2017. május 12., péntek

[KATALIST] A TINTA Könyvkiadó 3,5 mFt keretösszeggel kiírta a Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázatot

Kedves Kolléganő / Kolléga!

A TINTA Könyvkiadó idén 3,5 millió Ft-os pályázati keretet különített el a
magyarországi könyvtárak részére.
A magyar nyelvújítás vezéralakjáról, Kazinczy Ferencről elnevezett
pályázat célja a magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv olyan új,
korszerű szótáraival, melyek tükrözik szókincsében gyorsan változó
nyelvünk mai állapotát, alkalmasak a fiatalok anyanyelvi kompetenciájának
hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű
szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét, meghirdeti Kazinczy
Ferenc könyvtártámogatási pályázatát.

A pályázó könyvtárak a saját erőforrásukkal megegyező nagyságú támogatásra
pályázhatnak 200.000 Ft-os felső határral.
A Kazinczy Ferenc könyvtártámogatási pályázat kiírása szerint a TINTA
Könyvkiadó idén 35 nyelvi kompetencia fejlesztő szótárát és kézikönyvét
emelte be a könyvtárak által pályázható könyvek közé. A listán található
kiadványok közül többet az MTA Kiváló Magyar Szótár Díjjal jutalmazott,
illetve a nyelvészeti és pedagógiai folyóiratok és szaklapok méltató
ismertetéseket közöltek a könyvek és szótárak magas színvonaláról. A kiadó
munkatársai szeretnék, hogy mind több helyre eljussanak a fiatalok
szövegértését segítő kiadványok, pl. a Mit jelent? c. új szótár vagy a
nyelvi, helyesírási ismereteket közvetítő Anya-nyelv-csavar c. könyv.

A pályázatok egy hónapon keresztül folyamatosan nyújthatók be 2016. június
15-ig. Az érdeklődők a kiírásról részletesen a TINTA Könyvkiadó honlapján,
a www.tintakiado.hu/palyazat címen tájékozódhatnak.
A pályázati FELHÍVÁS és ADATLAP letölthető innen is Word formátumban:
http://tintakiado.hu/palyazat
Érdeklődés telefonon: (1) 371 05 01
Üdvözlettel: Kiss Gábor, TINTA Könyvkiadó

_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist@listserv.niif.hu
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist