
színterévé teszem egy (és csak egy) levél erejéig ezt a listát.
Mentségemre annyi szolgáljon, hogy helyszínt, tárgyat és stílust sem
én választottam. Így akit ez nem érdekel, most még értékes percek
elvesztegetése helyett tovább lapozhat.

Az e-Corvina Kft. nevében kénytelen vagyok reagálni arra a lejárató
kampányra, melyet Kardos András az e-Corvina Kft. illetve az e-Corvina
Kft. által fejlesztett Corvina könyvtári rendszerrel szemben folytat,
kénytelen vagyok mind a hangnemet mind a tartalmat teljes mértékben
visszautasítani.

A helyszín és tárgy tehát adott, stílusban igyekszem megfelelni
azoknak az etikai normáknak, melyeket a magyar piacon jelenlevő
szállítók egymás között minden gazdasági nehézség ellenére az elmúlt
több mint másfél évtizedben (kódex megfogalmazása nélkül is)
tartottak, egymás termékének, tevékenységének minősítése, rossz
színben feltüntetése nélkül, az együttműködés lehetőségének folyamatos
fenntartása mellett. Az országot megosztó politikai szembenállás
hasonló negatív kampányokat eredményezett már, ennek a közösségnek a
szakmai munkájára azonban eddig ez nem volt jellemző.

Szándékom szerint ez a reakció egyszeri alkalom, a kampány hangneme, a
benne elhangzó állítások, félreértelmezések, tárgyi tévedések és
csúsztatások olyan mértékűek, melyek nyugodt szakmai vitára
alkalmatlanná teszik azt. Így ebben a témában további megszólalás az
e-Corvina Kft. nevében részemről nem lesz, ha erre szükség lenne, ezt
az utolsó bekezdésnek megfelelően tesszük meg.
A lejárató kampány kifejezést azért tartom pontosnak és helyénvalónak,
mert egy több lépéses, több levelezőlistán párhuzamosan folytatott
akcióban a cégünket, a mérnökeink által fejlesztett rendszert
egysíkúan, rossz színben tüntetik fel, egy saját jövőbeni fejlesztés
bemutatója előkészítésének részeként Ha már a felmerült kérdésekkel
kapcsolatban nem keres meg minket a kampány folytatója, legalább olyan
alapvető fogalmi kérdésekben, mint a cég vagy a termék neve,
forrásokból kellene tájékozódnia (e-Corvina Kft.,
http://www.e-corvina.hu, illetve Corvina integrált könyvtári rendszer
http://www.e-corvina.hu/?q=node/8) a fogalomzavar és a tárgyi
tévedések elkerüléséhez.
A saját programot felvezető (teasing) kampány részévé vált lejárató
kampány utolsó két epizódja után fel kell tennem azt a költői kérdést,
hogy Kardos András valóban együttműködni akar-e? Azt ugyanis a
legritkább esetben szokták ilyen felvezetéssel tenni. Bár Kardos
András korábbi ötletei között szerepelt, hogy a versenytársak
előzetesen kötelezzék írásban magukat együttműködésre, ezek a lépések
bizony nem ezt segítették. Nem titok, az e-Corvina Kft. más
fejlesztőkhöz hasonlóan évekkel ezelőtt együttműködést ajánlott Kardos
Andrásnak, aki ezt elutasította. Együttműködni Kardos Andrással ezután
(stílus és tartalom) nem tudom, hogyan lehet (ha kellene valamilyen
okból). Nem is én szeretnék ehhez feltételeket szabni, hiszen a
jelenlegi kommunikációs helyzet kialakulásáért az e-Corvina Kft. nem
visel felelősséget.

Könyvtári rendszer szállítóvá nem mások munkájának lejáratása által
válik valaki. Sok munka, alázat, valamint a potenciális megrendelők
valós (azaz nemcsak vélt) igényeinek kiszolgálása mindenképpen
szükséges hozzá némi szerencse és szakértelem mellett. Javaslom a
következő néhány évben ezen alapok megteremtését. Különösen
szerencsés, ha ezt valaki egy igazi könyvtárban teszi meg, anélkül,
hogy minden ötletével, azok következményeinek átgondolása nélkül
elárasztaná az internet adta csatornákat.
Az e-Corvina Kft. könyvtári partnereivel rendszeresen konzultál, közös
rendezvényeink és az informális kapcsolatok is lehetőséget adnak arra,
hogy partnereink visszajelzéseket adjanak számunkra. Ennek ellenére
nem szembesültünk arra utaló kérdéssel, gondolattal, hogy a Corvina
rendszerek MOKKA kompatibilitása, használati kényelme a jövőben
aggodalamat okozna. Így az a hivatkozás, mely szerint Kardos Andrásnak
kell megnyugtatni a Corvina rendszer használóit az ő kérésükre, több
mint meglepő. Ráadásul kétlem, hogy ebben a kérdéskörben rajtunk kívül
bárki is hitelesen nyilatkozhatna.

Az e-Corvina Kft. 2003-as alakulásától számos országos méretű,
innovatív, az ügyfelek megelégedésére szolgáló projektet végzett,
könyvtárak, levéltárak, bankok, biztosítók, államigazgatási
megrendelők részére. Az elért eredményeink után számomra a legnagyobb
felelősséget annak a 40 család jövőjének biztosítása jelenti, melyek
családfenntartói az e-Corvina sikereihez munkájukkal eddig
hozzájárultak. Az e-Corvina Kft. üzleti érdekeit ezért minden
törvényes eszközzel képviselni fogom és megvédem.

Idő hiányában és a vita nem szakmai síkja miatt, a lejárató kampány
további esetleges lépéseire az e-Corvina Kft. jogi képviselője
válaszol, teljeskörű felhatalmazással.

Üdvözlettel,

Gyüre Péter
ügyvezető igazgató
e-Corvina Kft.

PS:
Nem kívánom a lista etikai normáit én megfogalmazni, alapvetően jól
működik ez enélkül is. Jómagam is lettem már rendreutasítva, mikor K+F
tevékenységünk egyik eredményére hivatkoztam egy hozzászólásomban :-).
Csak annyit kérek, mérjünk azonos mércével. Így a lista tulajdonosát
megkértem a hasonló tartalmú, az e-Corvina Kft.-t vagy annak termékét
rossz színben feltüntető, továbbá az önreklámozó levelek
visszautasítására.

_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist